2007-08-11

Miljöaktivist: Gå inte – ta bilen istället!

Den brittiske miljöaktivisten Chris Goodall har försökt beräkna energiåtgång och totala koldioxidutsläpp – och kommit fram till att det ger ett större koldioxidavtryck att gå än att åka bil!

Annorlunda...

Läs mer på 180grader.dk

35 kommentarer:

 1. Det handlar om direktöversättning mellan kaloriförbrukning och köttkonsumtion. Men om man istället fyller på energin man förbrukat med kolhydrater så är det mycket miljövänligare att gå än att ta bilen. Kött innehåller förhållandevis litet med energi.

  Det här är ju bara dumheter. Med samma resonemang så är det ju hiskligt dåligt för miljön att motionera. Sitt inne och ät så litet kött som möjligt istället! Blunda för att det finns kolhydrater!

  SvaraRadera
 2. Jo.

  Jag tog mest upp tråden för att det var en skojig avvikelse från vad som brukar debatteras. The Lighter Side of Climate Change, typ.

  SvaraRadera
 3. Jag tycker inte att detta är dumheter. Det bevisar snarare att man kan bevisa vad som helst genom att bolla med siffror och att hela miljörörelsen är båg.

  Eftersom betande kossor producerar koldioxid är det ju faktiskt så att - om klimathallucintionerna stämmer - blir konsekvensen att betande kossor hotar miljön.

  Hur kan någon enda vettig människa tro på något så uppenbart befängt?

  SvaraRadera
 4. Förresten:

  Jag såg ett TV-program kallat planeten eller något liknande. Enligt detta program kommer jorden att gå under ungefär 2031. Bland annat kommer den kinesiska papperskonsumtionen att ha medfört att alla skogar huggits ned detta år. Samtidigt kan man fråga sig om det inte borde bli så att den kinesiska papperskonsumtionen kommer att driva upp priserna på ved och rent av leda till att det kommer att löna sig bättre att odla skogar.

  Sammanfattningsvis anser jag dock att om det är så att vi måste lägga om hela vår livsstil för att inte dö ut, kan vi lika gärna dö ut.

  Inga bilar, inget kött och sortera sopor hela dagarna?

  Nej, i så fall kan det kvitta!

  SvaraRadera
 5. "Hur kan någon enda vettig människa tro på något så uppenbart befängt?"

  Du låter som någon som för första gången hört talas om kvantmekaniken. Naturen är ofta "befängd", dvs den följer sina egna regler, inte de regler vi tycker att den borde följa.

  Sen är i och för sig kossornas koldioxidutsläpp inget problem. De bara släpper ut den koldioxid växterna i deras foder tog upp några månader tidigare. Du tänker säkert på metan, men de utsläppen kan man minska genom att anpassa kornas kost eller rentav vaccinera dem mot metanproducerande bakterier. Det stora problemet är dock alla fossilbränslen som går åt till att producera kraftfoder åt djuren. Kor som får beta själva är inget miljöproblem.

  SvaraRadera
 6. Nej självklart är inte betande kossor et problem.

  Och deras ev metanroduktion skall givetvis inte hanteras av en global koss-kost-polis eller internationella vaccineringspatruller för hela världens boskapsbestånd.

  (Inte heller är energiåtgång vid foderprduktion något större problem än alla annan energianvändning)

  Det största hotet mot framtida miljön är givetvis (och har alltid varit) människors dumheter grundade i tro (religös, politisk el. annan), masshysteri och tillit till självtnämnda auktoriteter som påstår sig kunna frälsa eller rädda folket mm.

  Detta gäller även här:

  Tom om IPCCs hypoteser och prognoser skulle stämma precis (vilket alltså bara r rena gissningsleken vad avser framtida klimat) är de förslag som de som rider på AGW-vågen vill genomföra och slippa bli ifrågasatta för ...

  ... långt farligare och mer destruktiva för både miljö och mänsklighet.

  Lyssna bara på alla korkade förslag om ritualoffer på den kosmiskt-magiska koldioxidens altare som dessa stollar hoppas att få genomföra.

  Dessa människor, de som spelar på, rider på, utnyttjar, eller bara följer med i CO2-masshysterins flodvåg kommer (om dom ges möjlighet) att förstöra vansinnigt mycket mer än vad som motsvaras av de påstådda problemen avigsidor som dom säger sig vilja avhjälpa ...

  Därom hyser jag ingavivel alls!

