2009-07-16

Stockholmsprogrammets källor, del 1

Jag har fått lite frågor om var man hittar information om de saker jag tagit upp om EU:s Stockholmsprogram. Programmet i sig är ett ramdokument som skall rymma många saker. Bland annat har EU:s framtidsgrupp diskuterat vad man vill fylla det med.

Ett av framtidsgruppens dokument hittar du här (pdf). Om framtidgsgruppens betydelse skriver den själv "The findings and recommendations of the Future Group are meant to be an important contribution and a source of inspiration for the European Commission's proposal for the next multi-annual programme in the field of Justice and Home Affairs."

Man skall även komma ihåg att den svenska justitieministern, Beatrice Ask, ingått i framtidsgruppen – och nu leder arbetet med Stockholmsprogrammet.

Och Asks övriga kollegor i framtidsgruppen finns också med i arbetet med Stockholmsprogrammet.

Så vist är framtidsgruppen viktig, även om politikerna av taktiska skäl försöker tona ner dess betydelse.

Några axplock ur framtidsgruppens rapport...

På sidan 3 skriver man att man ämnar "ensuring the best possible flow of data within European-wide information networks". Med "information networks" menas i detta sammanhang ordningsmakternas och underrättelseorganens informationsnätverk. Vilket övrigt stämmer väl överens med EU:s konvergensprincip.

I punkt 5 talas om "exchanging knowledge and integrating police file management and security technologies". I den aktuella kontexten lär detta avse att olika EU-länders olika polisära register och tekniska utrustning skall integreras.

I punkt 7 talas bland annat om automatiserad överföring av data genom Europol.

I punkt 8 talas om att skapa ett OP-center för polis och tull.

I punkt 13 dyker SitCen upp som ett exempel på "improvement of the information flow between Member States’ law enforcement authorities, Eurojust and Europol".

I punkt 14 talar man bland annat om kontroll av finansiella transaktioner.

I punkt 15 talar man om operationellt samarbete med Ryssland och USA.

I punkt 16 talar man om "exchanges of best practices between the Union’s Member States and possibly with third states concerning the legal tools for expulsion and surveillance".

Nästa del talar om polisiära insatser från EU i tredje land. Här funderar man också högt kring hur EU:s insatsstyrka "European Gendarmerie Force" kan användas.

I kapitlet om flyktingar skriver man att EU:s gränsstyrka, Frontex, måste förstärkas.

I punkt 44 får vi höra talas om planerna på en "European Union Information Management Strategy (EU IMS)". Och i punkt 46 dyker en "European Security Tool-Pool" upp.

Punkt 50 avslöjar att det tätare "säkerhetssamarbetet" med USA skall börja år 2014. Paketet med inrikes-, polis- och säkerhetsfrågor skall länkas till EU:s externa relationer så väl i en politisk som teknisk dimension. (Snacka om brasklapp!)

Punkt 52 förtjänar att citeras i sin helhet "The underlying thread to a coordinated management of European migration and security issues could be the convergence principle. The aim of this idea is to bring Member States closer not only by means of standardisation when necessary but also by operational means. Common training programmes, exchange networks, solidarity mechanisms, the pooling of some equipment, simpler cooperation procedures, and of course, information exchanges are essential ways of reaching true and genuine operational cooperation between the Union’s Member States."

Punkt 53 börjar "The convergence principle would apply to all areas where closer relations between Member States are possible: agents, institutions, practices, equipment and legal frameworks."

Och detta är ändå bara uttrag ur dokumentets "executive summary".

Detta blir långt. Så jag skall återkomma inom kort med en del 2. Och gissningsvis även en del 3.

40 kommentarer:

 1. Jag tror att problemet är att folk inte inser vad detta betyder även om de läser orden. En del av de uppräknade sakerna är dynamit, satta i sitt sammanhang.

  SvaraRadera
 2. Dokumentet du citerar, även om det säkerligen är viktigt, är gammalt (Juni förra året). Under det senaste året har väldigt mycket hänt inom integritetsområdet, så för mig känns det helt klart motiverat att fästa större vikt vid senare källor i första hand.

  Om inte annat så för att hålla diskussionen om relevanta saker. Kan vi i ett senare dokument få in skrivelser som direkt motsäger de du citerar så får man hoppas att det är de som gäller.

  SvaraRadera
 3. Vad jag kan se på rak arm så är allt det som finns i bloggposten sådant som är på väg att förverkligas i EU. Framtiden är redan här.

  SvaraRadera
 4. Så om jag i hemlighet tjallar på Bandidos till den svenska polisen så kan vilken korrumperad snut som helst i Bulgarien eller Polen gå in i registren och få fram min identitet?

