2008-11-24

Telekompaketet: Lawful Content?

På torsdag träffas EU:s infrastrukturministrar. Bland annat skall det så kallade telekompaketet behandlas. Ett orosmoment är att den svenska regeringen inte tycks stå bakom Europaparlamentets tillägg – som är tänkta att garantera att folk i EU inte skall kunna stängas av från internet med mindre än en rättslig prövning i domstol. (Även om det finns olika åsikter inom regeringen.)

En del i telekompaketet som jag hitills inte berört – men som infrastrukturminister Åsa Torstensson (c) bör tänka igenom innan torsdagens möte – är skrivningarna om "lawful content".

Detta är en riktigt lurig formulering. Och den används i ett sammanhang som är kopplat till internetoperatörernas ansvar. Syftet, även om det är inlindat, är att peka ut operatörerna som ansvariga för att inget olagligt sänds genom deras trådar. I praktiken innebär det att operatörerna måste kolla allt som alla användare sänder och tar emot – och alltså vara privatpolis. Vilket de flesta av dem absolut inte vill vara.

Det bästa vore om Sverige kunde driva linjen att ta bort alla skrivningar om "lawful content" vid torsdagens EU-möte.

Detta är även ett sätt att motverka att operatörerna kan komma att bli ansvariga för att stänga av fildelare m.fl. från nätet.

Och det finns flera andra aspekter på skrivningen om "lawful content". En är att det kan öppna upp för "gated nets" – där bara innehåll som uttryckligen godkänts i förväg (som anses vara lagenligt och lämpligt) släpps igenom. En del operatörer kan ju tycka att det är enklast att bara tillhandahålla förhandscensurerat material, om EU envisas med att inskränka internets frihet.

1 kommentar:

 1. Det är mycket lättare att förstå "lagenligt innehåll"/"lawful content" om man först läser vad IFPI vill:

  Shira Perlmutter, IFPI, 1 mars 2008: "the concept is just that ISPs would implement the terms and conditions of their subscriber contracts once they have been notified that those terms and conditions have been breached and there has been an abuse of their service.... So the concept is, if we, the rights holders, notify the ISP that a particular IP address is the source a major infringement, that should trigger some action by the ISP in enforcing of implementing those terms of service"

  Josef har lagt upp mitt föredrag från föra veckan här. Kolla även in von Otters slides. Särskilt den näst sista :-)

  Hur Perlmutters trigger ska se ut ska som sagt Torstensson avgöra på torsdag. Vi får hoppas Hansson har fått instruktioner att stryka ordet "lawful" tills dess.

  Annars är jag just nu mer orolig för den totala avsaknadena av analys av konsekvenserna av 181:an.

  Jag fipplade ihop ett förslag till diskussionsunderlag till eu-nämnden möte i fredags, men jag vet inte hur det gick:

  Enligt lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) gäller som huvudregel att trafikuppgifter skall utplånas eller avidentifieras när de inte längre behövs för sitt angivna syfte. Det står också i 2 § att personuppgiftslagen (1998:204) generellt ska gälla för behandling av personuppgifter. Enkelt uttryckt, kommersiell behandling av personuppgifter strängt reglerad i svensk lag. Integritetsskyddet är något vi värdesätter.

  Tror ministern att integritetsskyddet kan komma att urholkas av ändringarna som föreslagits i telekompaketet till direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (2002/58/EG)? Jag tänker framförallt på de olika varianterna av europaparlamentets ändringsförlag 181 som vill öppna för nya sätt att behandla trafikuppgifter.


  Jag har skickat ut nödraketer i olika riktningar, men det verkar mest som att folk tror att jag ser spöken.

  Det jag har att gå på är analysen från AKVDS och ryktet att Tyskland är emot 181:an och söker allierade.

  Jo, en hint har jag fått från lagkunnig person är att om en internetoperatör lagrar uppgifter för ändamålet fakturering eller säkerhet så är de åtkomliga genom ett informationsföreläggande à la IPRED1.

  Jag tror 181:an öppnar för filtrering.

  Jag tror 181:an öppnar för profilering.

  Jag tror på spöken tills motsatsen är bevisad ;-)

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.