2010-01-28

Det tror jag väl ändå inte...

"Det nödvändiga skyddet för privatliv måste vägas mot det lika nödvändiga skyddet av upphovsrätten."

Uttalandet kommer från Jan Rosén, som är professor i civilrätt ocfh regeringens särskilde utredare med uppdrag att se över upphovsrättslagstiftningen. Det yttrades på veckans Juriststämma.

Jag blir alltid lika paff när erfarna jurister skjuter vid sidan av målet när det gäller rättighetsfrågor.

Rätten till privatliv och integritet är en grundläggande rättighet. Den är ett skydd mot att staten tar sig friheter mot medborgaren och bör alltså kunna ses som en negativ (= riktig) rättighet. Som sådan är den till exempel inskriven i europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Den hänger även nära samman med de resonemang om relationen mellan medborgare och stat som ligger till grund för hela vår rättsstat och för flera viktiga demokratiska fundamenta.

Upphovsrätten är däremot ingen rättighet. Äganderätten är en rättighet, men det är inte alls samma sak. Upphovsrätt är ett godtyckligt baserat system för att ge ett antal upphovsmän tillgång till ett godtyckligt antal förmåner under en godtycklig tid. Inget är hugget i sten, utan bara uttryck för en tillfällig politisk vilja. (Det kan till och med vara att ta i att ens kalla den för en positiv rättighet (= förmån/krav), eftersom den i det sammanhanget i så fall lätt kan ställas mot andras positiva "rättigheter".)

Det är alltså en oerhörd skillnad i dignitet mellan rätten till privatliv och upphovsrätten. Att kalla dem "lika nödvändiga" är helt enkelt dumt och fel. Och det är oroväckande att höra sådana uttalanden från en professor i juridik.

Det kan hända att vi skall ha upphovsrätt i någon form. Men Rosén blir bara fånig när han försöker lansera den som det elfte budordet.

Samtidigt är Roséns uttalande så typiskt för dagens debatt. Plötsligt skall grundläggande fri- och rättigheter vägas, balanseras och prövas mot andra saker. Upphovsrätt och säkerhet är två aktuella exempel. Köper man det som grundpremiss för debatten, då befinner man sig på ett sluttande plan.

(Tipstack: Jacob)

45 kommentarer:

 1. För visst är det väl så att professorn också är ordförande i Föreningen för upphovsrätt? Och sannolikt får betalt av upphovsrättsmaffian för att propagera för denna rent fascistiska industris Baggböleri? IFPI t.ex. grundades på 30-talet i Mussolinis Italien. Arvet sittr i!

  SvaraRadera
 2. Jo, anonym här ovan har rätt.
  Jag postar här styrelsemedlemmarna för
  Svenska föreningen för upphovsrätt:

  Professor Jan Rosén, ordförande
  Jur. hedersdoktor Henry Olsson, vice ordförande
  Justitieråd Kerstin Calissendorff
  Direktör Stephan Carlsson
  Advokat Peter Danowsky
  Professor em. Gunnar Karnell
  VD Kenth Muldin, Kassör
  Senior Legal Counsel Helene Hillerström Miksche
  VD Gun Magnusson
  Doktorand Daniel Westman, sekreterare
  Chefsjurist Henrik Grinbaum

  SvaraRadera
 3. Jag ber om ursäkt till Dig HAX om Du tycker att jag spammar ditt kommentatorsfält, men det kanske även vore intressant att se vilka föreningens stödjande medlemmar är:
  AB Svensk Filmindustri
  ALIS
  Bonus Presskopia
  BUS
  Fackförbundet för scen och media
  Föreningen Svenskt Näringsliv
  IFPI
  KLYS/Copyswede
  Konstnärernas Riksorganisation, KRO
  Microsoft AB
  SAMI
  SIF
  SKAP
  STIM
  Zacco Sweden AB
  Svenska Fotografers Förbund
  Svenska Förläggareföreningen
  Journalisterna i Sverige AB
  Svenska Musikerförbundet
  Svenska Musikförläggareföreningen
  Sveriges Författarförbund
  Sveriges Radio
  Sveriges Television AB
  Svensk Scenkonst
  Telefonaktiebolaget LM Ericsson
  Filmproducenternas Rättighetsförening

  SvaraRadera
 4. Bra rutet Hax!

