2009-03-16

Låt oss fundera högt en stund...

Åter till diskussionen om fildelning och upphovsrätt. Det vore intressant att få lite input och tankar kring denna frågeställning.

Om man köper en CD med musik eller en film på DVD – har man då rätt att sedan sälja den vidare till någon annan? Varför? Varför inte?

Om svaret är ja, har man då även rätt att skänka bort den? Varför? Varför inte?

Detta är en frågeställning som faktiskt är rätt knivig. (Om jag förstått det hela rätt, så har både upphovsrättsinnehavare och pirater i USA gjort vad de kan för att hålla den borta från rättslig prövning. Detta för att det är allt för osäkert vad utslaget skulle bli – och för att konsekvenserna av en dom skulle kunna bli rätt långtgående.)

Nu handlar detta främst om fysiska exemplar som kan överlåtas till andra. Det finns en skillnad mot filer som kan mångfaldigas / kopieras. Frågeställningen är inte desto mindre intressant och borde benas ut innan man ger sig på frågan om dagens fildelning. Beroende på var man hamnar, så får det konsekvenser.

49 kommentarer:

 1. Om man köper en bil har man då rätt att sälja den vidare i andra hand? eller bokhyllan billy?

  Både musik/film och bil/billy innehåller "intellectual property" i form av ritningar/uppfiningar etc etc så vad är egentligen skillnaden mellan dessa fysiska ting, varför göra skillnad på dem?

  SvaraRadera
 2. Om villkoret för köpet är att min information inte får överlåtas till annan så får man varken sälja eller skänka bort de alster jag är upphovsman till. Vi bör inte bekämpa den avtalsrätten utan det korkade i att skriva avtal med sådana villkor. Det vi pratar om är dock ett ynkligt litet brott så något hårt straff känns orimligt, snudd på skamvrånivå. Flera steg upp på allvarlighetsstegen finner vi spridande genom mångfaldigande.
  Tycker inte att vi kan bestämma vad som är ett brott så som vi ofta försöker göra, bryts en överenskommelse sker ett brott. Och man bör få komma överens om vad som helst. Däremot speglar ju straffet samhällets syn på brottet (tillsammans med en del teoretiskt mätbara/skattningsbara parametrar som förlorade intäkter och liknande).

  SvaraRadera
 3. Det har ju tidigare bråkats om skivaffärer som specialicerar sig på begagnade skivor. I Sverige har det, vad jag vet, fastslagits att det är en helt laglig verksamhet.

  SvaraRadera
 4. Fredrik: Det finns dock en poäng i att samhället markerar vad som får avtalas enligt lag. I teorin kan det fungera ändå men med tanke på hur stor och inflytelserik den ena sidan är i relationen så är det i praktiken ohållbart som det ser ut just nu.

  SvaraRadera
 5. Det som gör att alla ständigt hamnar så tokigt i debatten kring upphovsrätt är att man förväxlar den med äganderätt.

  Äganderätten är absolut nödvändig, eftersom den reglerar begränsade resurser. I etiska termer kan äganderätten nästan ses som en naturlag. Den är helt oumbärlig för att reglera mänsklig samvaro.

  Upphovsrätten är däremot ett tidsbegränsat monopol. Idén om upphovsrätt är väldigt ung (några hundra år), jämfört med äganderätten som verkar ha funnits med genom hela den kända mänskliga historien.

  Man kan tycka vad man vill om mångfaldigande av information, men att prata om att äga tankar, idéer och information, leder bara tanken käpprätt åt skogen.

  Så vad gäller frågan om DVD-skivan: Självklart ska du ha rätt att sälja eller skänka bort det du äger.

  Vad gäller det av staten sanktionerade monopolet rörande mångfaldigandet av informationen på DVD-skivan: Personligen tycker jag detta monopol är skadligt. Andra tycker det behövs.

  Men det första man måste göra för att kunna tänka klart i dessa frågor är att se att upphovsrätt inte har något med äganderätt att göra. Inte juridiskt. Inte ekonomiskt. Och inte filosofiskt.

