2008-12-22

Tolgfors lägger fram FRA 2.0.

Nu finns försvarsdepartementets förslag till skrivning om FRA 2.0 (15-punktskompromissen) på bordet. Som vanligt skickas sådant här ut på remiss två dagar före jul...

Läs mer och hämta hem PDF:en på försvarsdepartementets hemsida.»

Förstoringsglas fram!

DN»

9 kommentarer:

 1. Blööäääghh.. Fan vad jobbiga de ska vara. Kanske fundera på att lägga förslaget på någon tid då folk inte är lediga och inte bryr sig ett skit? :b

  Bara att krypa fram ur sitt vintergryt och arbeta byrokratiskt då.. Blä.

  SvaraRadera
 2. Men det är ju klart att de lägger den nu. Någon som förväntade sig nåt annat? De har ju redan lagt ribban på hur detta ska smygas igenom, så nu smyger man ju igen. Man blir så matt...

  SvaraRadera
 3. Nähä, man ska skita i att använda teknisk kompetens för det här alltså=)

  "De tekniska och andra åtgärder som behöver vidtas för att
  fullgöra uppgiften kan i hög grad komma att påverkas av
  teknikutvecklingen. Det är därför olämpligt att i detalj reglera
  förfarandet. Det ankommer på kontrollmyndigheten att i
  samverkan med operatörerna och signalspaningsmyndigheten
  finna de praktiska formerna för verkställandet. De åtgärder som
  kontrollmyndigheten har att vidta bör dock inte kräva någon
  omfattande teknisk kompetens; verkställigheten bör med hjälp
  av tekniska system kunna genomföras med utgångspunkt från
  innehållet i domstolens beslut. "

  Sen undrar jag lite vem som ska betala kalaset, hittade det här. Taget ur sitt sammanhang betyder det kanske nåt annat, är inte säker. Men det betyder väl att inte operatörerna ska pröjsa samverkanspunkterna?

  "Redan information om vilka signaler som avses bli föremål för
  signalspaningen kan avslöja uppgifter om inriktningen av
  försvarsunderrättelseverksamheten och vilka underrättelsebehov
  som styr verksamheten. Det är därför direkt olämpligt att
  ansvaret läggs på operatörerna att verkställa avskiljandet av de i
  tillstånd utpekade signalbärarna. En sådan ordning skulle kunna
  innebära stora risker för operatörerna och deras personal. Ett
  sådant ansvar skulle dessutom vara förknippat med kostnader
  som det inte är rimligt att operatörerna får bära. "

  SvaraRadera
 4. Sigge: Ja, ungefär så; operatörerna behöver inte driva samverkanspunkterna, som är relativt dyr och komplicerad utrustning. De behöver bara leverera en kopia av signalen dit, och det är jämförelsevis billigt.

  SvaraRadera
 5. Neoliberal Agenda22 december, 2008 23:51

  Jag har inte läst igenom lagen, men om man fortfarande ska bygga upp infrastruktur med avlyssningspunkter så är lagen oaccaptabel.

  Man kan inte lite på FRA. Det har vi sett ridigare.

  Ansvaret att lämna ut uppgifter och filtrera information måste vara operatörens. Det måste finnas civilpersoner som kan slå larm om systemet missbrukas. Beslutet att lämna ut måste också komma från en domstol så att processen underställs det normala rättsväsendet. Vi kan inte ha en stat i staten.

  Personligen tror jag lagen skulle bli helt ineffektiv med en sådan lagstiftning och dyr för operatörerna och därför kan man lika gärna lägger ner hela skiten.

  SvaraRadera
 6. FRA stängde sin filial i Hortlax utanför Piteå. Packade ihop sina grejer och for därifrån. Själva anläggningen var värderad till 96 miljoner men den såldes för 350.000 kr(!) till några lokala företagare.
  Nu vill FRA köpa tillbaka anläggningen. Man kan ju undra varför.

  SvaraRadera
 7. Huvudproblemen med FRA-lagen kvarstår:

  1. Operatörerna blir precis som tidigare skyldiga att tillhandahålla en kopia över all gränsöverskridande trafik till staten.

  2. FRA:s personuppgiftslag är oförändrad och medger lagring av känsliga personuppgifter, inklusive stora mängder trafikdata. Att lagringstiden anges till 1 år i en förordning förändrar ingenting i sak.

  3. Samarbetet med utlandet är fortfarande inte reglerat i lag.

  4. Spaningen får precis som tidigare riktas mot objekt i Sverige.

  5. Det krävs ingen koppling till ändamålskatalogen (yttre militära hot, terrorism etc.) för att FRA ska få massinhämta uppgifter om vem som haft kontakt med vem.

  6. Meddelarskyddet bryts igenom. Att meddelandena ska förstöras i efterhand löser inte problemet.
  Jämförelsen med tvångsmedellagstiftningen haltar. Till skillnad från polisens användning av hemliga tvångsmedel innebär signalspaning massavlyssning. FRA laborerar redan idag med cirka en kvarts miljon sökbegrepp. Att precisionen i dessa inte alltid kan vara perfekt är självklart. Det är ofrånkomligt att även kontakter med journalister, advokater m.fl.
  kommer att inhämtas.

  7. I lagtexten talas om meddelanden, medan orden trafikuppgift eller trafikdata inte förekommer en enda gång.

  8. Det saknas alltjämt underlag som visar att signalspaningen är ett effektivt sätt att bekämpa yttre hot.

  SvaraRadera
 8. Sluta använda nyspråksordet "samverkanspunkt." Har inte ett skvatt med samverkan att göra, bara rent tvång! Kalla det "avlyssningspunkt", det är mer korrekt.

  SvaraRadera
 9. Ibland undrar jag om inte det mest absurda med "FRA-lagen" är att FRA ändå förblir tandlös, och då i avseendet pga sunkig ekonomi.

  För att FRA skulle klara sitt uppdrag med "gamla FRA-lagen" så gjorde dom ju budget uträkningar på vilka ökningar i anslag dom skulle behöva begära. Det var då, långt innan någon den globala finansiella krisen.

  Nu kommer nya kostnader med in i bilden, pga tilläggen, även bortsett från eventuella kostnader för Operatörerna/Kabelägarna.

  Allt detta samtidigt som Staten och Försvarsdepartementet vill utöka nuvarande utlandstrupp samt också skicka iväg Svenska piratjägare till Somalia. Samtidigt som man inte har råd med ambulanshelikoptrar, med mera ...

  Men visst vi kan ju spara in på ännu mer flygtid hos flygvapnet ...

  //ST

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.