2009-01-04

Vad sa hon? Egentligen?

Vi tar åter avstamp i den där tv-intervjun i BBC Newsnight – där EU-kommissionär Margot Wallström intervjuas om att det blev nej till det nya EU-fördraget i folkomröstningen på Irland...En av mina läsare har tagit sig tid att skriva ut det som sades. Vilket är utmärkt. På så sätt får man en bättre möjlighet att se och fundera över vad Wallström verkligen säger. Och det är rätt anmärkningsvärda saker.

GE = Gavin Esler, BBC Newsnight
MW = Margot Wallström

GE: ...and I'm joined now from Brussels by Margot Wallström, vice president of the European Commission. And your boss, José Manuel Barroso said that the treaty isn't dead, the treaty is alive. Can you explain to voters what they have to do to kill it?

MW: (3s pause) I think, first of all, if we are serious about democracy I think we have to understand why the Irish people voted no. That must be, sort of, the first stage, and this is what the Irish, and what we will contribute to, to do until the heads of states and governments meet.

GE: Presumably they voted no because they don't like the treaty, but you boss is saying...

MW: Well, you don't know that!

GE: ...will go on. I'm just asking you: what would they have to do not to have it?

MW: I think you just have to find out and that the Irish government will make the analysis and we will also, through the Eurobarometer, try to find out more.

GE: ...but are there anything?

MW: ...exactly as we did after the French and the Dutch votes as well. And the answers were very different actually, if you compare what the voters in France and in the Netherlands said, so thats the...

GE: Well they said no! ... but is there anything voters could do...

MW: ...first stage and then they'll have to discuss what to do.

GE: But is there anything voters could do to get rid of this treaty? ...in a democracy?

MW: In a democracy, then you listen to the concerns, and you see is there anything we can do to meet those concerns? What, exactly, was it that they were worried about and made them say no?

GE: ...but you see...

MW: And the political leaders have invested so much political capital and time and energy to try to get a new machinery, to make the EU work better. So ofcourse they will not give up easily. They will try to find...

GE: ...right...

MW: ...a way forward because we need to make it more democratic and more open... and more effective.

GE: ...but do you see, the fundamental problem here is that many voters throughout Europe think that the EU is an undemocratic imposition. And they don't object to membership of the EU, they just object to the way it's been run and things are imposed on them. And when voters say no you say we gonna go on and on and try find a way to make you say yes.

MW: No. I think that what we have done here is ofcourse that member states decide themselves on how they want ratify a new treaty. All the leaders have ofcourse signed up to this particular treaty and in Ireland, according to the national constitution, they have to have a referendum. And if there is 18 member states having said yes...

GE: Without asking the voters!

MW: ...and one member state said no, then I think all member states will want to have a say in all of this and ofcourse you have to analyze why there was a no. Is there anything we can remedy? Is there anything that can be corrected? And that analasis has to take place first of all.

GE: But to go back to the point: for the voters, the only voters that have had a say on this treaty. The only ones, the Irish voters. Very intelligent, very well informed people. Quite a big turnout. They said no and yet the process still goes on. So therefore... That is absolutely what people mean by the democratic deficit.

MW: But lets leave it to the leaders to discuss whats to do in a situation like this. And remember, the problems, they have not gone away because the Irish have said no. The problems of a european union with a democratic deficit, with a number of new challenges, with 27 member states and not 12, and with a machinery that was designed for 12 and not 27 the problems have not gone away. And this is still what we expect our political leaders to tackle. If we want to be effective fighting climate change or dealing with high oil prices then we better equip the European Union to do that. Effectively and more democraticly. And that was the starting point of this whole discussion and I think thats where we have to focus our efforts right now.

GE: Ok. Margot Wallström, thank you very much for joining us from Brussels.

Denna text förtjänar att spridas. På bloggar och som kedjebrev.

Tack till "sub des" som gjort utskriften!

36 kommentarer:

 1. Okunnighet är styrka.
  krig är fred.
  Frihet är slaveri.
  Demokrati är när ett fåtal styr oavsätt folkviljan.

  Det är anmärkningsvärt hur de tar demokrati i sin mun när de håller på med uppenbart odemokratiska saker.