  SvaraRadera
 6. För den fysiska skivan finns ingen komplikation. Du äger den och kan göra vad du vill med den, så länge det bara handlar om det fysiska objektet.

  Exempel på när det inte handlar det fysiska objektet, är om du spelar upp den i din frisersalong (för att nu anspela på ett aktuellt fall).

  Om du tecknade ett avtal vid köpet som reglerar användningen, då gäller givetvis detta.

  SvaraRadera
 7. Det som komplicerar frågan i förlägningen är ju att upphovsrätten och äganderätten på sätt och vis kolliderar i fallet med andrahandsförsäljningen.

  Om man inte får sälja vidare sin CD så blir det märkligt ur äganderättssynpunkt. Får man däremot sälja så hamnar statusen på de lagliga säkerhetskopior man gjort i en konstig sits. Ska man t ex kunna kräva att en säkerhetskopia enbart är laglig om man kan uppvisa orginalet? Det skulle ju kräva att man sparade en massa orginal även om de gått sönder för att visa att man inte sålt orginalet till någon annan.

  SvaraRadera
 8. Exemplet med DVD-skivan är för övrigt ett bra exempel på hur upphovsrätt inte är detsamma som äganderätt, utan istället står i direkt konflikt med äganderätten. Upphovsrätten inskränker äganderätten, helt enkelt.

  SvaraRadera
 9. Svaret på dina frågor är lätta att besvara genom att se vad lagen säger:

  "Spridning av exemplar

  19 § När ett exemplar av ett verk med upphovsmannens samtycke har överlåtits inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, får exemplaret spridas vidare.
  Första stycket ger inte rätt att tillhandahålla allmänheten
  1. exemplar av verk, utom byggnader och brukskonst, genom uthyrning eller andra jämförliga rättshandlingar, eller
  2. exemplar av datorprogram i maskinläsbar form eller filmverk genom utlåning."
  Således blir svaret att ja, man har rätt att sälja CDn eller DVDn vidare. Varför? För att lagen säger att man får göra det. Den ensamrätt som upphovsrättsinnehavaren hade är konsumerad. Det finns alltså inget som förbjuder det.

  Får man även skänka bort den? Ja det får man. Varför? Återigen för att lagen säger att man får det.

  Man får sprida vidare CDn i princip på vilket sätt man vill utom genom uthyrning. Detsamma gäller fär DVDn med undantaget att man inte får låna ut den till allmänheten (däremot OK att låna ut den till en vän till exempel).

  Vill man vid en försäljning ha olika former av avtalsvillkor som en del av försäljningen så kan man givetvis ha det i enlighet med tillämpliga lagar, till exempel konsumentköplagen eller avtalsvillkorslagen. Det har dock inget med upphovsrätten att göra.

  SvaraRadera
 10. Som sagt, antingen är jag fri att ingå vilka avtal jag vill eller också inte. Jag vet att avtalsrätten idag är begränsad men jag vill att den ska vara fri.
  Är den fri så vinner friheten på sikt en seger när den bästa typen av avtal slår ut de med sämre villkor.
  Med nuvarande teknik och den utveckling vi kan se av densamma kan utformningen av undermåliga avtal knappast upprätthållas av en bransch tidigare starka ställning.

  SvaraRadera
 11. Som sagt, ett köp är ett avtal. Vad man får göra regleras av avtalet.

  Sen är det ju en annan femma att det är svårt för den som säljer sin information till en masspublik att praktiskt ta reda på vem som bröt avtalet...

  SvaraRadera
 12. Ett köp är ett avtal?

  Jag har aldrig någonsin när jag köpt en skiva blivit informerad om att jag ingått i ett avtal om att inte sälja det jag köpt vidare. Lika väl som jag kan ta den där skivan och köra den i en mixer, så har ju ingen annan än jag rätt att bestämma vad jag gör med den skivan. Sen kan säljaren försöker hävda att jag ingått i någon form av avtal, men om avtalet är betydelselöst för mig, hur ska de kunna hävda något annat? Ett avtal kan ju bara vara giltigt om jag godkänner det i någon form.

