2007-08-11

1998 var inte alls varmast!

Bloggen climateaudit.org har (som du kunnat läsa om i kommentarerna till en del av mina tidigare bloggposter) visat att NASA:s temperaturstatistik är fel. Nu börjar nyheten även uppmärksammas i fackmedia. Se till exempel Daily Tech (tipstack: Nisse).

1998 var inte alls, som påstått, det varmaste uppmätta året i USA. Det visar sig dessutom att fem av de tio varmaste åren var före andra världskriget.

Det är alltså felaktiga premisser och uppgifter som byggs in i de modeller som leder till de antaganden som ger bränsle åt dagens klimatalarmism.

Nu återstår att se vad som händer om man reviderar siffrorna för resten av världen.

Värt att notera i sammanhanget är att climateaudit.org till och från (till exempel i skrivande stund) inte kan nås. Detta beror naturligtvis delvis på stor belastning från folk som vill läsa om nyheten. Men enligt uppgift skall bloggen även ha utsatts för medvetna hackerattacker, som syftar till att blockera den...

30 kommentarer:

 1. kan tipsa om http://www.surfacestations.org/
  En sajt dedikerad till att kolla om alla väderstationer uppfyller de krav som ställs för att man skall kunna lita på mätningarna. Det visar sig vara dåligt ställt med det.

  SvaraRadera
 2. Rubriken är missledande. 1998 och 2005 var varmast *globalt*, och det är global uppvärmning debatten handlar om. För kontinentala USA, som är en mycket liten del av jordytan var enligt den tidigare versionen 1998 0,01 grad varmare än 1934 medan med justeringen det är 1934 som är 0,01 grad varmare. En verkligt stor ändring.

  SvaraRadera
 3. Tack Thomas!

  Men du kunde väl ha länkat till RealClimate direkt eftersom det är deras argument du citerar.

  Den viktiga nyheten är att de temperaturdata som hela debatten om global uppvärmning baserar sig på är så dåligt kontrollerade att ett slikt fel kunnat uppkomma och inte observerats tidigare. Dessa data gällde USA, men det väcker misstankar om att andra mätdata från t ex länder i tredje världen inte är av bättre kvalitet.

  Hade det gällt vilken vetenskaplig diciplin som helst hade grunddata och mättekniker inklusive kalibreringsmetoder och kalibreringsvärden tillställts forskarvärlden så att mätdata skulle kunna granskas. Så går det emellertid inte till när det gäller "klimatforskning".....

  Notera också att kontinentala USA visserligen endast utgör 2% av landmassan men många områden i världen har inte haft några kontinuerliga temperaturmätserier och man har då använt sig av modeller för att interpolera värden. Därför är de serier som finns - t ex från USA - något viktigare än vad %-andelen av landmassan skulle antyda.

  SvaraRadera
 4. Pelotard, jag hade inte ens sett att RealClimate hade skrivit om saken. Däremot laddade jag ned nya och gamla data från GISS och jämförde.

  Om man nu skall gå in på Real Climate kan man också se hur issmältningen i Arktis slår nya rekord.
  http://arctic.atmos.uiuc.edu/cryosphere/IMAGES/current.anom.jpg

  SvaraRadera
 5. Jag har inte läst på RealClimate ... men där står att läsa ... !

  OK!?

  Och ClimateAudit är nere, så det kanske inte var så allvarligt trots allt, eller hur!?

  SvaraRadera
 6. Thomas Palm har naturligtvis ingen aning om 1998 och 2006 var varmast globalt. Han litar helt enkelt på de ännu inte reviderade siffrorna.

  Med tanke på hur många fel som finns i de publika siffrorna som ändå kunnat granskas i en öppen process, hur länge skall vi acceptera att jordens temperatur räknas ut från hemlighållna data från hemlighållna mätstationer av CRU? Om de mest granskade data innehåller allvarliga fel, hur är det då inte ställt med de data som inte alls kunnat granskas?