  SvaraRadera
 2. Kan ni inte översätta texten på svenska många äldre inom vänstern förstår inte all engelska.

  SvaraRadera
 3. När har man hört en svensk journalist gå på så här mot en maktahavare?
  När Karl Rove var på Gotland i somras hade man all möjlighet i världen att ställa honom mot väggen. Vad hände? Man smörade för honom.

  SvaraRadera
 4. Säger man nej kommer de att tvinga det på oss ändå och säga nu är diskussionen över, beslutet är redan taget!

  SvaraRadera
 5. Representativ demokrati är när ett fåtal styr oavsätt folkviljan.

  www.aktivdemokrati.se

  SvaraRadera
 6. Vad hon sa var "Vi får ta reda på vad dom inte gillade och gömma undan det. Så får dom rösta igen tills dom säger ja".
  En rätt egendomlig beskrivning av demokratibegreppet!

  SvaraRadera
 7. Jag mår illa på riktigt. Inte ofta man blir det om man är van vid att följa politik. Men det här är så jävla förnedrande.

  Det där att bara nöta på med ord som låter bra, nöta nöta nöta.

  Jag hatar verkligen när maktutövning sker samtidigt som personen i fråga vill vill! VILL! bli sedd som god god! GOD!, samtidigt som maktspottet rinner i munglipan.

  Då är det bättre om en typ som Dick Cheney talar om hur överkörd man blir. För då vaknar journalistkåren iaf.

  "the political leaders have invested so much political capital and time and energy to try to get a new machinery, to make the EU work better. So ofcourse they will not give up easily."

  Men halledudande. Ska man böja rygg för att "ledarna" ansträngt sig för att genomföra ändringar ingen gillar?

  SvaraRadera
 8. "member states decide themselves on how they want ratify a new treaty". Alltså inte om de vill ratificera Lissabonfördraget, utan hur de gör det.

  SvaraRadera
 9. Egentligen är det inget odemokratiskt i att ha upprepade omröstningar om samma sak.

  Att folk blir så upprörda över detta är dock talande på ett annat sätt: Det visar att demokratin i sig är skadlig, då de röstande är så enkla att lura.

  Om de röstande faktiskt hade en aning om vad de röstade om hade politikerna aldrig ens försökt driva igenom en fråga på detta sätt, för då hade det varit utsiktslöst, och bara förenat med stora risker för deras del.

  SvaraRadera
 10. Återigen.

  Irland har redan gett upp sin suveränitet.

  Ett bra sätt att få tillbaka den är att be den företagsamhet som spenderade pengar och hela sin integritet i just detta lägga ut lika mycket på att ge oss vår suveränitet tillbaka.

  Vi köper inte ett skit av dom om vi inte får tillbaka våra liv.

  Jag skulle också gärna se en You Tube film där Timbro diskuterar sin arbetsgivares insatser för att Sverige skulle ge upp sin suveränitet när det var aktuellt.


  Det är ju faktiskt så att det är vi själva som gett bort den.

  Der är ingen som har TAGIT den och det är absurt att lägga hela skulden för den hjärntvätt som föregick vårt "ställningstaganade" .....på sossar.... när sanningen är att hela näringslivet och hela borgerligheten var unisont FÖR EU i högre grad.

  SvaraRadera
 11. "If we want to be effective fighting climate change or dealing with high oil prices then we better equip the European Union to do that"

  Se till så EU kan tvinga fram Uranbrytning i Sverige?

  SvaraRadera
 12. Genom Lissabonfördraget får EU rätt att bestämma om det skall brytar uran i Sverige eller ej eftersom energipolitik och kontroll över naturtillgångar då blir EU-angelägenget

  SvaraRadera
 13. Se även detta

  http://www.youtube.com/watch?v=KMZbs6zu5PU

  SvaraRadera
 14. En svensk översättning finns nu. Jag skall lägga upp den i kväll eller i morgon. (Folk måste ju hinna läsa de poster som redan ligger uppe också...)

  SvaraRadera
 15. Översatt på fridholm.net

  GE = Gavin Esler, från BBC Newsnight
  MW = Margot Wallström

  GE: …och jag får nu sällskap från Bryssel av Margot Wallström, vice president för Europakommissionen. Och din chef, José Manuel Barroso har sagt att fördraget inte är dött, att fördraget fortfarande lever. Kan du förklara för väljarna vad de måste göra för att ta livet av fördraget?