  SvaraRadera
 7. Tänk på detta när ni ser en kohage nästa gång: Om miljörörelsen har rätt är dessa fridsamma idisslare ett mycket allvarligt hot som riskerar framkalla så allvarliga klimatförändringar att mänsklighetens överlevnad är hotad.

  Jag återupprepar att inte en enda vettig människa kan tro på något så uppenbart befängt.

  SvaraRadera
 8. Angående betande kossor.

  Samma mängd koldioxid som kossorna avger sugs tillbaka ur luften när gräset de betar växer tillbaka. Ingen skada skedd, helt rätt. Däremot så är det transporterna i alla led från bondgården till köttdisken som är den stora koldioxidboven. Och det är det ju ingen svårighet att tro på.

  SvaraRadera
 9. Och metangasen... är ett tillfälligt problem. Den bryts ned mycket fortare i atmosfären än koldioxien. Risk finns givetvis för att det tillfälliga problemet är så stort att det måste åtgärdas.

  SvaraRadera
 10. Aewheros

  Hela resonemanget bygger på antagandet:

  Att det är koldioxiden denna gång (men aldrig vid några av dom tidigare gångerna) som är det som får vår planet att löpa amok.

  (Frågar du mig är det dock något helt annat som håller på att löpa amok, gissa vad)

  SvaraRadera
 11. Jonas, för 55 mijoner år sedan genomgick jorden en värmetopp man tror beror på den plötsligt ökande koldioxidhalten, vilket ledde till en mindre massutrotning. Den största massutrotningen av dem alla, den i slutet av Perm, kan haft liknande orsaker.

  Eftersom det inte tidigare funnits någon fossilbränsleanvändande civilisation skall man dock inte vänta sig någon exakt analogi i historien. Jonas tal om "dom tidigare gångerna" är en ren anka, det finns inga tidigare gånger. Det vi genomför just nu är ett unikt experiment!

  SvaraRadera
 12. Thomas

  Vad du hittar på. Det är AGW-alarmisterna som hoppas på och önsketänker att det har varit så.

  Samma folk som nu alltså förnekar att det kan förekomma naturligt orsakade variationer i både klimat, temp och CO2 halt av någon omfattning värd att nämnas!

  Ang 'dom tidigare gångerna'!?

  Är du helt väck, har där inte varit högre halter eller temperaturer på 55 milj år? Skärp nån gång är du bussig!

  Ank-argument är du dock bra på.

  Smink, Bush, vaccinerade kossor, NASAs hemsida mm. Ja, ja ... och det slutar inte där ..

  SvaraRadera
 13. Jonas, nu får du skärpa dig lite om du vill vara med i en debatt! Du bara rabblar slagord och förolämpningar och visar upp din slående okunskap.

  SvaraRadera
 14. Thomas

  Jag har märkt att du ofta försöker replikera genom att anklaga andra för precis sådana brister där du och andra AGW-alarmister känner er trängda. Du tom använder samma fraser, här tex "skärpa dig". Man får förmoda att det det avspeglar graden av egen fantasi och orginalitet ...

  Minns du den gången då du försökte överyga mig om att klimatet inte kan ha kaosegenskaper, för att det hela handlade om en energibalans?

  När jag påtalade för dig att det enda du säger är att 'naturlagarna gäller' reagerade du just så:

  Du hävdade att 'naturlagarna gällde' var ett väldigt 'okunnigt' inlägg .... alltså om ditt eget argument just innan.

  Här skriver du om vaccination av alla världens kossor, att man lika kan anamma AGW-alarmismen för att fossila bränslen ändå är begränsade. Och sen blir det värre ändå ...

  Och så kommer du och vill att jag skall höja nivån!?

  Jo tjena!

  Har du förresten bemött det om 'vetenskaplig metodik' angående GISS hemlighetshållna 'korrektioner' av historiska temp.data?

  Eller vill du hellre prata smink och attt Jonas (och Bush) är dumma?

  SvaraRadera
 15. Signaturen aewheros hävdar att koldioxid som kommer från kor förbrukas genom fotsyntesen i kohagarna och att därför sådant koldioxid inte hotar skapa något överskott på koldioxid.

  Däremot menar samma signatur att koldioxid från förbränningsmotorer inte förbrukas av fotosyntesen.

  Resonemanget är uppenbart löjeväckande, eftersom det förutsätter att växtligheten känner till varifrån koldioxiden härstammar och att sedan samma växtlighet glatt omvandlar koldioxid från kossor till syre, medan koldioxid från förbränningsmotorer ratas.

  Det förutsätter också att fotosyntesens samlade förmåga att omvandla koldioxid till syre är en gång för alla given. Det är den givetvis inte.

