2009-01-02

Det våras för integriteten!


Jag fick en nyårshälsning från SVT Opinion och fastnade en stund på deras hemsida. Det räckte med en snabb blick för att konstatera att integritetsfrågorna och nätets frihet har varit stora ämnen under hösten. Och att Storebrorsstatens kritiker tagit sig ton och fått utrymme.

Min bedömning är att integritet länge har varit en "metastabil" fråga där folk gått omkring och svurit med handen knuten i byxfickan – tills FRA-debatten fick allt att explodera. "Kokpunkten" var egentligen för länge sedan passerad. Allt som krävdes var en krok att hänga upp debatten på.

Och när intresset väl hade väckts med FRA – då kastade EU och regeringen med dödsförakt mer ved på brasan med IPRED, teledatalagringen, ACTA och jag vet inte vad.

De etablerade partierna har inte varit beredda på att integritetsfrågorna skulle kunna få genomslag. De har inte funnits på deras dagordning. Motståndet kom in långt under partistrategernas radar och överraskade dem totalt.

Det må vara hänt att politikerna inte såg vad som komma skulle. Vad som är märkligt är att regeringen och sossarna fortfarande inte riktigt tycks ha fattat att dessa frågor är uppe på banan nu.

Schlingmann och Ulvskog kliar sig i huvudet och försöker begripa varför deras hemliga opinionsmätningar och fokusgrupper inte gav dem någon förvarning. De vill helst tro att det nog egentligen inte är så här.

Svaret är kanske väldigt enkelt. Partistrategerna har varit så upptagna med att putsa på sina formuleringar i de frågor som de hoppas kan locka mittenväljare att de glömt bort allt som har med principer och ideologi att göra. Och nu kan de inte hantera situationen, eftersom de vant sina partiorganisationer av med att tala om de stora frågorna. Båda de två stora partierna saknar i dag den idémässiga klangbotten som krävs för att kunna ta en seriös principdiskussion om integritet. (Och i (s) fall saknas möjligen även de grundläggande idémässiga traditionerna.)

Detta är en ekvation som inte går ihop för politikerna. Det finns två vägar. Antingen står de upp för integriteten – och dumpar de förslag som nu ligger på bordet. Eller så fortsätter de på den väg de har slagit in på. Partitaktiskt är detta en mardröm. De klarar helt enkelt inte att välja mellan principer och redan satsad prestige i form av lagda förslag. Hur de än gör, så blir det "fel".

Om man studerar stora fasförändringar (som till exempel beskrivs i böcker som The Tipping Point och kanske mer seriöst i Critical Mass) så är det just vid sådana här tillfällen som små händelser och förändringar av input kan få mycket stora konsekvenser.

Därför är alla insatser mot FRA, IPRED1, teledatalagringen och ACTA nu viktiga. Alla!

Det samlade opinionstrycket är inte större än summan av dess olika delar. Därför är inte bara tv-debatter och debattartiklar viktiga just nu. Varje bloggpost, varje insändare, varje flygblad, varje demonstration, varje protestbrev, varje affisch och varje samtal om integritetsfrågorna utgör en del av det samlade, stora opinionstrycket – utan vilket tv-debatterna aldrig skulle bli av och debattartiklarna aldrig bli publicerade.

Här kan alla göra en insats – och veta att de gör något som är väldigt viktigt.

Det är med stort intresse jag betraktar Piratpartiet i detta opinionsspel. Enligt (s)&(m)-manualen borde detta parti vara chanslöst. Enligt piratpartisterna själva, så har de en rimlig chans som bubblare. Min försiktiga bedömning är att de etablerade partierna underskattar piraterna. Min något vildare gissning är att till och med piratpartisterna har underskattat sin egen potential. När det väl börjar hända saker i opinionen, då kan allt gå väldigt fort. (Vilket till exempel kan beskrivas med junilistans uppgång och fall.)

Det kommer att bli en spännande vår. Vi måste göra allt för att hålla trycket uppe i integritetsfrågorna. Och vi skall vara medvetna om att många av de etablerade partierna kommer att göra vad de kan för att tona ner dem. I denna kraftmätning har vi som slåss mot Storebrorsstaten faktiskt en rimlig chans. Och lyckas vi, då kommer vi att förändra det politiska landskapet. På flera sätt. Både i Sverige och i EU.