  SvaraRadera
 5. Bland annat Piratpartiets existens och uppmärksamheten kring FRA har gjort politiker både i Sverige men även i resten av Europa försiktiga!

  De åsikter som framställs i framtidsgruppens dokument har inte försvunnit och de dyker upp direkt om Piratpartiet med flera frihetsrörelser skulle få minskat inflytande.

  Därför behöver vi ta upp framtidsgruppens dokument. Igen och igen och igen!

  Vilka var det nu som satt i gruppen?

  SvaraRadera
 6. Tyskland, Frankrike, Sverige, Portugal, Slovenien och Tjeckien.

  SvaraRadera
 7. Det är alltså fullkomligt omöjligt att vi lyckats övertyga någon? Har vi så dåliga argument?

  SvaraRadera
 8. Det är som vanligt.

  Förenklar och förtydligar man - då blir det man säger ifrågasatt.

  Serverar man texterna och bakgrundsmaterialet - då orkar ingen läsa.

  SvaraRadera
 9. Henrik!

  Ge inte upp!

  Du har rätt - det finns alltför många lättingar som tror att man inte behöver försvara friheten med hårt arbete. Bry dig inte om dem.

  Fortsätt att publicera länkar till de viktiga dokumenten.

  SvaraRadera
 10. Det finns alltid folk som inte orkar, oavsett vad det handlar om.

  Jag finner då texterna intressanta och klagar inte direkt på om de är långa eller korta. Ju mer utförlig info som finns desto bättre. Sen är det ju alltid bra med sammanfattningar också, då får man ju uppmärksamheten till sig.

  SvaraRadera
 11. Ser du några spår av dina citerade avsnitt i kommisionens förslag till Stockholmsprogram? (Det är det som nu gäller - det är enbart kommissionen som har legal rätt att lägga förslag till rådet, som du kanske vet?)

  Om inte tyder det väl på att de delar du citerar har förkastats nu.

  Är du missnöjd med det? Om inte, vad krävs för att du ska bli nöjd?

  SvaraRadera
 12. Jag tror att det är naivt att tro att inställningen till de här frågorna har ändrats i grunden sen juni förra året bland makthavarna. Naturligtvis har väl det senaste årets protester mot övervakningshysterin påverkat själva formuleringarna, men det känns ju väntat förstås.

  SvaraRadera
 13. HAX, "I punkt 5 talas om "exchanging knowledge and integrating police file management and security technologies". I den aktuella kontexten lär detta avse att olika EU-länders olika polisära register och tekniska utrustning skall integreras."

  Jag skulle tippa på att dom faktiskt menar det dom skriver, vilket egentligen återkommer i punkt 52 som du citerar, dvs stadardiseringar, allt från databasdesign till register hantering till tekniska (säkerhets) verktyg ska fungera och vara likadant oavsett land. (Vilket då skulle underlätta för sånt som pooling, as in carpool, av utrustning [fartyg och helikoptrar etc].)

  För Sveriges del för databaser och registerhantering blir ju att Datainspektionens uppgifter blir s.a.s utökad övervakning av myndigheternas användning och hantering av allt ihop, istället för t ex direkt nekande. Det är förvisso ett problem, men ett annat är att DI bara har befogenheter i Sverige. Om det ska finnas rättssäkerhet i de nya harmoniserade systemet så tordes DIs motsvarigheter i resterande EU-länder (särskilt i typ UK) minst ha samma befogenheter till kontrollfunktion som DI har i Sverige idag (DI skulle trots allt behöva mer befogenheter med mer integritetsinskränkande system om det ska bli tal om någon form av potentiell balans.)


  Personligen tror jag det kommer att bli mer eller mindre pannkaka av allt ihop. Vill dom verkligen harmonisera EU länderna borde dom ha börjat med att anta ett officiellt språk, samt åtminstone tillstymelsen till åtminstone en gemensam allmän helgdag som infaller samma dag i hela EU. (För att harmonisera alkoholkulturen. :p )


  //ST

  SvaraRadera
 14. Bra information Henrik. Var exakt kan man hitta informationen om att Lissanbonfördraget kommer bli ett självspelande piano. Exakt vilka formuleringar i fördraget bygger du detta på. Återigen, så tror jag på dig, men gör ett förtydligande.

  Fler läser än du anar, snacket om att dokumenten är gamla är löjligt, de förändringar som skett är kosmetiska. Det handlar om att förstå filosofin bakom Stockholmsprogrammet och vad man vill utveckla det till.