  SvaraRadera
 7. Tack och lov så verkar många ha insett att de är utsatta för en stor bluff.

  SvaraRadera
 8. Här har det kommit fram att sifforna för ett land är felaktiga och då börjar Palm dilla om globala värden. Man tar sig för pannan! Problemet som adresseras av HAX är ju att felen kanske (obs, kanske) finns även på andra håll, vilket förstås (obs! i sådana fall) kastar en stor skugga på trovärdigheten även för den globala siffran.

  Ärligt Palm, kan du inte se att det föreligger ett stort problem här, alltså OM det visar sig att siffrorna behöver justeras även på andra håll?

  Om nu siffrorna är skakiga för USA, vad talar för att de inte också är det på andra håll och kanter?

  Eller menar du att det är mätningarna från tiden före WW2 som behöver justeras nedåt? Varför i sådana fall? etc...

  Spekulera gärna.

  SvaraRadera
 9. Henrik: du säger

  Men enligt uppgift skall [climateaudit.org] även ha utsatts för medvetna hackerattacker, som syftar till att blockera den...

  Enligt vilka uppgifter? Känner du även till vem/vilka som ligger bakom hackerattackerna? Är det Al Gore själv?

  SvaraRadera
 10. I USA var skillnaden mellan 1934 och 1998 en hundradels grad, vilket lätt ändrar sig genom en liten justering. (Gå in på Real Climate och läs vad Hansen skrev 2001!) Globalt var 1998 0,37 grader varmare än tidigare toppnotering 1944. (1934 var inte extremt varmt globalt sett). Det skall alltså till betydligt större justeringar för att kunna ge någon effekt här. Däremot kan vi möjligen få se ändringar mellan åren 2005 och 1998 om vilket som var varmast.

  Om det nu finns fel på andra håll, vad får er så övertygade om att de går i er riktning? De kan precis lika gärna leda till att uppvärmningen blir större precis som skedde 2005 då man fick revidera upp uppvärmningen från både satelliter och väderballonger.

  Jag anser alltså att trots eventuella brister de data vi har idag är de bästa vi har idag. Vi kan inte fatta beslut baserat på att vi tror att de kommer att justeras i någon speciell riktning.

  Vad gäller påstådda hackerattacker mot climataudit minns jag när de klagade på att de censurerats av google. Det visade sig snart att McIntyre hade lagt till en robot.txt fil som förbjöd sökmotorer som google att indexera sidorna!

  SvaraRadera
 11. Du kan verkligen inte skilja på vetenskap och politisk övertygelse baserad på vetenskapliga utfästelser/teorier/hypoteser.

  Pelotard ringar in det uppenbara problemet kommentar #3:

  "Den viktiga nyheten är att de temperaturdata som hela debatten om global uppvärmning baserar sig på är så dåligt kontrollerade att ett slikt fel kunnat uppkomma och inte observerats tidigare. Dessa data gällde USA, men det väcker misstankar om att andra mätdata från t ex länder i tredje världen inte är av bättre kvalitet."

  etc..

  SvaraRadera
 12. Olaus, dessa data justeras hela tiden, ibland lite upp, ibland lite ned. Enda anledningen till att detta uppmärksamma just denna gång är att propagandisten McIntyre var inblandad och att ändringarna gick år "rätt" håll. Speciellt kom han på att en minimal förändring gjorde 1934 något varmare än 1998 i kontinentala USA vilket blev en bra rubrik som återanvänds i massor av bloggar.

  I grunden är bara konstatera att eftersom vetenskap aldrig är helt perfekt finns det alltid något att haka upp sig för den som av ideologiska skäl inte vill tro, vara sig det handlar om kreationister eller som här de som inte vill acceptera att människan påverkar klimatet.