  SvaraRadera
 13. Skärp dig HAX, frågan är inte alls svår, den är busenkel så länge man mentalt mäktar med att göra skillnad på äganderätt och immaterialrätt. Att du ställer frågan som du gör, är ett bevis på att du är påverkad av lobbyns stöldargument och detta samtidigt som du antagligen vet att det är grundfalskt. Således ägnar du dig åt dubbeltänk i ett försök att komma ur den kognitiva dissonans du känner.

  Du står vid ett vägval nu HAX.

  William

  SvaraRadera
 14. Vem har lobbat ditt medvetande Henrik? Frågan är visst prövad, många gånger dessutom och inte bara i USA. Principen kallas på engelska "first sale doctrine" och är mycket väletablerad världen runt. Men jag förstår om det finns vissa intressen som önskar att det inte var så. Gå inte deras intressen Henrik. Gör gärna också en sökning på "first sale doctrine" tillsammans med orden berne (berkonventionen) eller trips, då kommer du att inse hur väletblerat detta är. Men som sagt, vissa intressen vill inte att det skall vara så..

  /Kluris

  SvaraRadera
 15. Hela situationen är bisarr också för att det köps, kopieras och används mjukvara världen över, och alla bygger på att parterna ska ha läst och förstått den EULA (end-user license agreement) som flashas i ansiktet vid installation. Hur många har läst igenom den helt och förstått den?

  Avtalsfrihet i all ära, men någon rimlighetsgräns måste också finnas på att avtalet går att förstå utan att vara juris doktor. Jag hade gärna sett någon kreativ koppling till ocker-begreppet med avseende på dessa shrink-wrap-avtal och EULAs.

  SvaraRadera
 16. Man kan se det så här: det man äger blir stulet i ett inbrott. Om man inte hade äganderätt till skivor, vare sej det är CD eller DVD, skulle man inte kunna ta upp dom i listan över det som var stulet. Alltså måste äganderätten gå före upphovsrätten i allt.

  SvaraRadera
 17. Man kan äga rätten att förfoga över något och genom stöld kan kan alltså man förlora denna rätt och få ersättning av försäkringsbolag.

  Tänk stort. Ett betala för en cd-skiva kanske inte ska ses som ett köp av en produkt utan som en tjänst. Den fysiska cd-skivan är bara det media med vilket tjänsten förmedlas. Troligtvis kommer denna tjänst framöver förmedlas med annat media som gör det enklare att se musikkonsumtionen som ett tjänstenyttjande. När du alltid kan lyssna på vilken musik du vill från din musikspelare utan att ha minsta nytta av att musiken finns lagrad på fast media hos dig så inser du att musiktillgången är en tjänst.
  Kanske.

  SvaraRadera
 18. Data lagrad på fysiska media får man sälja vidare. För filer som laddats ned är situationen eventuellt annorlunda. Jag vet inte om konsumentlagen gör någon inskränkning i avtalsrätten där - förmodligen inte, så det är nog avhängigt av nedladdningstjänstens villkor.

  Det som är konstigt i sådana här diskussioner är att folk ofta missar att inse att andrahandsvärdet påverkar förstahandsvärdet. Vem är tex. beredd att betala lika mycket för en bil som inte kan sälja begagnat?

  SvaraRadera
 19. Möjligen är detta "urban legends":

  Jag har för mig att Microsoft hävdar att om jag vill sälja min begagnade PC måste jag först avinstallera Windows.

  Sen har jag för mig att det in end-user agreement finns en klausul där man som corporate användare förbjuds att kritisera Microsofts produkter.

  SvaraRadera
 20. Den intressantare frågan är vilka av dessa alternativ som följer om jag köpt filmen eller musiken via I-tunes eller något liknande.

