2008-09-02

FRA-avlyssningen strider mot EU-fördraget och den fria rörligheten

Stiftelsen Centrum för rättvisa gör ett strålande jobb med att bekämpa FRA-avlyssningen med hänvisning till Europakonventionen om mänskliga rättigheter. Detta lär komma att bli ett fall för Europadomstolen.

Samtidigt pekar Mårtensson på sin blogg på ett annat mycket viktigt, men kanske förbisett spår...

FRA-avlyssningen strider även mot gällande EU-rätt och bryter mot principen om fri rörlighet. Detta är utan tvekan även en fråga för EG-domstolen.

Så här:

FRA skall avlyssna all teletrafik som passerar landets gränser. Om Bertil i Borås ringer Janne i Jönköping så kommer deras samtal (eventuellt) inte att fasta i FRA:s automatiserade massavlyssning. Men om Bertil ringer mig i Bryssel, då är det helt säkert att samtalet kommer att passera FRA:s datorer.

På så sätt drabbas människor i EU för att de inte är svenskar eller inte bor i Sverige.

Jag (och även Bertil) drabbas också på grund av att jag har valt att utnyttja EU:s fria rörlighet och bosatt mig i ett annat land i unionen.

Artikel 12.1 i EU-fördraget förbjuder diskriminering på grund av nationalitet och fördraget slår även fast den fria rörligheten. Detta har konsekvenser...

a) Fördraget förbjuder helt tydligt all FRA-övervakning som drabbar EU-medborgare, men inte svenskar.

b) FRA-avlyssningen är dessutom en inskränkning i svenskars fria rörlighet. (De drabbas av integritetskränkningarom de flyttar till ett annat EU-land.)

(Se även artikel 93 och 94, om lagharmonisering, i fördraget.)

Till de jurister som läser detta: Lusläs Mårtenssons bloggpost – och se om det finns utrymme för att agera.

Och till alla andra: Sprid denna information. Det kan vara en krok som regeringen inte kan slingra sig av – och som kan fälla FRA-avlyssningen rakt av.

8 kommentarer:

 1. Det är ett par veckor sen nu som det skickades in en anmälan om just det. Eller är detta ännu en ny vinkel?

  SvaraRadera
 2. Det verkar vara samma spår.

  Utmärkt.

  Detta behöver dessutom komma ut i debatten. (Till och med jag hade missat detta, även om jag vill minnas att jag hört Ulf Bernitz säga något enligt samma linjer.)

  SvaraRadera
 3. Läste anmälan. Anmälaren använder vissa av EU lagstiftningens lagrum. tror man kan komplettera med andra också. Det är viktigt att man kan täcka av en så bred yta av relevant lagstiftning som möjligt. Sed häller jag med Henrik det är viktigt att detta kommer ut i debatten

  SvaraRadera
 4. Om någon fixar det juridiska, så kan jag åta mig att vara pilotfall för ytterligare en anmälan.

  SvaraRadera
 5. Tack HAX för att du fortsätter att belysa denna viktiga fråga. Jag bloggade lite igår och kom då in på ämnet FRA och hur "den goda viljans nyttiga idioter" möjliggjorde lagen: http://radikal.sexualpolitik.se/?p=58

  SvaraRadera
 6. Bravo Henrik!!

  Här har vi enligt min åsikt ett betydligt allvarligare hot än FRA-lagen. DAGS FÖR NU OPINIOMSSTORM. Håll trycket uppe. Släpp inte taget.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.