  Det är ju så att om man tillför koldioxid så växer det bätre. Detta är också skälet till att det växer mycket sly runt starkt trafikerade vägar.

  SvaraRadera
 16. flavian, om du tittar på hur koldioxiden i atmosfären ökat borde du inse att det är något som inte stämmer med ditt resonemang. Bevisligen klarar inte växterna av att ta upp den koldioxid vi släpper ut. Koldioxidgödsling är överskattad, den fungerar bara om man har tillräckligt med andra gödningsämnen.

  Växter bryr sig naturligtvis inte om vilken koldioxid de tar upp, vad som har betydelse är *kvantiteten*. Så länge växtligheten är konstant kan den ta upp lika mycket koldioxid som sen avges när den dör. Den koldoixid vi släpper ut blir ett överskott som växterna inte klarar av att ta upp.

  SvaraRadera
 17. "Så länge växtligheten är konstant kan den ta upp lika mycket koldioxid som sen avges när den dör."

  Ja, men detta resonemang förbiser all koldioxid som inte härstammar från döda växter.

  Alltså är det rimligen så att en ökad emission av koldioxid ger större och frodigare växtlighet. Det är ju därför man tvingas röja sly i närheten att stora vägtrafikstråk. Om koncentrationen av koldioxid stiger kommer detta koldioxid att med tiden absorberas av växtligheten. Dessutom finns ju inga belägg för att en ökning av koncentrationen av koldioxid är farlig.

  SvaraRadera
 18. Thomas,

  Ännu ett av dina extremt flummiga nonsensuttalanden:

  "Så länge växtligheten är konstant kan den ta upp lika mycket koldioxid som sen avges när den dör ... Den koldoixid vi släpper ut blir ett överskott som växterna inte klarar av att ta upp"

  Hela resonemanget bygger på att det skulle finnas en enda 'korrekt' nivå av CO2 (eller ett enda korrekt klimat)! Något som helt uppenbart inte har något stöd alls i historien.

  Det är lika befängt som att hävda att där skulle finnas 'korrekt' antal människor eller palmer (eller nåt annat).

  Hela IPCCs resonemang och lusiga beräkningar av sannolikheter och profetior, utgår från att världen slutligen hade nått sitt 'korrekta tillstånd' någon gång kring år 1900, och att alla förädnringar därefter, dels är fel/dåliga och att de måste vara orsakade av människor, och specifikt deras förbränning av kol/olja.

  För att 'räkna hem' detta (vilket man ingalunda gör) måste man hitta på okända 'positiva återkopplingar' som skruvar upp det teoretiskt uppskattade bidraget till växthuseffekten med en faktor motsv flera 100%.

  Och man måste alltså hävda att dessa effekter denna gång finns och är allvarliga, men att dom tidigare inte har funnits och fått samma effekter. Och man måste dessutom hävda att planeten nyligen (~1900) slutat göra det den har gjort under många miljoner år, dvs ständigt förändrats, och till slut uppnått sitt 'korrekta' tillstånd, varefter den inte alls skulle förändras mer.

  Ja, ni hör själva hur tokiga premisser som krävs för att AGW-sidans argument skall vara hållbara. Och givetvis är dom inte uppfyllda. Vad som kvarstår är lite olika hypoteser som ännu så länge är allt annat än välgrundade, och andra premisser som är rakt upp och ner felaktiga (vilket man dock talar tyst om).

  Med detta skakiga tyckande/önsketänkande vsom motiv vill AGW-folket införa långtgående och helt slumpmässiga inskränkningar i hur världen fungerar idag, och det inte ens korrelerat till effekterna från den egna sidans utsagor om framtiden. Utan bara därför att .... för att visa att man gör nåt ...

  Det är på den nivån denna debatt förs.

  SvaraRadera
 19. thomas palm,

  du som har så många åsikter och tankar, varför startar du inte din egen blogg?

  SvaraRadera
 20. Flavian, jag undrar fortfarande hur det kommer sig att koldioxidhalten stiger så snabbt om nu växterna är så bra på att ta upp alltihop.

  Att man måste röja sly runt vägarna har mig veterligt inte ett dugg med någon förhöjd koldioxidhalt att göra. Det växer sly på andra ställen också. Det blir så om man slår vegetetationen som man gör runt våra vägar. Effekten av koldioxidgödsling är som jag konstaterat ofta överdriven.

  "Dessutom finns ju inga belägg för att en ökning av koncentrationen av koldioxid är farlig."