  Kan jag då sälja eller ge rätten till densamma vidare, eller inskränks den rätten bara för att jag köper innehållet utan lagringsmediet (plastskivan)?

  SvaraRadera
 21. Ganska enkelt!
  Om man lägger en hundralapp på gatan finns inte så stor risk att den är kvar dagen efter. Samma sak med fildelning om man gör reklam för en film eller låt på nätet så är den inte kvar heller.Sparar man hundralappen i plånboken är den kvar. Om man säljer musik eller film och saknar normalbegåvning att ta betalt.Då blir det bara en fin kulturgärning.
  Jag är säker på att våra begåvade kulturpersonligheter äter sig mätta.

  SvaraRadera
 22. Jag tror inte äganderätten och upphovsrätten är två helt skilda saker som många här försöker mena. En äganderätt hade varit väldigt svår att ha i VÅRT NUVARANDE samhälle om inte upphovsrätten hade funnits.

  Säg att äganderätten är att bestämma över något fysiskt.

  Säg att vi gjort en ritning på ett papper. Pappret får du bränna men tanke har du inte rätt till och den bestämmer alla över. Har du rätt att bränna upp pappret och ritningen även om du glömt tanken bakom ritningen?

  Därför går äganderätten väldigt mycket hand i hand med upphovsrätten. I alla fall under en rimlig tid (tills allmänheten har lyckats kopiera din ritning)

  Tillverkning av fysiska produkter borde kunna likställas med icke-fysiska produkter, dvs datorspel och ritningar. Eller?

  Nu tror väl jag att hela vår ägande- och upphovsrätt måste anpassas efter samhället. Vi måste se framåt och anpassa rätterna så sådana här krockar inte sker. Vi kan inte förklara bort upphovsrätten bara för att den är ung, tekniken fanns helt enkelt inte på den tiden att skapa de här problemen.

  SvaraRadera
 23. Intressant är väl också att dessa bolags distributionsbolag ständigt bryter mot lagen - och gör det öppet. Man får nämligen inte leveransvägra, men det är precis vad de gör.

  Om man registrerar eget bolag (vilket är ett av deras krav) och sedan vill beställa deras produkter för återförsäljning (vilket jag testat för en herrans massa år sedan) får man direkt kraven: varje order måste vara om minst X kr (50.000 om jag minns rätt) och man måste göra beställningar minst Y gånger per år. Och så får man inte sälja deras produkter till lägre pris än de "rekommenderar". Om man bryter mot någon av dessa regler blir man svartlistad och får inte beställa från dem igen.

  Detta är olaglig beteende (om det är omoraliskt är bryter mot naturlig rätt är en annan sak), men det sker helt öppet och utan åtgärder från någon. Varför? Helt enkelt för att de har så mycket pengar att de kan dra ut på en domstolsförhandling tills den klagande parten går i konkurs. Så inga sådana mål har kommit så långt som till domslut.

  Så jag är inte så förvånad över att skiv- och filmbolag vill ha extra-juridiska rättigheter och specialprivilegier. De har haft extra-juridiskt beteende i sin affärsplan länge - ostört.

  SvaraRadera
 24. Det man betalar för är rätten att ta del av innehållet i begränsad form/användning.

  Men per lagens definition kan vi ju skänka eller sälja, eller byta, musik- och filmskivor (eller spel). Sen att IFPI/RIAA och MPA(A) tycker, och jobbar för, att det inte ska vara lagligt är, förtillfället, deras problem. Dom ser ju det som ett problem eftersom dom dels inte kan kontrollera (att du t ex inte har kvar en kopia) och dels för att dom tycker att dom har rätt till ersättning (för försäljning på andrahandsmarknaden) och det där med att byta med varan (tänk om alla byte med varan, hur skulle det se ut!?! Minskade intäkter ...)