  Toy

  SvaraRadera
 15. Vill ha en del 2 och del 3 av det här

  SvaraRadera
 16. Hax skriver:

  Men Lissabonfördraget är lurigare än så. Det har en regel som säger att EU på egen hand kan ta sig ännu mer makt, på i princip vilket område som helst. Och detta utan att det behövs något nytt fördrag. Utan att medborgarna tillfrågas.

  Hax, vart i Lissabonfördraget står detta, samt visa en länk där jag kan läsa det i lissabonfördraget.

  SvaraRadera
 17. Kanske någon annan kan svara på frågan vart man hittar detta i lissabonfördraget, se ovan

  SvaraRadera
 18. JAg måste hitta konkreta fakta om Lisabonfördraget har en regel som säger att EU på egen hand kan ta sig ännu mer makt, på i princip vilket område som helst. Och detta utan att det behövs något nytt fördrag. Utan att medborgarna tillfrågas.

  Jag hittar inte ens artikel 17 som Rick Falkvinge refererar till, har de skrivit om det igen?

  SvaraRadera
 19. lissabonfordraget  Länk till Lissabonfördraget ovan, är detta den aktuella texten? I så fall vart kan man hitta att Lissabonfördraget har en regel som säger att EU på egen hand kan ta sig ännu mer makt, på i princip vilket område som helst. Och detta utan att det behövs något nytt fördrag. Utan att medborgarna tillfrågas.

  SvaraRadera
 20. HAr hittat flexibilitetsklausulen, men kan inte hitta den i lissabonfördraget, vart finns texten?

  SvaraRadera
 21. Hitta denna text här:
  http://www.lissabonfordraget.se/docs/ERT_2008_1_Lissabonfordraget_Hur_andras_EU.pdf


  Bland rättsgrunderna finns dessutom en motsvarighet
  till den i dagsläget tämligen vaga behörighetsregeln i artikel 308 EG-fördraget,
  nämligen den så kallade flexibilitetsklausulen i artikel 352 EUF-fördraget
  (innan omnumrering 308):
  Artikel 352

  1. Om en åtgärd från unionens sida skulle visa sig nödvändig för att, inom ramen för
  den politik som fastställs i fördragen, nå något av de mål som avses i fördragen, och
  dessa inte föreskriver de nödvändiga befogenheterna för detta, ska rådet med enhällighet,
  på förslag av kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande, anta
  lämpliga bestämmelser. Om bestämmelserna i fråga antas av rådet i enlighet med ett
  särskilt lagstiftningsförfarande, ska det också besluta med enhällighet, på förslag av
  kommissionen och efter Europaparlamentets godkännande.
  2. Kommissionen ska vid det förfarande för kontroll av subsidiaritetsprincipen som
  avses i artikel 5.3 i fördraget om Europeiska unionen uppmärksamma nationella parlament
  på de förslag som grundar sig på den här artikeln.
  3. De åtgärder som grundar sig på denna artikel får inte omfatta någon harmonisering
  av medlemsstaternas lagar och andra författningar i de fall där fördragen utesluter en
  sådan harmonisering.
  4. Denna artikel får inte ligga till grund för att uppnå mål som omfattas av den gemensamma
  utrikes- och säkerhetspolitiken och varje akt som antas i enlighet med denna
  artikel, ska respektera de begränsningar som fastställs i artikel 40 andra stycket i fördraget
  om Europeiska unionen.”

  Kan någon förklara ovanstående text, samt är det detta du syftar på Hax?

  SvaraRadera
 22. Samt var är denna klausul i fördrtaget

  SvaraRadera
 23. Passareller? Vad är passarell? Är detta vad du talar om angående Lissabonfördraget, samt vart kan jag läsa om det.

  Vill få en redovisning om Passarell och flexibilitetsklausulen och dess anknytning till Lissabonfördraget, samt exakt var jag kan läsa dess offentliga dokument.

  SvaraRadera
 24. Hitta något som kallas för flexibilitetsklausul på sidan 19:
  http://www.lissabonfordraget.se/docs/ERT_2008_1_Lissabonfordraget_Hur_andras_EU.pdf

  På sidan 39 0ch 40 här läser jag följande analys om flexibilitetsklausulen:
  http://www.eukritik.se/dokument/gosta_lissabon.pdf

  SvaraRadera
 25. Om Lissabonfördraget går igenom så får man verkligen hoppas att det är goda politiker som kompromissar bort integritet för säkerhet och ekonomi.

  Heja ett Europa för fred.

  SvaraRadera
 26. Hej, jag tänkte kopiera alla dina inlägg och posta på en egen. Hoppas det är okej? Tack!

  SvaraRadera
 27. reviderad upplaga:
  Hax är inte så ful alls.
  Mest rund och god, gissar jag.