  MW: (3 sekunders paus) Jag tror, att om vi är seriösa ifråga om demokrati så tror jag att vi måste förstå varför det irländska folket röstade nej. Det måste vara, så att säga, det första steget, och det är det som irländarna och vi kommer att bidra till fram till att stats- och regeringsledarna möts.

  GE: Man kan väl förutsätta att de röstade nej för att de inte gillar fördraget, men din chef säger att…

  MW: Det vet du inte!

  GE: …fördragsarbetet kommer fortsätta. Jag frågar dig bara: vad behöver de göra om de inte vill ha fördraget?

  MW: Jag tror att vi helt enkelt måste få klart för oss, och att det irländska parlamentet kommer göra den analysen och även vi via Eurobarometern kommer att försöka få reda på mer.

  GE: …men finns det någonting?

  MW: …precis som vi gjorde efter de franska och nederländska omröstningarna också. Och svaren var väldigt olika faktiskt, om du jämför vad väljarna i Frankrike och Nederländerna sa, så det är det…

  GE: Nå, de sa nej! …men finns det någonting väljarna kan göra…

  MW: …första steget och sen får vi diskutera vad som skall göras.

  GE: Men finns det någonting väljarna kan göra för att bli av med det här fördraget? …i en demokrati?

  MW: I en demokrati, så lyssnar du på väljarnas oro, och så ser du om det finns något vi kan göra för att möta den oron? Vad, exakt, var det de oroade sig för som fick dem att säga nej?

  GE: …men, du förstår…

  MW: Och de politiska ledarna har investerat så mycket politiskt kapital, tid och energi för att försöka få på plats ett nytt maskineri, för att få EU att fungera bättre.
  Så självklart ger de inte upp så lätt. De kommer försöka hitta…

  GE: …precis…

  MW: …en väg framåt därför att vi behöver göra EU mer demokratiskt och öppet… och mer effektivt.

  GE: …men förstår du inte, det fundamentala problemet är att många väljare över hela Europa ser EU som något odemokratiskt man blivit påtvingad. Och de vänder sig inte mot medlemskap i EU, de vänder sig bara mot hur det sköts och hur saker tvingas på dem. Och när väljarna säger nej, så säger du att ni ändå kommer fortsätta och försöka hitta en väg att få dem att säga ja.

  MW: Nej. Vad jag anser vi har gjort är att självklart alla stater själva beslutar hur de vill ratificera ett nytt fördrag. Alla ledare har förstås skrivit under på fördraget och i Irland i enlighet med deras nationella konstitution, så krävdes det en folkomröstning. Och om 18 medlemsstater sagt ja…

  GE: Utan att fråga väljarna!

  MW: …och en medlemsstat sagt nej, så tror jag att alla medlemmar vill ha något att säga till om i allt det här och att självklart måste du analysera varför det blev ett nej. Finns det något vi kan råda bot på? Finns det något vi kan rätta till? Och den analysen måste komma först.

  GE: Men för att komma tillbaka till själva poängen: för att väljarna, de enda väljare som haft något att säga till om när det gäller det här fördraget. De enda, de irländska väljarna. Mycket intelligenta, väldigt pålästa människor. Ett rätt rejält valdeltagande. De sa nej, men trots det fortgår processen. Så därför… Det är absolut det som folk menar med det demokratiska underskottet.

  MW: Men låt oss lämna det till ledarna att diskutera vad man skall göra i en sådan här situation. Och kom ihåg, problemen, de har inte försvunnit bara för att irländarna har sagt nej. Problemen inom EU med ett demokratiskt underskott, med ett antal nya utmaningar, med 27 medlemsstater inte 12, och med ett maskineri som skapades för 12 inte 27, problemen har inte försvunnit. Och det är det här man förväntar sig att de politiska ledarna skall tackla. Om vi vill vara effektiva i bekämpningen av klimatkrisen, hanterandet av höga oljepriser, så får vi utrusta den Europeiska Unionen med verktyg för detta. Effektivt och demokratiskt. Och det var utgångspunkten för hela diskussionen och jag tror det är på det vi måste fokusera våra krafter just nu.