  Som Hansen skrev 2001:
  "The U.S. annual (January-December) mean temperature is slightly warmer in 1934 than in 1998 in the GISS analysis (Plate 6). This contrasts with the USHCN data, which has 1998 as the warmest year in the century. In both cases the difference between 1934 and 1998 mean temperatures is a few hundredths of a degree. The main reason that 1998 is relatively cooler in the GISS analysis is its larger adjustment for urban warming. In comparing temperatures of years separated by 60 or 70 years the uncertainties in various adjustments (urban warming, station history adjustments, etc.) lead to an uncertainty of at least 0.1°C. Thus it is not possible to declare a record U.S. temperature with confidence until a result is obtained that exceeds the temperature of 1934 by more than 0.1°C."

  SvaraRadera
 13. Thomas, det är faktiskt en stor sak att dessa data varit så dåligt kontrollerade att ett procedurfel hittats. Ännu värre är det naturligtvis med de data som överhuvudtaget inte publiceras för granskning men som FN ändå tar på fullt allvar. Hur kan du försvara denna brist på respekt för den vetenskapliga metoden?

  För övrigt, det du kallar en liten justering av data berör en ändring som ligger straxt utanför felmarginalen. 0,37°C i temperaturhöjning sedan 1944 är bara 0,17°C i säkerställd temperaturökning (eftersom mätfelet brukar anges till 0,2°C. Sätt denna temperaturökning i relation till att vi brännt hälften av världens oljeresurser redan. Sätt det i relation till att FN uppger att de är 90% säkra på att minst hälften av temperaturhöjningen under andra halvan av 1900-talet är antropogen. Hälften av 0,37°C=0,185°C. Verkar ju rackarns farligt hördudu...

  SvaraRadera
 14. Mohikanen, du är lika vinklad som vanligt. Varför tar du extremåret 1944? Det är långsiktiga trender som har någon betydelse, inte enstaka år som 1944 eller 1998.

  Den "vetenskapliga metoden" är inte perfekt. Det förekommer fel lite här och var. Vad den vetenskapliga metoden gör är att se till att dessa kan rättas successivt vilket är vad som skett här. Det finns ingen perfektion någonstans och förväntar du dig sådan lär du bli besviken.

  Hur stor del av världens oljeresurser vi bränt tvistar de lärde om, och hur mycket kol är än mer osäkert. Om det nu är så att fossilbränslena håller på att ta slut måste vi börja dra ned på konsumtionen i vilket fall som helst, så spelar det då någon roll om det sker av resursbrist eller av klimathotet?

  Sen skall man ha klart för sig att amerikansk klimatforskning har gått utför sedan Bush tog över. Satelliten TRIANA får inte skjutas upp trots att den varit färdigbygd i flera år, den nya generation av vädersatelliter som man skulle skickat upp har blivit försenade och skalats ned, och NASA har plockat bort frasen "to understand and protect our home planet" från sitt mission statement.

  SvaraRadera
 15. Thomas, du anklagar andra för att vara vinklade! Det är ju för rart!

  Men menar du verkligen att när GISS inte redogör för, och vägrar avslöja hur historiskt uppmätta temp-data i efterhand 'korrigerats' map. diverse faktorer för att justera upp dessa lejonparten av den omtalade ökningen som brukar omtalas ...

  ... att det handlar om att den 'vetenskapliga metoden', som förvisso inte är perfekt, men rättar till sig succesivt?

  Allvar? Inte ens du kan vara så inskränkt att du kallar detta hemlighetsmakeri för 'den vetenskapliga metoden'

  Sen verkar det som om du argumenterar för att vi kan ju likaväl acceptera AGW-alarmismen och göra slumpässiga 'åtgärder' pga av dess 'scenarier' eftersom fossila bränslen ju skulle ta slut ändå!?

  Var det också ett argument sprunget hur rationell logik (för att inte tala om 'vetenskaplig metodik')?

  Eller är det i samma nivå som 'Bush' 'NASAs hemsida' och 'sminkkonsumtion'?