  Man har egentligen också rätt att göra samma sak med digital musik- och filmfiler man köpt, och spel. Fast IFPI/RIAA och MPA(A), ser detta som ett ännu större problem, speciellt för DRM-fria filer. (Det är ju liksom som gjort för att behålla en kopia ... Deras mentalitet liknar ju: Inside every consumer there's a pirate trying to get out. Dom har ju inte direkt någon tillit till att folk gör rätt för sig, alltså rätt enligt deras, för dom, utopiska reglemente, the "fair use" law be damned.)


  Det paradoxala med kopieringsskydd: Du har rätt (än så länge) att göra kopior, av musik och film, och ge bort till en handfull familjemedlemmar, vänner och bekanta, t ex. Men du har inte rätt att kringgå eventuellt kopieringsskydd.

  Så frågan tordes vara: är kopieringsskydd egentligen lagligt om det inte ges rätt till att kringgå kopieringsskyddet, för att man ska kunna utnyttja sin lagliga rätt? (Om man ges rätt att kringgå, vilket nytta har kopieringsskyddet? :-()


  //ST

  SvaraRadera
 25. Hela tiden återvänder upphovsrättslobbyn till amerikanska förhållanden, begrepp och lagar. Men i själva verket finns det gott om exempel på avtal som automatiskt blir ogiltiga när dom appliceras i ett annat land än ursprungslandet.
  Se t.ex bifogad norska länk om iTunes och Apple.
  http://www.forbrukerombudet.no/index.gan?id=11032467&subid=0

  SvaraRadera
 26. OM man surrar tillräckligt länge för sig själv om att man rår om grannes gräsklippare så blir man tillslut ägare av den på riktigt.

  Därför att den finns.

  SvaraRadera
 27. Micke = Johan Pehrsson.

  SvaraRadera
 28. "Man får nämligen inte leveransvägra, men det är precis vad de gör."

  Öh jo det får man visst. Vi har ingen kontraktionsplikt i Sverige och skall inte ha det heller. Däremot får man, sedan ett antal år nu, inte tvinga en kund att sälja vidare till ett visst pris.

  SvaraRadera
 29. "Säg att vi gjort en ritning på ett papper. Pappret får du bränna men tanke har du inte rätt till och den bestämmer alla över. Har du rätt att bränna upp pappret och ritningen även om du glömt tanken bakom ritningen?"

  Jag förstår verkligen inte detta exempel. Om du äger pappret har du rätt att bränna upp det. Idén på pappret äger ingen. Däremot kan staten i det land du bor i förstås instifta lagar som säger att det är olagligt att bränna papperslappar som det finns ritningar på. Detta utgör isåfall en inskränkning i din äganderätt för pappret.

  Som jag ser det ger du ett utmärkt exempel på varför äganderätt och upphovsrätt skiljer sig fundamentalt åt. Men du påstår alltså att ditt exempel i själva verket visar att upphovsrätt är äganderätt? Jag förstår verkligen inte.

  SvaraRadera
 30. Om man läser vad som står på normala CD-skivor, så nämner de normalt sett inget om återförsäljning. Dessutom borde det faktum att vi både i Sverige och resten av världen har en stark kultur av andrahandsförsäljning av skivor, ses som en indikation på dess laglighet.

  Det finns däremot skivor, oftast promo-exemplar, där det klart och tydligt står "Not for resale". Min uppfattning är dock att andrahandsbutiker i princip alltid struntar i huruvida de får sälja en skiva vidare eller ej. Dessutom har promo-ex oftast ett högre samlarvärde än normala pressningar för samlare, just för att det finns relativt få ex.

  SvaraRadera
 31. Efter att ha "lärt känna" dig genom det du skrivit under ganska många år, HAX, så tycker jag personligen att det är väldigt märkligt att du är för (ekonomisk) upphovsrätt. Speciellt märkligt är det om du faktiskt anser att upphovsrätt är en form av äganderätt. Jag kan personligen inte hitta ett enda hållbart filosofiskt eller moraliskt hållbart argument för upphovsrätt ur ett libertarianskt perspektiv. Men Stephan Kinsella uttrycker detta långt mycket bättre än vad jag någonsin kan hoppas på att kunna göra.

