2008-10-30

Antipiratlagen i SVT Debatt i kväll

I kväll kommer antipiratlagen, IPRED1, att diskuteras i SVT Debatt. (Kanal 1, kl 22.)

Gå in på SVT:s opinionsblogg och påverka redan nu vilka frågor som skall ställas.»

4 kommentarer:

 1. Och IPRED2? När ska den debatten komma igång?

  IPRED var från början ett paket med sanktioner i ett direktiv (förstapelaren) och straffsatser i ett rambeslut (tredjepelaren). Jag anser att man måste titta på hela projektet för att fatta vidden av den här lagstiftningen. Som joint investigation teams till exempel.

  Rambeslutet drogs tillbaka när kommissionen vädrade morgonluft efter en dom i ECJ (C-176/03) som sa att ibland får kommissionen bestämma över straffrättsliga åtgärder.

  C-176/03 följdes av C-440/05 som regeringen låg och väntade på innan man kunde bestämma vad man tyckte om IPRED2.

  Nu skiter man i vilket sen man lämnat över befogenhet till kommissionen att förhandla om ACTA under artikel 133 TEU. Och går det inte den vägen så ska man nog kunna baxa igenom IPRED2 när Lissabonfördraget blivit juridiskt bindande.


  Pia Törsleff Hertzberg var den enda som svarade något sammanhängande överhuvudtaget på mina frågor till EU-nämnden för två år sedan, se nedan.

  Sen dess har jag inte hört ett pip. Jo, kanske det var nån som sa nåt om ett snabbare smalare EU. Kommer inte ihåg. Påminn mig gärna.


  -------- Original Message --------
  Subject: IPRED2 - straffrätt under första pelaren
  Date: Tue, 5 Dec 2006 14:06:16 +0100
  From: pia.torsleff.hertzberg@riksdagen.se
  To: Erik Josefsson ehj@ffii.org
  CC: ingrid.laren.marklund@riksdagen.se

  Bäste Erik Josefsson,

  EU-nämndens kansli har fått frågor från några ledamöter med anledning av den skrivelse som finns inklippt nedan. För att fortsatt kunna hantera denna sak önskar kansliet om möjligt få veta om skrivelse skickats till hela
  nämnden, om den skickats även till suppleanterna, eller vilken annan krets inom nämnden som mottagit brevet.

  Tacksam för snar respons.

  Med vänlig hälsning

  Pia Törsleff Hertzberg
  Riksdagens EU-nämnd
  100 12 Stockholm
  tel 08-786 44 16
  fax 08-786 61 63
  e-post pia.torsleff.hertzberg@riksdagen.se  Bäste EU-nämndsledamot,

  Europaparlamentet behandlar just nu ett direktivförslag som flyttar en del av straffrätten till första pelaren. Hollands parlament, Eerste och Tweede Kamer, anser att direktivförslaget inte har någon rättslig grund (se bilaga).

  - Delar EU-nämnden denna åsikt?


  Europaparlamentets utskott för rättsliga frågor, JURI, skall enligt europaparlamentets arbetsordning artikel 35 "kontrollera giltigheten och lämpligheten hos den rättsliga grund som valts" för förslag från kommissionen.

  - Har EU-nämnden delgivits denna bedömning?


  Omröstningen i JURI kommer att äga rum 20 december och omröstningen i plenum med största sannolikhet i januari.

  - Har någon europaparlamentariker från ditt parti lagt något ändringsförslag till omröstningen i JURI?

  - Planerar du att hjälpa till med att lägga ändringsförslag till omröstningen i plenum?


  Tacksam för svar på dessa frågor.  Med vänlig hälsning

  Erik Josefsson, ordf. FFII.se

  Med vänlig hälsning

  Pia Törsleff Hertzberg
  Riksdagens EU-nämnd
  100 12 Stockholm
  tel 08-786 44 16
  fax 08-786 61 63
  e-post pia.torsleff.hertzberg@riksdagen.se

  SvaraRadera
 2. Befarar att Josefsson och AFA-tomtarna kommer förstöra debatten i "sedvanlig" ordning. Karln är för begränsad för att klara seriösare frågeställningar (ta bara programmet med peter sunde..). Låg nivå och slafsigt, mer än så blir de aldrig med Josefsson. Bara versaler och plaskdamm.. (grund sådan så Josefsson bottnar).

  SvaraRadera
 3. Premiären på nya James Bond filmen skall visas i endast tre utvalda europeiska städer samtidigt. En av dessa är Stockholm. Sägerhetpådraget är rigoröst. Inga elektroniska apparater får tas med in i biosalongen, i syfte att förhindra att någon videofilmar filmen.

  Säpo säger:
  "-Vi har order från USA att ha en rigorös säkerhetskontroll."

  Sedan när är det okej att ett annat land kommenderar svensk säkerhetspolis till att utföra önskade tjänster i Sverige? Har USA numera blivit husbondens röst för svenska myndigheter?

  Gissar att det är samma order som har givits till vår regering, vad det gäller avlyssning och internet.

  Expressen:
  http://stockholm.expressen.se/noje/1.1351811

  SvaraRadera
 4. Karl Sigfrid har ställt en fråga till Torstenson ang Telekomhistorien:

  http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GW11201

  Han är bra, han ligger på.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.