  SvaraRadera
 16. Thomas sa: "Mohikanen, du är lika vinklad som vanligt. Varför tar du extremåret 1944? Det är långsiktiga trender som har någon betydelse, inte enstaka år som 1944 eller 1998."

  ---Ehh, det var du som valde de åren...? Och hur som helst är ju temperaturökningen ungefär densamma sedan vårt moderna samhälle började introduceras vid kriget ungefär, oavsett hur man räknar (om man litar på data som inte kan revideras vetenskapligt vill säga, annars vet vi ingenting).

  Thomas sa: "Den "vetenskapliga metoden" är inte perfekt. Det förekommer fel lite här och var. Vad den vetenskapliga metoden gör är att se till att dessa kan rättas successivt vilket är vad som skett här. "

  --Thomas, den vetenskapliga metoden förutsätter andras granskning. Om man som GISS inte vill lämna ut sin källkod, eller ändå värre, som CRU, inte ens vill tala om vilka stationer man hämtat sina data ifrån - då FÖRHINDRAR man den vetenskapliga metoden. Aktivt, och med vett och vilje. Vilket är en skandal att FN accepterar.

  Thomas sa: "Hur stor del av världens oljeresurser vi bränt tvistar de lärde om, och hur mycket kol är än mer osäkert. Om det nu är så att fossilbränslena håller på att ta slut måste vi börja dra ned på konsumtionen i vilket fall som helst, så spelar det då någon roll om det sker av resursbrist eller av klimathotet?"
  --Ja, en väldigt stor skillnad. Jag hoppas att du inser den.

  Thomas sa: "... amerikansk klimatforskning har gått utför sedan Bush tog över...."

  --Bush Thomas? Är han ansvarig för att data hemlighålls, expertis undviks och att alternativ mörkas? Eller är det just FN som fått sig ännu en nesa?

  SvaraRadera
 17. Eftersom McIntyre så ofta frossat i hur han anser sig dåligt behandlad av professionella klimatforskare anser jag mig inte kunna bedöma i vilken grad det i detta fall är data och metoder som hemlighållits respektive McIntyre som inte lärt sig hur man får tag på dem utan att gnälla på sin blogg.

  Vaför detta hat mot FN? Detta är ett fel på GISS, som är en organisation inom NASA, inte inom FN. I Figur 3.1 så använder sig IPCC av fyra olika källor för global landmedeltemperatur, och i den mån GISS avviker är det för att den ger lägre uppvärmning än genomsnitt.

  "Är han [Bush] ansvarig för att data hemlighålls, expertis undviks och att alternativ mörkas?"

  Var det en retorisk fråga? Just här är kanske Bush inte personligen ansvarig, men nog har han ägnat sig åt allt detta för att mörka klimatförändringarna. Amerikanska klimatforskare måste ha specialtillstånd för att ens få nämna isbjörnar i sina föredrag. Vi har haft politiska tjänstemän som justerat uttalanden från NASA etc.

  SvaraRadera
 18. Thomas sa: "Eftersom McIntyre så ofta frossat i hur han anser sig dåligt behandlad av professionella klimatforskare anser jag mig inte kunna bedöma i vilken grad det i detta fall är data och metoder som hemlighållits respektive McIntyre som inte lärt sig hur man får tag på dem utan att gnälla på sin blogg."

  --Data och mätstationer från CRU är hemliga för alla, inte bara de som vill göra en oberoende granskning. Det har inte med McIntyre att göra. Läs på!

  Thomas sa:"Vaför detta hat mot FN? Detta är ett fel på GISS, som är en organisation inom NASA, inte inom FN. I Figur 3.1 så använder sig IPCC av fyra olika källor för global landmedeltemperatur, och i den mån GISS avviker är det för att den ger lägre uppvärmning än genomsnitt."

  --Därför att det är FN som skall göra den oberoende utvärderingen. Om domaren i en domstol är genomkorrupt och släpper igenom uppenbart falska bevis från en advokat, är det då inte rimligt att bli mer irreterad på den korrupte domaren än på advokaten?