  GE: OK. Margot Wallström, tack för att du kunde gästa oss från Bryssel.

  SvaraRadera
 16. När skickar ni räkning till Svenskt näringsliv?

  Det hade varit intressantare än två översättningar av en intervju med Wallström.

  Trots allt har hon knappast betalat ett öre för att vi ska sälja vår suveränitet.

  Det har Svenskt näringsliv.

  Fråga vad dom fick för pengarna till exempel.

  SvaraRadera
 17. Micke:
  Henrik har gjort en hel del mer konstruktivt än vad du har gjort. Innan du gnäller på vad han gör så tycker jag att du visar på vad DU har gjort. Nå, vad har DU gjort? Upp till bevis!

  SvaraRadera
 18. Micke,

  för klarhets skull, jag är ingen vän av organisationen Svenskt Näringsliv. Om jag vore företagare finns det inte en chans att jag skulle betala en spänn till dem.
  Jag har varit på andra sidan i de två val om EU som hållits i Sverige mopt SvN.

  SvaraRadera
 19. "But lets leave it to the leaders to discuss what to do in a situation like this." What...? Så vi (underförstått) bör strunta i detta, och överlåta allt till de goda ledarna och politikerna...? Wallström tycker inte om politisk diskussion bland vanligt folk... eller? En mycket bra insats av intervjuaren, dock.

  SvaraRadera
 20. Henrik har gjort en hel del mer konstruktivt än vad du har gjort. Innan du gnäller på vad han gör så tycker jag att du visar på vad DU har gjort. Nå, vad har DU gjort? Upp till bevis!

  Den här veckan?
  Bakat pepparkakor.Läst Thoureau.
  Räcker det?

  Förlåt jag ska aldrig säga att nån annan än Margot Wallström ansträngde sig så att byxorna sprack för att vi skulle ge bort vårt självstyre.

  Det var dumt.
  Margot Wallström är skitelak
  men jag skulle ändå vilja se en video(helst flera stycken)om varför Svenskt näringsliv ville att vi skulle ge bort vårt självstyre.

  SvaraRadera
 21. "Förlåt jag ska aldrig säga att nån annan än Margot Wallström ansträngde sig så att byxorna sprack för att vi skulle ge bort vårt självstyre."

  Vem har sagt att du inte får säga det? Det var dock inte det du sa.

  "Margot Wallström är skitelak
  men jag skulle ändå vilja se en video(helst flera stycken)om varför Svenskt näringsliv ville att vi skulle ge bort vårt självstyre."

  Dom är ett särintresse som gör det som gynnar deras medlemmar: De stora företagen. Och riksdagen lyssnar på dem för att man innerst inne oavsett block alltid gillat den korporativa modellen.

  Valkåren i sig tror att de företräder företagen för man har ingen koll på skillnaden mellan Berras Kebab och Investor.

  SvaraRadera
 22. Urk man mår dåligt när man hör sådant här. Rösta rätt nästa gång!

  SvaraRadera
 23. En teori är att hon helt enkelt blev lurad in i en fälla av journalisten. Vi måste ha klart för oss att många av dom internationellt kända journalisterna är väldigt duktiga som tex. Riz Khan på al Jazeera, Hard talk på BBC osv och Margot till hör väl inte den intellektuella eliten. De flesta av dom som är kommisionärer har ju flera akademiska examen och Prodi var tex. Professor i statskunskap. Har Margot gått ut Gymnasiet?

  SvaraRadera
 24. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 25. Hon blev inte lurad in i nånting och hon säger ingenting som är anmärkningsvärt.
  Hon är inte mer blåst än Hökmark eller Fjellner.
  Hon har inte mer ansvar för att vi sålt vår suveränitet än Bo Lundgren och Urban Bäckström.

  Hon är inte dotter till en djävul i högre grad än Svenskt näringslivs ordförande vid tiden då dom la allt krut dom hade för att få med oss i EU genom att inbilla folk att dom skulle sitta på trottoarer och hälla i sig vin som i Paris om vi gick med.

  Försök att fatta att vårt medlemskap i EU inte är beslutat på sossarnas partikongress.