  Det finns belägg för att klimatet förändras snabbt. Detta är ett problem, inte för att dagens klimat i någon absolut mening är det bästa tänkbara utan för att det är vad människor, djur och växter anpassat sig till. Varje förändring ställer därmed till problem, speciellt om de går så fort som nu.

  Nästa problem är sänkningen av pH i haven som försvårar för alla organismer med kalkskelett (och de är många) att växa.

  SvaraRadera
 21. Att man måste röja sly runt vägarna beror nästan uteslutande på att bilavgaser har en gödslande effekt.

  Om koldioxidhalten för tillfället stiger kommer därför detta att leda till mera och frodigare växtlighet. Utan koldioxid kan vi inte överleva och en minskning av halten koldioxid vore ett verkligt hot mot vår överlevnad.

  SvaraRadera
 22. Flavian, skulle du möjligen kunna ge någon källa till ditt påstående om slyet.

  "en minskning av halten koldioxid vore ett verkligt hot mot vår överlevnad."

  Vi vet att växtlivet klarat av halter så låga som 180 ppm under istider. En plötslig minskning skulle ställa till lika stora problem som en plötslig ökning, men det är knappast något att oroas sig för just nu.

  SvaraRadera
 23. TP "Vi vet att växtlivet klarat av halter så låga som 180 ppm under istider."

  :-)

  SvaraRadera
 24. Ja, och som inte detta med köttet räckte så har andra forskare, bland annat ett par i Lund, precis kommit fram till att billkörning minskar CO2-haltren, inte ökar den.

  1 kilogram kväve från avgaserna binder enligt (denna artikel och) forskarna 400 kilogram CO2 genom ökad växtlighet.

  Bilkörning är således i sig ett bra sätt att minska koldioxidhalten.

  (Länk till Nature, där rapporten publicerades.)

  (Få se nu... nej, det var inte första april.)

  SvaraRadera
 25. Thomas: Du hävdar att "för 55 mijoner år sedan genomgick jorden en värmetopp man tror beror på den plötsligt ökande koldioxidhalten, vilket ledde till en mindre massutrotning". (10 miljoner år efter att dinosaurerna och andra djur utrotades pga en meteorit.)

  Någon intressant länk?


  Här ett diagram på atmosfärens koldioxidhalt 100-tals miljoner år tillbaka och olika bedömningar. Jag ser inga stora förändringar för 55 miljoner år sedan för något av alternativen.

  Här en temperaturkurva 100 miljoner år tillbaka. (Jag vet inte vilken denna kurva är och vilka andra som finns.)

  Bemers koldioxidkurva (orange) gör en liten uppgång för cirka 55 miljoner år sedan, men har man ännu visat att den kommer före temperaturförändringen? (Det kommer ju mycket ny data nu om förhistorisk CO2 och temperatur, och det kommer säkerligen att komma mer och bättre data i framtiden än vad man hittills fixat.)

  -
  (En inte polemisk notis: Att apor dog ut för några årmiljoner år sedan, alltså inte 55 miljoner år sedan, antas ju kunna bero på kosmisk strålning och kyla från en exploderande supernova.)

  SvaraRadera
 26. Angående sly kan du ringa vägverket och fråga. De kommer att tala om för dig att fler bilar ger mera sly och detta är ju egentligen fullkomligt självklart.

  SvaraRadera
 27. Magnus, du kan börja här:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Paleocene-Eocene_Thermal_Maximum
  Om någon gör en kurva 50 miljoner år från nu torde inte dagens koldioxidtopp heller komma med eftersom den blir för kortlivad för att synas i den skalan.

  Flavian, jaha det var en av de där "självklara" sanningarna. Det förklarar varför du inte kan motivera den.

  HAX smiley förstår jag inte alls. Ibland är det inte fel med ord också.

  SvaraRadera
 28. Ring vägverket och fråga, så får du veta.

  SvaraRadera
 29. Thomas Palm, du vet mycket väl att koldioxidgödsling fungerar utmärkt. Du vet också att det finns gott om vetenskapligt granskade rapporter som dokumenterar den kraftigt höjda tillväxthastigheten vid en koldioxidökning.

  Det hedrar dig inte att du låtsats glömma vår diskussion i det ämnet.

  SvaraRadera
 30. Mohikanen, då kanske du har en källa för hur mycket kraftigare det växer i vägrenar på grund av förhöjd koldioxidhalt?

  SvaraRadera
 31. Joddå, Thomas vill förstås hellre fråga om sly-länkar än hantera kärnfrågorna.