  Såg du Rasmus senate diskussion kring Hadopi och just “balans” mellan olika “rättigheter”-snacket?

  Läsvärt, som alltid:

  http://copyriot.se/2010/01/28/statusrapport-kring-hadopi/

  SvaraRadera
 5. Att en "jurist" kan yttra orden "lika nödvändiga" i detta fall är faktiskt helt förbluffande! Hans kollegor måste väl rimligen fnissa alt. bli förbannade på hur han svärtar ner branschen. suck.

  SvaraRadera
 6. "Plötsligt skall grundläggande fri- och rättigheter vägas, balanseras och prövas mot andra saker. Upphovsrätt och säkerhet är två aktuella exempel."

  Så har det väl iofs alltid varit och måste kanske vara i någon mån, när rättigheter kolliderar med varandra. Det som är nytt är att rättigheterna plötsligt börjat tilldelas helt orimliga vikter. Att upphovsrätt är en konstruerad, positiv rättighet som borde sakna vikt i sammanhanget, kan jag hålla med om. Säkerhet är däremot en liberal negativ rättighet som är svårare att ta ställning till. Utan grundläggande friheter är dock säkerheten meningslös, eftersom det är just dessa som den bör säkra...

  SvaraRadera
 7. Citatet må komma från Jan Rosén, men innehållet är ju faktiskt taget från EU-domstolens dom i Promusicae (eller Telefonica som det kallas i Sverige). Det blir ännu mer tydligt när man läser föregående och efterföljande meningar:

  "Det konstaterades att här har vi två institutioner som är lika mycket värda. Det nödvändiga skyddet för privatliv måste vägas mot det lika nödvändiga skyddet av upphovsrätten. Här måste det finnas utrymme för eget skön för medlemsstaterna, sa domstolen."

  Det är alltså ganska svårt att hävda att det här är Jan Roséns åsikter, så mycket som det faktiskt är ett återgivande av gällande rätt. Dock inte sagt att själva dikotomin som sådan (privatliv <> upphovsrätt) är eller borde vara sociologiskt legitim. Hoppas kunna blogga nåt om det om några dagar.

  SvaraRadera
 8. Jo, men av hela kontexten kan jag inte komma fram till något annat än att han ställer sig bakom domen och domskälen.

  SvaraRadera
 9. Varför ska anarki gälla när det gäller avtal som relaterar till upphovsträtt men inte när det gäller avtal som utgör grund för ägande.

  Varför är mitt ditt i det ena fallet men inte i det andra?

  SvaraRadera
 10. Är det inte lite underligt att professor Rosén verkar mycket väl underrättad om EG-rätt och EU-direktiv i vissa fall (de som passar hans egen agenda), men inte i andra?
  Han förespråkar ju tydligt att ISPer borde hållas medansvariga för innehållet de förmedlar, trots att detta strider mot den gällande mere conduit-principen i E-handelsdirektivet.

  SvaraRadera
 11. Upphovsrätten är till för samhällets skull.

  Inte samhället för upphovsrättens.

  Den texten skulle jag vilja se på en PP-affisch inför riksdagsvalet.

  SvaraRadera
 12. Jag tror att Lars här ovan i kommentarerna tydligt visar vilka som regisserar detta clowneri och vilken roll Jan Rosén och många andra personer och organisationer spelar i föreställningen. Kampen om att behålla Sverige som en rättsstat och en demokrati går vidare.

  SvaraRadera
 13. Nu är Micke här och läser fel igen ser jag :-)

  Eller läser in saker som aldrig blivit skrivna kanske man ska skriva.

  SvaraRadera
 14. Fånigt (och kanske fånigare?) är att PP och fuldelarmaffian gömmer sig bakom grundläggande mänskliga rättigheter enbart för att få fortsätta konsumera gratis.

  Känns det inte billigt att driva en sådan här viktig fråga med så simpla motiv?

  Johan

  SvaraRadera
 15. "Enbart" för detta skäl är det sannerligen inte. Inte ens för detta skäl är det så!

  Att säga till dissidenter i Kina att deras mänskliga rättigheter trampas under militärstövlar bara för att det finns någon fildelare i Sverige "som konsumerar gratis" är ren cynism!