  Thomas sa:" Amerikanska klimatforskare måste ha specialtillstånd för att ens få nämna isbjörnar i sina föredrag."

  --Bevis tack....

  SvaraRadera
 19. Mohikanen,
  "--Bevis tack...."
  Så gärna:
  "According to a leaked memo from the Fish and Wildlife Service, requests by government scientists for foreign travel "involving or potentially involving climate change, sea ice, and/or polar bears" require special handling."

  SvaraRadera
 20. Glömde visst länken:
  http://www.newscientist.com/blog/environment/2007/03/polar-bear-gagging-order.html

  SvaraRadera
 21. Thomas

  Bevis?
  Hur är det med läskunnigheten?

  Finns det några sådana direktiv på riktigt (och är det Bush som står bakom)?

  Eller är allt som finns detta rykte om ett påstått läckt PM från Fish & Wildlife Service?

  Detta låter annars som en av dom många kvällstidningsankorna som sk miljöjournalister så lätt hemfaller åt i denna fråga?

  Och skulle man ta alla idiotiska uttalanden som byråkrater i diverse myndigheter hasplar ur sig eller emailat om, och låtsas som att detta handlar om regeringsbeslut (eller tom statschefens order) kunda man nog fylla obegränsat utrymme med dylik slaksjournalisitik:


  "Polar-bear-gagging-order:

  Whatever you do, don't mention polar bears"

  Jag hade hört/sett detta forut, ganska länge sedan. Men något mer handfast har alltså inte visat sig sedan dess? Bara att samma rykte fortf ligger kvar på den hemsidan.

  Så det var nog inte så allvarligt trots allt ...

  Däremot vet vi att IPCCs politiskt utsedda byråkrater och företrädare för regeringar utövar påtryckningar på forskare att ändra sina rapporter så att de överensstämmer med SPM-rapporten som de har skrivit ihop innan AR släpps.

  Men det är säkert helt i sin ordning då, eller hur Thomas!?

  SvaraRadera
 22. Thomas & Jonas N & Den sista mohikanen: En kommentar angående amerikanska forskare utifrån mina egna betraktelser. Att de skulle behöva tillstånd att nämna klimatförändringar, havsis och/eller isbjörnar tror jag inte ett smack på. Förmodligen är det något som blivit feltolkat någonstans på vägen. Under IPY Sea-Ice Summer School, som jag deltog i, på Svalbard nu i sommar var majoriteten av föreläsarna amerikaner. HELA sommarskolan ägnades åt havsis (och delvis lite annan is) i alla dess former (och tro mig, isbjörnarna nämndes många gånger - inte minst eftersom de nästan fanns rakt utanför fönstret). Ryktet florerade även här uppe om "tillståndspolicyn" men möttes med bestämd avvisande och skratt från amerikanerna (verkar som de tyckte detta var något typiskt europeeiskt att misstänka andra). Dessutom var de så glada över alla nya pengar som väller in till polarforskningen just nu, att de knappt visste vad de skulle göra av allt. De till och med uppmanade oss doktorander från hela världen att söka ta del av pengarna. I Sverige blir vi ju nästan förbannade och förolämpade om en dansk eller est försöker komma åt "våra" pengar. För att inte tala om hur Tyskland endast vill stödja gemensam EU-forskning så länge endast deras egna forskare får ta del av pengarna. Iallafall, hur det är i andra delar av klimatforskningen i USA kan jag dock inte svara på.

  SvaraRadera
 23. Daniel H

  Tack för infon, precis som jag trodde då!

  SvaraRadera
 24. Intressant om just den biten visat sig var en anka, alternativt sjönk utan ett spår, (forskare är inte de lättaste att få tyst på).

