2008-09-03

FRA: Totalsågning

Detta måste du läsa: Några av landets främsta experter och debattörer på området totalsågar FRA-avlyssningen – och de politiker som beslutat om den – på DN Debatt i dag. Anförda av Mark Klamberg.»

5 kommentarer:

 1. Precis. Snabba vändningar och omvärderingar. I kombination med vad som sker på EU-området har vi en ett slags fasövergång i själva helhetsbedömningen. Med mitt eget tidigare stöd förFRA-lagen står jag plötsligt helt offside. Pinsamt värre.

  :o#

  Man lär så länge man lever.

  Jag har gjort ett grovt misstag, med andra ord. Jag förbisåg FRA-frågans betydelse inom ett större sammanhang. EU!

  Otvivelaktigt kommer EU-krafterna att med dolda syften begagna sig av svensk signalspaning för att avskaffa den personliga personliga integriteten i vitala avseenden. Det hade jag inte trott om Sverige som självständig stat; men självständig stat är vad Sverige alltså inte längre är, och det missade jag. Så dum jag var!! :o( Det är naturligtvis DETTA Reinfeldt hela tiden haft i kikaren, med sin helhetsbild som han alltid haft.

  Det var sånär han överlistade mig. Det gillar jag inte alls.

  Iförd säck och aska får man krypa till Canossa mitt i alltihop. Avbön. Fanockså. Inpassningen i det överordnade EU-sammanhanget vänder i ett slag upp och ner på hela FRA-frågan, och motstånd mot FRA ingår som väsentlig bit av EU-motståndet.

  - Peter Ingestad, Solna

  SvaraRadera
 2. Sådär. Artikel insänd till Newmills.

  Titel: Storebror ser dig

  Under Fritt Forum.

  SvaraRadera
 3. Tänk, nu ska våra folkvalda poltiker på UD, t.ex. Carl Bildt, leende bjuda in utländska dignitärer och delegationer för att strax därefter beställa avlyssning av deras telefoner från FRA inför och under besöket. Vill vi ha det så? Är det den moralen våra politiska företrädare ska bära? Det är faktiskt vi väljare som bestämmer.

  SvaraRadera
 4. Äntligen uppmärksammar gammelmedia FRA:s trafikdatalagring. Informationen har funnits där mitt framför näsan på oss hela tiden:

  I propositionen på s. 72 talas mycket luddigt om FRA:s teknik- och metodutveckling:

  "Verksamheten avser normalt inte innehållet i meddelanden som utväxlas mellan enskilda. Intrånget i den personliga integriteten blir därmed marginellt. Emellertid kan det inte uteslutas att verksamheten kan komma att innefatta inhämtning av information, t.ex. om mellan vilka viss kommunikation äger rum, som är känslig ur integri-tetssynpunkt. Regeringen anser därför att även denna verksamhet skall omfattas av de begränsningar som lagen uppställer."

  En eloge till den tjänsteman (Daniel Ström?) som lyckats formulera något av det mest känsliga i hela FRA-förslaget på detta kryptiska sätt. Här tror jag att Ingvar Åkesson, Michalea Dráb och Per Kjellnäs har varit djupt involverade och dikterat för tjänstemannen hur han måste formulera sig.

  Det påpekas också i propositionen att metodutvecklingen inte alstrar någon rapportering, vilket motsägs av Ingvar Åkessons uttalanden (se nedan). Det finns nämligen inga lagliga hinder för att dessa trafikdata används i rapporteringen till uppdragsgivarna. Och oavsett vilket - själva insamlandet och utbytet med andra länder är väl allvarligt nog?

  I den särskilda personuppgiftslagen för FRA talas lika luddigt om denna verksamhet. Det artikelförfattarna på DN debatt missat är att det i den tillhörande förordningen framhålls att FRA med interna beslut kan lagra informationen på obegränsad tid:

  Personuppgifter i en uppgiftssamling för råmaterial skall gallras senast vid utgången av det tredje året efter det att behandlingen av uppgifterna påbörjades, om inte Försvarets radioanstalt dessförinnan har beslutat att uppgifterna skall bevaras därför att de fortfarande behövs för det ändamål för vilket de behandlas. Om uppgifter bevaras med stöd av ett sådant beslut skall de gallras eller frågan om bevarande prövas på nytt senast vid utgången av det tredje året efter beslutet.

  Ingvar Åkesson bekräftade redan i en ekointervju 2007 att FRA sparar svenskars trafikdata, men han ville tona ned verksamhetens omfattning: FRA föreslås få spara e-postkontakter
  Det framgår också att trafikuppgifterna kan utbytas med andra länder och att de kan vidarebefordras till t.ex. svensk polis.

  Rapports båda avslöjanden blev sedan rejäla spikar i kistan:

  FRA lagrar svenska telesamtal och mejl
  FRA lagrar svenskars surfvanor

  I det interna FRA-dokumentet säger en FRA-chef att man är mycket angelägen om att fortsätta spara trafikdata, inte minst i dessa tider av ökad kryptering. Här talas också om "stora mängder" trafikuppgifter som insamlas över tiden, och som analyseras i efterhand.

  Hur FRA kan kringgå lagstiftningen inom ramen för utlandssamarbetet har beskrivits i tidningen FOKUS: Lagförslag öppnar för övervakning

  Som sagt, all information finns där. Fyra personer var mycket tidiga med att peka på trafikdatalagringen (=metodutvecklingen): Anne Ramberg, Pär Ström, Oscar Swartz och Rick Falkvinge. Nu har insikten om denna verksamhet förhoppningsvis även nått riksdagens ledamöter.

  SvaraRadera
 5. ÄR klamberg din gud eller?

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.