  SvaraRadera
 32. Till och med Piratpartiet är för upphovsrätt.

  En reformerad upphovsrätt. Precis som jag.

  Jag skall återkomma till detta i en längre bloggpost. Ett steg i taget.

  SvaraRadera
 33. Anonym sa...
  Micke = Johan Pehrsson.
  Höörudu att du trodde att revolutionen var nära och sen röstade på folkpartiet och nu är .....besviken....är inte mitt problem.

  SvaraRadera
 34. Martin, "Jag kan personligen inte hitta ett enda hållbart filosofiskt eller moraliskt hållbart argument för upphovsrätt ur ett libertarianskt perspektiv."

  Du menar alltså att du inte ser någonting, filosofiskt eller moraliskt, hållbart argument för folk att själva välja om dom vill tjäna pengar, eller inte, på sitt skapande?

  Hmm, att själv välja vad man själv vill med det man själv skapat, är ju trots allt en frihet, dvs det liberala i upphovsrätten.

  Det är diverse detaljer, utöver det fria valet, som man som "upphovsrättsreformist" vill ändra på. Och dessa detaljer tordes vara rationellt balanserade, mellan den faktiska upphovsmannen och den faktiska konsumenten. Diverse mellanhänder får rätta sig efter "handelsreglementet", dom har ingenting i upphovsrätten att göra. (Bara som ex.)


  //ST

  SvaraRadera
 35. Att jag får sälja min bil betyder inte att någon får titta in i motorhuven, kopiera motorns konstruktion, starta en produktion av kopior, etc.

  Du köper inte (avtalar inte om) rätten att producera nya exemplar av musiken. Du köper en plastbit (med tillbehör) som du får använda för att själv avnjuta musiken (och kanske överföra till annan apparat eller göra en back-up). Avstå om du inte gillar avtalet. Någon annan kanske säljer en "Creative Commons-CD" med sin musik ;)

  Äganderätten ger skaparen rätt till frukterna av sitt arbete och upphovsrätten är en mekanism för att få detta att fungera i verkligheten, även när vi får ny teknik. Innan tryckpressar och torrents fann inget stort behov av upphovsrätt, men äganderätten gällde.

  Lagarna (som säkert kan bli bättre) är inte teknikfientliga. De gör att tekniken kan användas på fler sätt. Det är ingen som vill förbjuda gratis musik eller en viss teknik. Alla som vill dela ut sina verk gratis kan göra det.

  SvaraRadera
 36. Mk, "Du köper en plastbit (med tillbehör) som du får använda för att själv avnjuta musiken (och kanske överföra till annan apparat eller göra en back-up). Avstå om du inte gillar avtalet. Någon annan kanske säljer en "Creative Commons-CD" med sin musik ;)"

  Det första är ju rätt. Man köper rätten att "avnjuta musiken", resten finns det ingen lag som egentligen kan göra: bestämma vilken apparat du får använda, eller, hehehe, avstå om du inte gillar avtalet. Det är faktiskt mot dom mänskliga rättigheterna att hindra dig från att ta del av det som har gjorts tillgängligt. :p

  "Äganderätten ger skaparen rätt till frukterna av sitt arbete och upphovsrätten är en mekanism för att få detta att fungera i verkligheten, även när vi får ny teknik. Innan tryckpressar och torrents fann inget stort behov av upphovsrätt, men äganderätten gällde."

  Upphovsrätten är ett försök att mimica äganderätten. Dvs att att man ska ha samma rätt till ägande till det immateriella som till det fysiska. Problemet är att det skiljer sig mellan upphovsrättsman och "upphovsrättsman".

  För upphovsmannen betyder ju inte frukterna alltid pengar, primärt, eller ens överhuvudtaget, men diverse mellanhänder ser pengar som det primära.

  //ST

  SvaraRadera
 37. "Du menar alltså att du inte ser någonting, filosofiskt eller moraliskt, hållbart argument för folk att själva välja om dom vill tjäna pengar, eller inte, på sitt skapande?"

