2008-12-04

IPRED: Sverige måste inte alls! Här är beviset!


Representanter för regeringen och de borgerliga partierna försöker få folk att tro att EU tvingar Sverige att införa den så kallade piratjägarlagen.

Det är fel. Det är medvetet vilseledande – så till den milda grad att det kan kallas direkt lögnaktigt.

Till och med många inom gammelmedia har gått på denna bluff.

Så här:

IPED1 är ett EU-direktiv som gäller fler saker än piratjägarlagen. I det stora hela måste Sverige införliva detta direktiv i svensk lagstiftning, ja.

Men EG-domstolen säger uttryckligen att medlemsstaterna inte behöver genomföra den del av direktivet som handlar om piratjägarlagen!

EG-domstolen slår i det så kallade Telefónica-målet fast att det är upp till medlemsstaterna att själva bestämma om de vill ha sådana lagar. Men EU kan inte tvinga dem, eftersom det innebär en allt för stort integritetkränkning.

Läs själv. [PDF]»

Detta är viktigt – och får inte slarvas bort i debatten!

Och de borgerliga partierna skall inte kunna komma undan med att bluffa i frågan. Detta är helt och hållet deras eget beslut, som inte går att skylla på någon annan.

Ljug aldrig om sådant som går att kontrollera!

24 kommentarer:

 1. Detta borde ju vara en nyhet för gammelmedia att haka på. Varför slås det inte upp tro?

  SvaraRadera
 2. Regeringen är mycket väl medvetna om det. I lagrådsremissen står det på sida 165:

  Medlemsstaterna måste också respektera andra allmänna principer för gemenskapsrätten, såsom proportionalitetsprincipen. Dessa frågeställningar har, såvitt gäller rätten till information, utvecklats i EG- domstolens dom den 29 januari 2008 i mål nr C-275/06.
  Såsom närmare beskrivits i avsnitt 8.2.3 innebär detta bl.a. att det är upp till de enskilda medlemsstaterna att avgöra om en rättighetshavare exempelvis bör kunna få information från en Internetleverantör om vem som har haft en viss IP-adress när den har använts för att begå ett intrång via Internet. Bestämmelserna måste utformas så att det uppnås en korrekt balans mellan de olika grundläggande rättigheter som åtnjuter skydd enligt gemenskapens rättsordning.

  SvaraRadera
 3. Hjälp till att sprida detta till media. Själv tjatar jag på mina kontakter.

  SvaraRadera
 4. Annars så har vi ju denna:

  http://www.youtube.com/watch?v=I49Mht7dJQA

  SvaraRadera
 5. Länge leve Karl Sigfrid. Och Federleys mamma. De leve: HURRA! HURRA! HURRA! HURRA!

  SvaraRadera
 6. När "der Regierung gibt bekannt" så har man dessutom den mycket dåliga smaken att som Anna Troberg träffande beskriver det - dom gör det på på Filmhuset på Gärdet!!! Hos beställaren?

  Man anser tydligen att fildelningen är "entartet" och därför så anser man uppenbarligen att det är proportionellt att utdela "hjälppolisbemyndiganden".

  Juris Doktor Jakob Heidbrink kommer fram till att IPRED-lagen är både feltänkt och rättsstatligt tveksam. Att så skulle vara fallet verkar inte bekymra Beatrice Ask det minsta. Regeringen har löpt amok och synes enbart berusad av sin egen makt.

  Är detta den mobbades hämnd för gången oförätt? Är detta resultatet av Carl Bildt's näpsning av den unge Fredrik Reinfeldt? Vad händer i en framtid med de senast slagna: Fredrik Federley, Karl Sigfrid, Anna Johansson, Birgitta Ohlsson? Hur kommer framtidens hämnd att se ut?

  Regeringen framställer det som att man gör någonting för kulturen. I själva verket så gör man kulturen den största otjänsten.

  Samtidigt så inför man helt nya rättsprinciper och urholkar därmed rättssystemet betänkligt!

  SvaraRadera
 7. Även Juris Doktor Mårten Schultz ställer sig frågande:

  "Jag förstår bara inte hur det här lagstiftningsmässigt är tänkt att fungera."

  Har regeringen förlorat all sans och måtta???

  TIDNINGAR: DN, SVD, GP...

  VAKNA!

  SvaraRadera
 8. Jag mejlade riksdagen och fick svar från Jan Ericsson(M).
  Hans tankegångar speglas ganska bra på bloggen som han har: http://www.ericsoniubbhult.se/

  Det är inte lätt för lagstiftarna att kunna göra alla nöjda i svåra frågor som denna. Det hade ju i och för sig varit enklare att ta bort denna del av lagförslaget, men det måste finnas något konkret för att stävja fildelningen annars hotar vite från EU. Problemet är då hur man ska utforma lagen så att den tar tillvara på intressena hos lobbyn OCH medborgarna

  SvaraRadera
 9. Det var droppen. Jag går med i PP nu och stannar där tills de "vanliga" partierna visar någon verklighetsförankring. Det blir väl inte förrän de som idag är i ungdomsförbunden tar över om ett antal år...