  Å andra sidan har vi enkäter som denna.
  http://www.ucsusa.org/scientific_integrity/interference/federal-climate-scientists.html
  * 73 percent of all respondents* perceived inappropriate interference with climate science research in the past five years.
  * 58 percent of all respondents personally experienced interference with climate science research in the past five years. This number increased to 78 percent among scientists whose work always or frequently touches upon sensitive or controversial topics. In contrast, only 22 percent of NCAR scientists personally experienced interference with climate science research.
  * Nearly half of all respondents (46 percent) perceived or personally experienced pressure to eliminate the words "climate change," "global warming," or other similar terms from a variety of communications. This number increased to nearly three in five (58 percent) among respondents from the National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA).
  * 46 percent of all respondents perceived or personally experienced new or unusual administrative requirements that impair climate related work.

  SvaraRadera
 25. Thomas: Personligen tror jag att det är en anka. Dock är det trist när saker går över från vetenskap till politisering av vetenskapen, vilket enkäten du refererar till indikerar. Det är mycket möjligt att det har förstärkts i USA, och det är jag stark motståndare till oavsett vart det uppkommer (även om det inte finns någon regulering för nämnanet av ex.vis isbjörnar). Forskningen skall enligt min mening vara politisk fri och kunna presentera såväl behagliga som obehagliga rön för lagstiftare och intresserad allmänhet och en oinflammerad diskussion skall kunna ske mellan de insatta (utan namecalling och/eller etikettmärkning av personer och idéer). Vi är dock inte fria från det i Sverige heller, tyvärr. Speciellt inte när ansökningarna sker då man strategiskt använder ord som man vet har större chans att generera anslag.

  I övrigt, den sista punkten om nya administrativa rutiner. Det tror jag 100% av forskarna på min institution är eniga om pga mindre tid kvar för forskning med nya rapporteringssystem.

  SvaraRadera
 26. Daniel, kanske säkrast att kolla. Det här memot rörde alltså "Fish and Wildlife Service". Var det några därifrån på din konferens? Om forskare inom andra institutioner fått några liknande instruktioner har jag ingen aning om.

  Att det kan vara ett elände att söka anslag och att alldeles för mycket tid går åt till det tror jag alla forskare överallt är eniga om. De EU projekt jag var med i hade tyskar som centrala medlemmar, så jag har aldrig behövt testa om man kan ha EU-projekt utan Tyskland.

  SvaraRadera
 27. Thomas, vad saken gällde var huruvida det hade blivit mycket värre för klimatforskningen sedan Bush. Det var därför du tog upp det!

  Jag är tämligen säker på att det finns något memo eller email som är upphov till detta rykte. Men Om denna policy inte är implementerad någonstans (och dokumenterad) så är det bara ytterligare ett av alla stolliga uttalanden som tyvärr haglar i denna debatt.

  Som du väl känner till klarar många inte ens av att hålla isär kaosegenskaper och naturlagar, värme och temperatur, orsak och verkan och kausalitet. Tom sminkkonsumtion och vaccinerade kossor har anförts i debatten. Och nu en Buschkonspiration insmugen via F & W Service ..

  SvaraRadera
 28. Thomas: Vad jag reagerade på var snarare "Amerikanska klimatforskare måste ha specialtillstånd för att ens få nämna isbjörnar i sina föredrag" och inte att det var från en specifik organisation. Därmed kände jag det nödvändigt att ge en kommentar att så inte verkar vara fallet bland polarforskare.

  Attityder kan säkerligen skilja sig åt ganska väsentligt även för samma land beroende på frågor. Jag har ingen aning om hur Sverige är utåt i andra frågor än klimatsammanhang, eftersom det inte är där jag verkar.

  SvaraRadera
 29. Daniel, jag hade redan förtydligat mig att det var Fish and Wildlife Service det gällde när du hoppade in i diskussionen, och nu vet jag fortfarande inte om du har någon åsikt om just detta.

  SvaraRadera
 30. Thomas: Jag har alltid en åsikt. ;) Min kommentar gäller fortfarande och den anser jag vara ett bra exempel.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.