  Här kommer han med ytterliggare ett nonsensargument (som han verkar ha tänkt ut själv, snarare än hittat på RealClimate) och som han ältat tidigare. Det handlar om koldioxidgödsling.

  Att växtlighet tar upp upp CO2 är förstås välkänt även för Thomas (både på land och i oceaner). Exakt hur detta sker och hur omfattande den negativa återkopplingen, dvs hur mycket mer/snabbare som det förbrukas om det blir varmare samtidigt som CO2 ökar är inte väl förstått ännu, eller med vilken tidshorisont en sådan anpassning sker. (I IPCCs klmiatmodeller är alla sådana effekter starkt förenklade/negligerade, och osäkerheten inte alls beaktad när man hittar på diverse sannolikheter).

  OK, Thomas försöker parera denna okunskap (som IPCC-folket försöker försumma) med prat om att 'man då minsann måste gödsla mer också'!?

  Han pratar alltså istället om växthus för tex tomatodlingar, där snabbare tillväxt mha hög CO2 givetvis måste åtföljas av motsv tillförsel av vatten och andra näringsämnen! (vid CO2-halter många ggr högre än naturligt eller, och ännu större om man räknar 'IPCC-naturligt')

  Goddag yxskaft alltså vad anbelangar CO2-förbruknigen hos jordens vegitation!

  SvaraRadera
 32. Har någon här hört talas om att man skall prata med sina blommor? Varför skall man det? Jo, därför att man genom att prata med sina blommor koldioxidgödslar sina blommor.

  Det är bland annat därför mittremsan på Autobahn i allmänhet är frodigt grön. Och därför finns det också speciella små lastbilar med klippanordning som körs nära mitträcket för att ansa den närmast vildvuxna växtligheten.

  Den frodigt gröna mittremsan på Autobahn är det yttersta beviset för att miljörörelsen bara är båg och att kapitalismen löser alla problem. Stampa gaspedalen i golvet på din kapitalistiska statussymbol, så att gräset växer ännu grönare!

  SvaraRadera
 33. Thomas: Du frågar om bevis att höjd CO2-halt ger ökad vöxtlighet. Det är bevisat i olika projekt, så det räcker och blir över. Finns mig veterligen ingen forskning som visat motsatsen. Men att höjd CO2-halt ger så mycket mer växtlighet att den höjda halten helt försvinner är naturligtvis inte korrekt, utan detta är en normal begränsande faktor.

  Därmed är ju CO2 inte ett argument mot alarmismen om CO2 som växthusags, så i den diskussionen är du förstås segrare.

  Men, Thomas, när du nu efterfrågar vetenskapliga rapporter, varför kommenterar du inte den i Nature som jag refererade till ovan (med en länk till en lättbegriplig artikel i ämnet). 1 kilogram kväve i luften, från bilavgaser, ger enligt forskarna 10 gånger bättre effekt än konventionell kvävegödsling av skog, vilket innebär att 1 kilogram kväve binder 400 kilogram kol. Därmed är bilavgaser starkt reducerannde koldioxidhalten i atmosfären.

  Nå, vad säger du Palm?


  (Jag lovar förresten att göra ett försök att hinna läsa om vad som hände för 55 miljoner år sedan och svara på det lite senare. Blogg-akademiska miljöer som denna är ju prioriterade i mitt liv. :P )

  SvaraRadera
 34. Thomas Palm, du har fått flera länkar till vetenskapligt granskade studier som visar att koldioxidgödsling fungerar utmärkt (om syftet är att grödorna skall växa fortare). Vi skall väl inte behöva göra om varje diskussion vi haft?

  SvaraRadera
 35. Magnus, jag skrev ihop ett långt inläggt som svar, men det tycks ha försvunnit.

  Kontentan var att jag inte läst artikeln i Nature och att sådana studier är lätt att få fel även om av kommentarerna av döma denna är välgjord. Det kan alltså vara värt att vänta ett litet tag innan man fastslur denna som den slutliga sanningen. (tidigare studier har kommit fram till helt andra resultat) Förmågan att bilda kol förutsätter att skogsägarna inte hugger ned skogen, vilket förefaller mindre troligt. Dessutom visade en annan studie för en tid sedan att boreala skogar sänker albedot och därför värmer jorden.

  Sen hittade jag också en artikel av Crutzen et al som visade på att det bildas med N2O av NOx än man tidigare trott. Den var inte direkt anpassad till din studie, men eftersom N2O är en så kraftig växthusgas kan detta snabbt äta upp alla vinster av kvävegödslingen.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.