  Vem har sagt att folk inte ska få välja att tjäna pengar på sitt skapande? Det jag vänder mig mot är ett statligt sanktionerat monopol som inskränker bland annat äganderätten och yttrandefriheten.

  Folk tjänade pengar på sitt skapande långt innan upphovsrätten och de kommer att fortsätta tjäna pengar på sitt skapande långt efter att upphovsrätten (förhoppnings) så småningom förpassats till historiens skräphög.

  Om upphovsrätten nu är en absolut rätt borde väl rimligen folk få välja om de ska tjäna pengar på att jag sjunger deras låtar i duschen, exempelvis? Eller varför ska inte folk, med ditt argument, "få välja själva om dom vill tjäna pengar på sitt skapande"?

  Tänk vad mycket pengar artisterna förlorar på den omoraliska stölden av deras verk av människor som utan att betala för sig sjunger deras verk i duschen.

  "Till och med Piratpartiet är för upphovsrätt.

  En reformerad upphovsrätt. Precis som jag."


  Det är en pragmatiskt rimlig hållning för en politiker. Möjligen skulle jag själv driva den linjen om jag var politiker. Men ideologiskt och filosofiskt är jag likväl övertygad om att många piratpartister håller med om att upphovsrätten är en orimlig inskränkning i äganderätt och yttrandefrihet.

  SvaraRadera
 38. "Vem har sagt att folk inte ska få välja att tjäna pengar på sitt skapande?"

  Man kan inte (och bör inte kunna) själv bestämma om man skall tjäna pengar på sitt skapande. Man kan och bör däremot kunna välja hur man vill FÖRSÖKA tjäna pengar på sitt skapande.

  SvaraRadera
 39. "Man kan inte (och bör inte kunna) själv bestämma om man skall tjäna pengar på sitt skapande. Man kan och bör däremot kunna välja hur man vill FÖRSÖKA tjäna pengar på sitt skapande."

  Jag håller helt med och kunde inte skrivit det bättre själv. Tack för förtydligandet.

  SvaraRadera
 40. Exempelvis kan man ju försöka tjäna pengar på att sälja exemplar av musik på plastbitar. Det är helt okej. Vad som inte är okej är att staten inför lagar som straffbeskattar tomma plastbitar och delar ut dessa pengar till de som anser sig ha någon slags naturgiven rätt till en inkomst bara för att de hittar på musik.

  SvaraRadera
 41. Bästa debatör:
  Martin - Jag håller med honom i alla avseenden

  Dessutom:
  Immaterialrätten (och därmed även upphovsrätten) hade en klar inriktning mot samhällsnyttan från början - Den kom till för att stimulera kreativiteten i samhället - Tanken var också att den alltid borde balanseras mot allmänhetens intressen att fritt kunna ta del av information

  Upphovsrätten instiftades för analoga förhållanden - och går inte utan vidare att fritt överföra till digitala förhållanden - upphovsrätten i den analoga världen är ett skydd mot kommersiellt intrång - dvs piratkopiering (av ideer) i syfte att tjäna pengar och lagen går inte utan vidare att applicera på alla som - utan kommersiella vinstintressen - delar filer med varandra på Internet

  Den enda rätta lösningen är att släppa all fildelning utan kommersiella vinstintressen fri - Precis som vi i Sverige har en allemansrätt till gagn för allmänheten (och ett intrång på markägarens äganderätt) - bör vi skapa en digital allemansrätt till gagn för alla

  SvaraRadera
 42. Att reglera hur personer får dela något är alltid dumt. Däremot är det klokt att reglera vad som händer om någon inte följer vad som överenskommits.

  SvaraRadera
 43. @Mk: Du är fullt tillåten att kopiera din grannes gräsklippare, eller bil, om du kan. Det är helt okej att kopiera tom. patentskyddade saker för privat bruk. Det är endast kommersiellt/industriellt utnyttjande som patentlagen hindrar.