  Inte ens om hela det svenska folket fildelade alla filmer som producerats eller som någonsin skrivits så får "De Mänskliga Rättigheterna" röras!

  "De mänskliga rättigheterna" är heliga! INGA skäl för borttagandet av dessa kan accepteras"

  SvaraRadera
 16. Johan,

  nu spekulerar du om mina skäl och prioriteringar. Och du spekulerar fel.

  SvaraRadera
 17. Upphovsrätt är en mänsklig rättighet enligt Artikel 27 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

  Exakt vilket skydd det innebär sägs dock inte.

  Jan Rosén har bara delvis rätt. EU-domstolen säger i Telefonicadomen att det visserligen måste finnas balans mellan upphovsrätten - som betraktas som en del av äganderätten f.ö. - samt rätten att få sina rättigheter upprätthållna av domstol och rätten till personlig integritet.

  EU-domstolen säger också att när man inför t.ex. IPRED-bestämmelser så måste man ta hänsyn till de allmänna principerna för gemenskapsrätten såsom proportionalitetsprincipen.


  Jag menar att man får förstå EU-domstolen som så att någon vars rättigheter har kränkts ska kunna söka den ansvarige via hans ip-adress. Men den skada som uppstått får inte vara vilket småskit som helst. I förlängningen kan man tänka sig att EU-domstolen får pröva den balansen i ett konkret fall, om IPRED skulle få verkan här i Sverige.

  Det har den lagen inte fått ännu eftersom Högsta domstolen ska säga sitt först.

  SvaraRadera
 18. @Johan:

  Det enda man kan vara helt säker på att det övervakningssamhälle som man nu vill rulla ut, det har mycket lite med fildelning att göra.

  Fildelning är ett slagträ i debatten, men i den större bilden är den helt oväsentlig.

  SvaraRadera
 19. Mänskligheten levde i tusentals år utan upphovsrätt (framför allt i sin nuvarande extensiva form), och vi överlevde och såg tekniska framsteg.

  Mänskligheten levde i tusentals år utan grundläggande fri- och rättigheter. Det var det däremot miljontals människor som inte överlevde. Häxprocesser, Gulag, religiösa massakrer, avsiktliga svältkatastrofer, plundring och förtryck i tusen former - historien visar oss att upphovsrätt inte har en bråkdel av de långt mer grundläggande friheternas betydelse för mänskligheten.

  Rosén borde upplysas om att han till 1857 skulle blivit deporterad från Sverige om han konverterade till katolicismen. Tidigare kunde han bli avrättad för detsamma. Undrar vad han har för exempel att komma dragande med?

  SvaraRadera
 20. Vilka rättigheter som ska ges prioritet är alltid föremål för politiska bedömningar.

  Innan det fanns postgång, hade man ingen anledning att diskutera brevhemlighet.

  I vår tidsera finns det många avvägningar att göra. Då behövs en balanserad debatt och jag hoppas att PP ska ges möjligheter att väga upp där nu när de stora mediernas valbevakning rullar igång.

  Det är det värt att ta upp med SVT, SR, TV4 och dom där.

  SvaraRadera
 21. Pastor Bentonit28 januari, 2010 17:48

  Betaltrollet "Johan" har kommit och gått. Sorgligt!

  SvaraRadera
 22. Jag delar din syn på saken Hax, men det är värt att notera att det finns fler, i maktpositioner, som resonerar som Rosén. T.ex. Näringsutskottet i Riksdagen. Lage Rahm m.fl. (mp) lade i höstas en motion om att riva upp IPRED. Denna har nu avslagits av riksdagen efter att ha röstats ned av Näringsutskottet, tillsammans med andra liknande motioner, t.ex. om att öka transparensen kring ACTA-förhandlingarna. Allting avslogs, motiveringarna finns här.

  Näväl, jag citerar från Näringsutskottets motivering till avslaget (sista stycket i avsnittet om "Det civilrättsliga sanktionsdirektivet"):
  Vidare noterar utskottet att en särskild utredare nu tillsatts för att utvärdera lagändringarna som gäller skyddet av immateriella rättigheter på Internet. Denna utvärdering är viktig, främst med hänsyn till intresset av att upprätthålla en väl avvägd balans mellan den enskildes integritet och skyddet av immateriella rättigheter. Av det sagda följer att utskottet avstyrker motion 2009/10:N316 (mp).