  SvaraRadera
 10. Din ovana att läsa juridiska texter märks tyvärr. Vad EG-domstolen slagit fast är att medlemsstaterna måste införa regler som uppnår proportionalitet mellan å ena sidan rättighetsinnehavarnas rätt till egendomsskydd och till rättvis rättegång och å andra sidan Internet-abonenternas rätt till integritetsskydd.

  Det är ju just det som nu föreslås; en rätt att begära ut personuppgifter ,men med ett villkor om proportionalitet.

  Den som påstår att en medlemsstat skulle kunna uppfylla domstolens krav genom att inte införa några regler som underlättar för rättighetsinnehavarna att ta tillvara sina rättigheter vid olovlig spridning av skyddat material på Internet, han eller hon ljuger.

  SvaraRadera
 11. Det är ju teoretiskt tänkbart att Henrik Alexandersson "saknar vana att läsa lagtext"... Detta är hursomhelst ingenting som gäller två juris doktorer. Läs gärna vad de skriver:

  Doktor Jakob Heidbrink: IPRED-lagen är både feltänkt och rättsstatligt tveksam

  Doktor Mårten Schultz: "Jag förstår bara inte hur det här lagstiftningsmässigt är tänkt att fungera."

  Det som Sverige har FULL FRIHET till är att bedöma proportionaliteten mellan åtgärder.

  MAN KAN HELT SKROTA "PRIVATPOLIS"-DELEN!

  SvaraRadera
 12. Hans J:

  Både Mårten och Jakob har så klart stor vana vid att läsa juridiska texter. Och ingen av dem har skrivit en rad om telefonica-domen....Om din uppfattning om en proportionell avvägning mellan två intressen är att det ena tillgodoses fullt ut och det andra inte alls, så är jag glad att det inte är du som ska göra den avvägningen.

  SvaraRadera
 13. “Branschen” och regeringen har vunnit en Pyrrhusseger. En “seger” som kommer att visa sig leda till en förlust längre fram.

  http://www.google.se/search?hl=sv&q=pyrrhusseger%2Bnapster&meta=

  De borde ha lärt av hur det gick med Napster-fallet. “Branschen” vann i domstol men förlorade de facto i verkligheten.

  Ju mer “branschen” väntar med att anpassa sig till verkligheten, desto större kommer deras kraschlandning att bli.

  I bästa fall utplånar de sig själva och lämnar utrymme för en ny “bransch”.

  SvaraRadera
 14. Egon:

  Javisst! Jag är en idiot! Jag erkänner det gärna själv.

  Men EG-domstolen skriver, i sin portalmening, "Gemenskapsrätten innebär inte att medlemsstaterna är skyldiga att lämna ut personuppgifter i tvistemål, i syfte att skapa ett effektiv skydd för upphovsrätten."

  Äh, fan! Idiot som idiot!

  SvaraRadera
 15. Egon:
  Saken var den att regeringen skulle och KUNDE göra den avvägningen som vi talar om - inte - OM JAG VAR RÄTT MAN ATT GÖRA DEN ÅT DOM.

  Talesmän för regeringen har uttalat att regeringen måste osv - när de INTE ALLS MÅSTE! Det är spörsmålet!

  Om du är glad åt att jag inte ska göra avvägningen, av den ena eller andra anledningen, så är du bara rejält otrevlig och söker inget seriöst meningsutbyte alls.

  Du förtjänar då inte att lyssnas på alls!

  SvaraRadera
 16. Tänk att det ska vara så svårt att tåla att någon säger emot.....

  Promusicae v. Telefonica

  65 The present reference for a preliminary ruling thus raises the question of the need to reconcile the requirements of the protection of different fundamental rights, namely the right to respect for private life on the one hand and the rights to protection of property and to an effective remedy on the other.

  66 The mechanisms allowing those different rights and interests to be balanced are contained, first, in Directive 2002/58 itself, in that it provides for rules which determine in what circumstances and to what extent the processing of personal data is lawful and what safeguards must be provided for, and in the three directives mentioned by the national court, which reserve the cases in which the measures adopted to protect the rights they regulate affect the protection of personal data. Second, they result from the adoption by the Member States of national provisions transposing those directives and their application by the national authorities (see, to that effect, with reference to Directive 95/46, Lindqvist, paragraph 82).

  67 As to those directives, their provisions are relatively general, since they have to be applied to a large number of different situations which may arise in any of the Member States. They therefore logically include rules which leave the Member States with the necessary discretion to define transposition measures which may be adapted to the various situations possible (see, to that effect, Lindqvist, paragraph 84).