Det kallas demokrati. Och politikerna gillar det inte.

21 kommentarer:

 1. Klokt observerat och bra skrivet.

  Gott nytt år Henrik!

  SvaraRadera
 2. Fint med något uppryckande i vintermörkret!

  I Göteborg den 10 januari hålls, som du kanske redan vet, en demonstration mot övervakningssamhället. Din blogg är ju välbesökt så det vore fint om du kunde ägna ett inlägg åt det.

  http://frapedia.se/wiki/Demonstrationen_i_G%C3%B6teborg_den_10_januari_2009

  Som Reagan sa; frihet är aldrig mer än en generation ifrån att förstöras.

  SvaraRadera
 3. Jag har påbörjat min utbildningsserie med konkreta exempel på det goda med internet.

  Idag handlar det om att del amed sig bilder enligt Common License,d essutom kommer jag att pola ihop mig med Björn på Bloggen Bent och hjälpa honom så gott jag kan.

  Här vilar inga halta löss...

  SvaraRadera
 4. såhär kommer vi minnas 2008!
  http://nyheter24.se/nyheter/aretsbild/

  SvaraRadera
 5. FRA-frågan lever!
  Att sömnen störs för alla partistrateger är det inte något stänk av tvivel om.

  SvaraRadera
 6. Jag tycker fortfarande - i en PRINCIPiell diskussion att det är så konstigt att hela det här integritetsgänget inte pratar mer om dessa lagars själva ramverk - Lissabonfördraget och hur det röstades igenom. Där handlar det ju om själva rösträtten som röstats bort av en enda (o)kvalificerad majoritet. Med det och passarellen i kombination kan ju vad som helst röstas igenom utan att vi kan göra något åt det. Varför pratar ni ingenting om att riva upp det - det är ingen som svarar på några frågor om det heller. Är inte demokratin viktig själva GRUNDLAGEN som vi kommer att bli skyldiga att följa.
  Det tycker jag minst sagt verkar konstigt.

  SvaraRadera
 7. Eller reagerar inte ni över att riksdagen lämnat bort hela lagstiftningsmakten till EU-kommissionen som varken är folkvald eller går att avsätta.
  I ministerrådet så är det ju bara EN enda representant för hela Sverige istället för att vi väljer vår egen riksdag som står i direkt ansvarsställning inför alla väljarna och kan avsättas vid nästa val eller misstroendevotum.

  Hela den parlamentariska demokratin överges ju.

  Varför säger ni så lite om detta?

  SvaraRadera
 8. Det är ju också grundlagen som tillförsäkrar oss de grundläggande fri- och rättigheter som ni försvarar, utan en fungerande sådan, så finns utrymme för allsköns brott mot mänskliga rättigheter. Och det är ju också där som Lissabonfördraget fallerar då den rättighetsstadgan är villkorad eftersom rättigheterna är underordnad 'den gemensamma marknaden' så står de i strid med de fria rörligheterna för arbete, kapital etc så går ju de före, därav Lavaldomar, det kan också komma att gälla strejkrätt och även övriga fri- och rättigheter.

  Och detta har ju redan visat sig i IPRED-lagen t ex där går ju just marknadsreglerna före individuella fri- och rättigheter.

  Dessutom är det ju just på dessa fyra punkter som den svenska författningen skiljer sig gentemot Lissabonfördraget. För i fördraget saknas de fyra viktiga rättigheterna; rätt till skydd mot hemlig avlyssning, rätt till skydd mot åsiktsregistrering, rätt till skydd mot godtyckligt frihetsberövande samt även rätten att delta i demonstration på allmän plats. Dessa fyra finns däremot klart och tydligt inskrivna i svensk grundlag.
  Men de saknas alltså i Lissabonfördraget, som vi står i begrepp att byta ut svensk grundlag med.

  Och det är ju just de rättigheter som kränks i och med FRA (rätt till skydd mot hemlig avlyssning), datalagringsdirektivet (som möjliggör åsiktsregistrering), europeisk arresteringsorder (rätt till skydd mot godtyckligt frihetsberövande) och den sista då - demonstrationsfriheten, ja det är ju den enda då som inte rörts ännu, men den vill ju många begränsa det har nyligen höjts röster om det, i samband med Salemdemonstrationen t ex.