  SvaraRadera
 26. Jag skyller inte EU-medlemsskapet på sossarna, men Margot låter obehaglig och fast besluten att driva EU's "Goda agenda" - lissabonfördraget.

  Ponera att jag lägger en hög bajs/spyor utanför din dörr, är det okej att göra om jag samtidigt monterar en liten bro över den och uttrustar dig med en klädnypa?

  Och sen står där och trugar;

  "-jamen kom nu då, vi har ju byggt en bro och gett dig en klädnypa. Oförskämda ungjävel, gör som vi säger nu!"

  "+Men var ni tvungna att lägga skiten här då? Jag har ju inte bett om den precis..."

  "-Nä, men.. nu jävlar. Bajs kommer lägga sig som ett fucking täcke över hela jävla världen om du inte lägger lite på utanför din dörr."

  "+Det låter som utpressning."

  "-I en demokrati är det viktigt att lyssna på folket, så vi lär oss mer om hur vi ska lura dem och linda in bajskorvar i fina papper. Så att folket lär sig tycka om sina bajskorvar, de kommer de ju aldrig att göra av sig själva om vi inte trycker ner det halsen på dem."

  Sosse eller moderat, säger man såna här saker som Wallström sagt är man i mina ögon helt utan själ!

  Och skyll inte på reportern, som för omväxlingskull inte bugade för makten som de övriga 99% av våra "journalister". Ordet journalist skulle kunna ersättas med "hovnarr".

  SvaraRadera
 27. Ha ha ha klockren kommentar Ludde. Jag håller med om att det känns som att EU jobbar hårt för att vi ska acceptera deras skit, på vår bekostnad självklart.

  EU är en uppfinning såsom kulsprutarn, i fel händer drabbas många av deras död.

  SvaraRadera
 28. Ponera att jag lägger en hög bajs/spyor utanför din dörr, är det okej att göra om jag samtidigt monterar en liten bro över den och uttrustar dig med en klädnypa?

  Och sen står där och trugar;

  "-jamen kom nu då, vi har ju byggt en bro och gett dig en klädnypa. Oförskämda ungjävel, gör som vi säger nu!"

  "+Men var ni tvungna att lägga skiten här då? Jag har ju inte bett om den precis..."

  "-Nä, men.. nu jävlar. Bajs kommer lägga sig som ett fucking täcke över hela jävla världen om du inte lägger lite på utanför din dörr."

  "+Det låter som utpressning."

  "-I en demokrati är det viktigt att lyssna på folket, så vi lär oss mer om hur vi ska lura dem och linda in bajskorvar i fina papper. Så att folket lär sig tycka om sina bajskorvar, de kommer de ju aldrig att göra av sig själva om vi inte trycker ner det halsen på dem."  Vad fan surrar du om?

  SvaraRadera
 29. Übersurraren surrade undrande: "Vad fan surrar du om?"

  :-)

  SvaraRadera
 30. Micke: Jag försökte summera hela farsen med lissabonfördraget i en kort buskis-liknande text.
  Liknelser kan det oxå kallas.

  Surry!

  Men som sagt, kasta inte glass i stenhus nu Micke.

  SvaraRadera
 31. Texten var oxå tänkt som en anakronym till MW och reporterns menings-växling i intervjun som bloggposten handlade om...

  Surra fast brillorna och läs igen.

  SvaraRadera
 32. Surry!


  Inga problem.

  Ta det med Jonas.

  Han verkar intresserad av din novell och nu är han ju färdig med sin förklaring hos Ingerö om varför det är ett problem att Mona Sahlin uttrycker medkänsla med människor som befinner sig i krig.

  Han är säkert intresserad av din skit.

  Det är jag överygad om..

  SvaraRadera
 33. Micke:

  Min skit luktar godare än din skit.
  Jag har bara fin skit. :D

  SvaraRadera
 34. Och åter igen Micke, vad vil du uppnå? Du är som en påtänd hemmafru med ditt ältande.

  SvaraRadera
 35. skit samma med billigare olja om vi inte kan bestämma hur Europa skall styras

  SvaraRadera
 36. -The same shit as last year?
  -As every year, James!

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.