  68 That being so, the Member States must, when transposing the directives mentioned above, take care to rely on an interpretation of the directives which allows a fair balance to be struck between the various fundamental rights protected by the Community legal order. Further, when implementing the measures transposing those directives, the authorities and courts of the Member States must not only interpret their national law in a manner consistent with those directives but also make sure that they do not rely on an interpretation of them which would be in conflict with those fundamental rights or with the other general principles of Community law, such as the principle of proportionality (see, to that effect, Lindqvist, paragraph 87, and Case C‑305/05 Ordre des barreaux francophones et germanophone and Others [2007] ECR I‑0000, paragraph 28).

  "Fair balance" alltså, det uppnås knappast genom regler som inte i något fall, oberoende av omfattningen av rättighetskränkningen och den skada som den ger upphov till, ger rättighetsinnehavaren möjligheter till "effecvite remedy". Huruvida den som argumenterar för motsatt uppfattning är en idiot, eller kanske helt enkelt slarvig vid läsningen, får någon annan bedöma.

  SvaraRadera
 17. Och när domstolen själv sammanfattar sin dom i en mening, då skriver man, fortfarande "Gemenskapsrätten innebär inte att medlemsstaterna är skyldiga att lämna ut personuppgifter i tvistemål, i syfte att skapa ett effektiv skydd för upphovsrätten."

  Det är detta det handlar om. Är Sverige skyldigt att lämna ut personuppgifter i tvistemål eller inte? EG-domstolen säger "inte"!

  SvaraRadera
 18. Det den ene kallar "terrorist" kallar den andre "frihetshjälte". Otvistigt torde vara att det i båda fallen rör sig om en människa, en person.

  Det den ene anser vara "partiskt åt ena hållet" anser den andre vara "partiskt åt det andra hållet".
  Otvistigt torde vara att OM någon har att besluta vad som är "fair balance" så avgör också denne vad som är "fair balance"!

  Tautologi? - javisst!

  Sverige har friheten att besluta om vad som är denna "fair balance". Den som inte vill ha någon diskussion om detta påstår att friheten inte ens finns...

  Fiffig debatteknik?
  Kanske, men den lurar inte mig!

  SvaraRadera
 19. Hans J blev visst ofrivilligt "anonym".

  SvaraRadera
 20. Hans J:

  Problemet är bara att, så som EG:s rättsordning är konstruerad, så har vi i Sverige inte rätten att själva bestämma vad som är en "fair balance". Den avvägning vi gör kan alltid komma att överprövas av EG-domstolen. Införs inte bestämmelser som, åtminstone när det är fråga om omfattande intrång i upphovsrätten, ger rättighetsinnehavaren praktiska möjligheter att få upprättelse (effective remedy), kommer Kommissionen att dra Sverige inför domstolen. En sådan process har vi ingen möjlighet att vinna. Risken är i stället att domstolen i detalj anger vilka relger vi måste införa och då försvinner även den lilla möjlighet vi nu faktiskt har att avgränsa tillämpningen.

  När man anklagar någon för att ljuga om innehållet i en dom, som HAX gör i sin första post, bör man vara ordentligt säker. Då räcker det inte att ha läst ett pressmeddelande. Då måste man ha läst, och analyserat, domen.

  Själv försöker jag inte lura någon, bara om möjligt lämna ett bidrag till klarhet i en över måttan dimmig diskussion.

  SvaraRadera
 21. @Egon:

  Tack för ditt svar,

  Men vi kan alltså vara överens om att tills ett EG-direktiv föreskriver annorlunda och ytterligare preciserar innehållet och så länge EG-domstolen inte överprövat Sveriges införda lagstiftning, så står det oss fritt att åtminstone i frågan om överlämnande av namn, skriva lagen så som vi önskar?

  Sedan är jag naturligtvis spänd på din tolkning av Spaniens rätt att inte införa sådan lagstiftning. Skiljer sig Spanien och Sverige på något sätt härvidlag? Som till exempel att Spanien skulle ha starkare skydd för personlig integritet... Jag vet att vissa stater har ett långt starkare skydd för personlig integritet än vi har i Sverige.

  "also make sure that they do not rely on an interpretation of them which would be in conflict with those fundamental rights or with the other general principles of Community law, such as the principle of proportionality"

  Du menar väl inte att vi inte som "fundamental rights" har ett starkt skydd för vår integritet? Har vi inte det så får vi stärka detta, tycker jag.

  SvaraRadera
 22. Regeringen erkänner ju detta i detta pressmeddelande:

  Det är alltså upp till medlemsstaterna att avgöra om rättighetshavarna ska få ut uppgifter om vem som har ett Internetabonnemang eller om ett effektivt skydd ska åstadkommas på annat sätt.

  SvaraRadera
 23. Länken till pressmeddelandet blev fel, här är den rätta:

  http://www.regeringen.se/sb/d/11216/a/116861

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.