  SvaraRadera
 28. Patrik, du får nog gärna kopiera och klistra. Var så god.
  Frågan kanske är för vem och varför..

  hur tänkte du?

  SvaraRadera
 29. Det där med EU:s gränsstyrka måste förstärkas är bra.

  SvaraRadera
 30. Klipp och klistra som ni vill. Denna blogg är creative commons.

  Passerellen:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Passerelle_Clause

  SvaraRadera
 31. När jag är nöjd?

  Det är väl om jag senare i höst kan se att vi lyckats få ministerrådet att hålla sig någorlunda på mattan - när de lägger fram sitt preliminära förslag för Europaparlamentet.

  Nu skall man kanske inte hoppas för mycket på den punkten. Och mycket kan komma att ändras efter det, både i ministerrådet och på/inför toppmötet i december.

  Att punktmarkera känns angeläget under denna process...

  SvaraRadera
 32. Att hänvisa till det GAMLA dokumentet från Framtids-gruppen tycker jag är helt galet. Har inte politikerna inom EU rätt att ändra sig och rätta till sina misstag?

  Här är istället det nya, riktiga, utkastet från 2009-06-10. Alltså inte gammalt och utspelat ännu:
  http://tinyurl.com/ndyaj7
  "Communication from the Commission to the European Parliament and the Council - An area of freedom, security and justice serving the citizen"

  Att påstå att man har källor och sedan hänvisa till gamla dokument är INTE bra för vår "sak". Ska vi börja 'halärma' om tendenserna i Tyskland också kanske?
  Här är nämligen ett MYCKET skrämmande dokument! Fram med plakaten och ut till Humlegården!
  http://tinyurl.com/3646o2

  Nej tack! Dags att sansa sig! Och inte använda gammalt skräp som källor. Det duger inte. Då får Rick stå i TV och skämmas när Beatrice Ask säger "Hallå? Dags att hänga med lite? Det där är skräp som blev bortkastat för ett år sedan! Läs det nya istället för böveln!"

  SvaraRadera
 33. Det intressanta är ju att processen inte på något sätt är klar.

  Det är nu de skall börja fylla påsen med innehåll.

  SvaraRadera
 34. (För övrigt var det väl inte framtidsgruppens dokument som Falkvinge hänvisade till i Aktuellt.)

  SvaraRadera
 35. Rick hänvisade till båda dokumenten.

  SvaraRadera
 36. Konvergensprogrammet (utbyte av FRA-information med andra EU-länder m.m.) kanske ligger utanför Stockholmsprogrammet? Men det är ju precis lika illa ändå.

  Om man försöker skaffa sig en helhetsbild av de övervakningsfrågor som finns både inom och utom Stockholmsprogrammet blir man snabbt rätt orolig.

  Det verkar alltså som om en del av Framtidsgruppens förslag hamnar utanför Stockholmsprogrammet, men kommer att bli verklighet ändå.

  Ibland tror jag att EU medvetet försöker blanda bort korten.

  SvaraRadera
 37. Konvergenspricnipen, heter den.

  SvaraRadera
 38. @E-mannen

  Du är nog naiv. De äldre dokumenten visar ju vad de har för planer, de designar om lite tar bort lite och sen lägger de tillbaka det igen. Ser inge problem med att man visar vilken filosofi som ligger bakom stockholmsprogrammet, sluta bete dig som en bokstavstroende, när de gäller dokument.

  Politiker ångrar sig inte, de manipulerar.

  SvaraRadera
 39. Kommentarstråden här visar att vi har viktiga problem som söker en lösning. Jag tror i likhet med Hax att det är betydelsefullt att ha hela bilden d v s både Framtidsgruppens rapport och Kommissionens text i utkastet till Stockholmsprogrammet. Det senare är en utslätad text som antas nu som underlag för det handlingsprogram som ska fastställas i december. Trist dock att man inte använder ett logiskt angreppssätt - Vad är roten till det onda? Och angriper problemen på bred front. Nu blir det lösningar som inte håller vid en närmare granskning - ta t ex rfid i pass och körkort som Computer Sweden har en artikel om. Länk här http://www.idg.se/2.1085/1.238694/forskare-varnar-for-missbruk-av-rfid

  SvaraRadera
 40. HAX, "Det intressanta är ju att processen inte på något sätt är klar.

  Det är nu de skall börja fylla påsen med innehåll."

  Och det är där i poängen ligger, det finns fortfarande en chans att påverka. Förvisso nog mager som vanligt. Men det vore ju najs om slutresultatet inte blev det vanliga, typ sosselogiken: alla får det lika jävligt. Ibland skulle det vara lite så där trevligt om alla fick det lika bra. :p


  //ST

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.