  SvaraRadera
 9. Hax skriver
  "Schlingmann och Ulvskog kliar sig i huvudet och försöker begripa varför deras hemliga opinionsmätningar och fokusgrupper inte gav dem någon förvarning. De vill helst tro att det nog egentligen inte är så här."

  Och varför informerade inte FRA om läget. De arbetade ju utanför lagen helt lagligt och lovade ju varna för t ex inre hot.
  Eller vad höll de på med. Forskade i DC3-an och Catalinaplanet ännu år 2008.
  Hur det gick för de personer som Sverige sände tillbaka i Baltutlämningen. Kanske FRA kanskrivaen vitbok
  Nu med fra-lagen i ryggen jobbar de med lagligt stöd. TACK GUD.

  Jämför Hitlers agerande före och efter Nuernberglagarna. Med lagar blev ju allt lagligt. BRA VA.

  SvaraRadera
 10. Majoriteten av befolkningen är emot en totalitär utveckling. I hela Europa och USA.

  SvaraRadera
 11. @Nemokrati, väldigt bra inlägg på din blogg!

  I En reformerad grundlag DEL 1 (SOU 2008:125) kan man läsa följande:
  http://www.grundlagsutredningen.se

  Sid 496
  30.2.1 En bestämmelse om medlemskap i EU och om annat internationellt samarbete

  Vårt förslag: En ny bestämmelse införs i 1 kap. regeringsformen i vilken det anges att Sverige är medlem i EU. I bestämmelsen anges vidare att Sverige deltar även inom ramen för FN och Europarådet samt i andra sammanhang i internationellt samarbete.


  och på sid 498
  Det kan – vilket berördes av Grundlagsutredningen inför EG
  (SOU 1993:14 s. 92 f.) – hävdas att ett inskrivande av medlem-
  skapet i grundlag skulle kunna begränsa Sveriges konstitutionella
  handlingsfrihet om landet snabbt vill lämna EU. Att i en sådan situation återta den beslutanderätt som har överlämnats till EU skulle formellt kunna kräva att regeringsformen först ändras så att medlemskapet inte längre grundlagsskyddas (jfr prop. 1964:140
  s. 132).


  Och på sid 543 hittar man regionkommunerna som näms i Lars Engqvist inlägg i DN.
  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=710590

  Politikerna verkar att ha tröttnat på olydiga väljare, och försöker att vid varje givet tillfälle utnyttja regelverket för att minimera medborgarnas inflytande.

  Bara en sådan sak att skriva in EU medlemskapet i grundlagen, i dessa tider med obskyra direktiv och Lissabon-fördrag, gör att man blir misstänksam om vad som komma skall.

  God fortsättning!

  SvaraRadera
 12. PP har säkert stor chans eftersom de är populister. Dessa brukar ha en chans om de uppfattas som rätt seriösa och inte är en bortkastad röst.

  Integritersfrågan är ju främst stor för att de gör sig mkt bra i de mediala dramaturgin. Inte för att den är speciellt allvarlig (jfr t.ex. kärnkraftsfrågan). "Storebror ser dig" har ju alltid varit en gångbar mediavinling - i alla möjliga och omöjliga sammanhang. Släng sedan in lite gräsrotsmotstånd och småfifflande makthavare och lyckan är gjord. Det är ju allvarligt talat ingen större bedrift att lyfta denna frågan på det sätet. Det är ju öppet mål för media.

  Frågan är istället:
  1) Vad skall man göra nu då? Vad finns det för vettigt mål med hela integritetsdebatten? DET skulle jag gärna se formulerat av t.ex. Hax.
  (Det är ju egentligen en fråga utan botten eftersom det alltid kommer att finnas statlig verksamhet som riskerar hota integriteten. Inget konstigt med det eftersom det är en neturlig del av statens inre o yttre skydd).

  2) Vilka andra (viktiga) frågor kan man göra liknande grejen inom?

  SvaraRadera
 13. @Johan Hedin sa...