  Ur patentlagens portalparagraf:
  Den som har gjort en uppfinning, som kan tillgodogöras industriellt, eller den till vilken uppfinnarens rätt har övergått kan, enligt 1-10 kap. denna lag, efter ansökan beviljas patent på uppfinningen i Sverige och därigenom få ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen.

  ensamrätt att yrkesmässigt utnyttja uppfinningen Privat utan kommersiellt vinstintresse så är det alltså helt i sin ordning.

  /Kluris

  SvaraRadera
 44. "Privat utan kommersiellt vinstintresse så är det alltså helt i sin ordning."

  Och på samma sätt borde det vara tillåtet att privat utan kommersiellt vinstintresse fildela upphovsrättskyddat material.

  SvaraRadera
 45. Martin och ST, jag antar ni båda anser att både upphovsrätt och patent borde slopas. Annars så går det ideologiskt emot varandra..

  Men iaf, är det nån skillnad då på en programmerare som programmerat typ Windows och en uppfinnare som gjort en bil? Om så är fallet vad är skillnaden? Och varför skulle man få använda programmet gratis och inte bilen?

  Om vi nu ska diskutera det rent ideologiskt.. i verkligheten är det större skillnad. Löjligt att försöka hindra fildelningen tex..

  /V

  SvaraRadera
 46. "Martin och ST, jag antar ni båda anser att både upphovsrätt och patent borde slopas. Annars så går det ideologiskt emot varandra.."

  Jag anser åtminstone det. Tanken att man kan äga tankar, idéer och information är befängd.

  "Men iaf, är det nån skillnad då på en programmerare som programmerat typ Windows och en uppfinnare som gjort en bil? Om så är fallet vad är skillnaden? Och varför skulle man få använda programmet gratis och inte bilen?"

  Skillnaden är väl att det inte kostar något att kopiera Windows, medan det kostar massor att kopiera en bil. Men intressant nog så är det ju som någon redan påpekat precis tvärtemot vad du säger. De är helt lagligt att kopiera en bil för privat bruk, medan det är olagligt att kopiera Windows för privat bruk.

  Så frågan du borde ställa är egentligen varför det är lagligt att kopiera bilen, men olagligt att kopiera Windows.

  SvaraRadera
 47. Intressant Martin.

  Utan patent så hade alla stora elektronik företag kunnat göra sin direkta kopia på iPoden, exakt samma mjukvara allt.

  Alla företag som utvecklar mjukvara hade också helt blivit tvungna att lägga om sina strategier.

  Detta då alla företag hade kunnat kopiera av varandra eller skulle kommersiellt syfte fortfarande vara skyddat? Och hur skulle de personerna få pengar för tiden de lägger ner att utveckla något då konsumenterna inte betalar?

  SvaraRadera
 48. Fan blev inte allt där..

  Jag är inte emot det men hur skulle det fungera rent praktiskt? Lite som kommunism, fin tanke att alla har lika mycket men ohållbart i längden..

  För hade allt varit fritt fram att utveckla skulle utveckling kunnat gå bättre..

  Men vem betalar?

  /V

  SvaraRadera
 49. [quote]Och hur skulle de personerna få pengar för tiden de lägger ner att utveckla något då konsumenterna inte betalar?[/quote]

  Jag skriver det här i den fria webbläsaren Firefox. Jag har inte betalat ett öre för den. Detta till trots har Mozilla foundation har intäkter på hundratals miljoner dollar varje år.

  [quote]Jag är inte emot det men hur skulle det fungera rent praktiskt? Lite som kommunism, fin tanke att alla har lika mycket men ohållbart i längden..[/quote]

  Det handlar inte om att alla har lika mycket. Det handlar inte om fördelningspolitik överhuvudtaget. Det handlar om att tankar, idéer och information bör vara fria.

  Det kräver andra affärsmodeller än att tjäna pengar på exemplarframställning, visst. Men jag ser inte statligt sanktionerade monopol som den bästa grunden för en marknad.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.