  "Integritetsfrågan är ju främst stor för att de gör sig mkt bra i de mediala dramaturgin. Inte för att den är speciellt allvarlig (jfr t.ex. kärnkraftsfrågan). "Storebror ser dig" har ju alltid..."

  Här måste du ha fått en hel del om bakfoten.

  "Integritetsfrågan" handlar om väsentligare och grunläggande värden, än andra samhällsfrågor, t.ex kärnkraftsfrågan.

  Det handlar i grund och botten om huruvida vi skall ha kvar demokratin som statsskick.

  SvaraRadera
 14. Vet ni om att FRA har ca 900 anställda? Måste väl finnas ett skäl till denna koloss. Vilket vet jag ej. Samtliga anställdes under den socialdemokratiska regeringen. Någon som vet varför de är så många anställda? Vet Göran P eller Mona S det?

  SvaraRadera
 15. @Johan Hedin:
  Ja, populistiska partier har alltid en chans. Se på Centern, som genom att lansera sig som det mest liberala och integritetsälskande partiet fick många ungdomsröster för denna populistiska agenda. Nu försöker delar av centern klokt nog omorientera sig, eftersom debaclet kring FRA gjort att partiet inte längre kan tala om integritet med trovärdighet. Då söker man positionera sig i den auktoritära traditionen, enligt vilken integritetsfrågor är strunt och riktiga karlar vet att staten måste vara hård för att säkra folkets trygghet. En annan sorts populism, brösttonernas populism.

  SvaraRadera
 16. Med mitt inlägg ville jag definitivt inte förringa betydelsen av motståndet mot FRA, datalagringsdirektivet och utformningen av IPRED etc.

  Jag tycker bara att Lissabonfördraget är själva ramverket som möjliggör denna paranoida bushska antiterrorlagstiftning - en politik som är outdated och ett fullständigt misslyckande, dessutom diktatorisk och odemokratisk vilket också har visat sig; irakkriget som ett fullständigt misslyckande, tortyr av fångar, you name it.

  Att Europa anammar detta är ju en del av den hysteri som blev följden av 9/11 och som Bush kunde spela på.

  Att sossarna anställde så många är väl bara tecken på den beredvillighet att följa diktaten från denna politik som vid det tillfället alla i väst gjorde av skräck för terrorismen.

  Dessutom finns väl också spår längre bak i historien som orsakat politiken, spår som är gemensamma för alla politiska partier.

  SvaraRadera
 17. Tack Sjöholm för den positiva kommentaren, jag blev glad.

  SvaraRadera
 18. Till Tollemajo:

  Kommentar till det som du skriver är då att jag tycker denna politiska kameleontism är ohederlig och visar att politiken blivit så smutsig att politikerföraktet är befogat i allra högsta grad. Det är bröd och skådespel för hela slanten. Att väljarna föraktas i denna utsträckning visar att politiken blivit ett levebröd för de skrupelfria.

  SvaraRadera
 19. Om då de som vill kila in sig i denna "bransch" måste vara ännu värre kålsupare; dvs ännu bättre på att ljuga folk rakt upp i ansiktet utan att vare sig svälja eller blinka, dupera, manipulera kort sagt lura folk för att kunna ta över makten ja då går vi en nihilistisk framtid till mötes.
  Det kommer att bli det värsta totalitära samhällssystemet någonsin utan en enda vrå att gömma sig i - en global diktatur.

  SvaraRadera
 20. Här tror jag att piratpartiets förankring bland ungdomarna kommer att vara avgörande - babyboomen debuterar i nästa riksdagsval och det kommer att ge utslag. Ungdomarnas röster kommer att vara avgörande och där har ju samtliga partier straffat ut sig totalt utom möjligen vänstern och miljöpartiet.

  Så dåliga villkor för ungdomen när det gäller jobb och bostäder har det inte varit sen före kriget.

  Det verkar som de etablerade partierna struntar totalt i ungdomsrösterna.

  SvaraRadera
 21. Så "Nemokrati" menar att USA är orsaken till att FRA har så många anställda byråkrater! Intressant! Styrde USA således enligt "Nemokrati" den svenska socialdemokratiska regeringen så starkt att den senare måste anställa närmare 900 personer?
  Fan trot sa Rällingen!

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.