  SvaraRadera
 23. Upphovsrätten är en inskränkning i äganderätten som hindrar objektets ägare att disponera detta fullt ut (något som blir väldigt uppenbart när upphovsrätten på något tar slut och ägaren plötsligt innehar den fulla dispositionsrätten till sin egendom). Det kan delvis jämföras med servitut på fastigheter och liknande.

  Att sedan vissa intresseorganisationer vill kalla utdelad taxeringsrätt i form av statligt skyddade monopol för 'ägande' gör inte det till ett faktum, än mer än om man började kalla något annat bidragsystem för 'ägande' (kanske 'socialbidragsrätt' man kan köpa och sälja?)

  Att Rosen är en upphovsrättsfundamentalist har länge varit uppenbart. Att någon tar honom seriöst som något annat än en lobbyist är förvånande.

  SvaraRadera
 24. "Det kan hända att vi skall ha upphovsrätt i någon form."

  "Det kan hända"?

  Vad tycker du Henrik? Ska vi ha upphovsrätt eller ska vi ha en anarki där artister måste lägga med löskukar, könshår etc för att kunna försörja sig.

  Jag tycker att vi ska ha upphovsrätt men den skall ligga på typ 5-10 år för musik och film.

  För programvara kan den vara ännu kortare.

  SvaraRadera
 25. @Fredriksson

  Hur var det nu igen med "rätten till frukten av sitt eget arbete"? Vad är det som säger att ett verk bara är kommersiellt intressant under en tioårsperiod? Det verkar som om du propagerar för legaliserad stöld.

  SvaraRadera
 26. "Rätten till privatliv och integritet är en grundläggande rättighet. "

  Må så vara, men att hävda det när det gäller fildelning är väl ungefär som att hävda rätten till ett privatliv när du står och pratar i megafon på sergels torg. Det funkar liksom inte att folk ska få skrika ut vad som helst och sen kräva att andra inte ska lyssna.

  SvaraRadera
 27. Jag kan inte det här med äganderätt vs upphovsdito det ska jag mot:/villigt erkänna. Men kan man verkligen dra en skarp gräns mellan äganderätt och upphovsrätt?

  Och är inte definitionen av äganderätt i sig problematiskt - precis på det sätt som upphovsrätten hävdas vara det?

  Någon får gärna förklara för mig. (Utan floskler om äganderättens helighet, tack.)

  SvaraRadera
 28. LeoB:

  Det är inte alls komplicerat. Äganderätten din och alla andras möjlighet att förfoga över egendom, i allt väsentligt saker som man kan ta på.

  Upphovsrätten består av två delar. Dels har man som upphovsman rätt att bli erkänd som skapare av ett verk och även rätten att försvara sitt verk mot förvanskningar, dels har man som upphovsman rätt att till en viss gräns tjäna pengar på visning, vidareförsäljning och kopiering av verken. Upphovsrätten är en del av immaterialrätten eftersom den inte rör fysiska ting utan tankar och idéer - innehåll.

  För att kunna förmedla olika verk, t.ex. texter, fotografier, musik och rörliga bilder så används fysiska bärare som t.ex. CD- eller DVD-skivor, papper och filmrullar.

  Det är här som upphovsrätten och äganderätten kolliderar. Den fysiska bäraren är ju ett materiellt objekt - en egendom som är föremål för äganderätt. Ändå får man inte använda sin egendom precis hur man vill p.g.a. upphovsrätten.

  Upphovsrätten är därför en inskränkning av äganderätten, eftersom det finns viss egendom som man inte får förfoga över som man vill.

  Upphovsrätten är inte det enda undantaget från äganderätten.

  SvaraRadera
 29. @Fredriksson

  Du låter som en piratpartist. Vad har hänt?

  SvaraRadera
 30. @Johan

  Tack Johan, men inte handlar väl äganderätt idag om saker som man kan ta på? Pengar är högst virtuella idag, t ex. (Idén om penning-mängdens konstans är ju såvitt jag kan se död i o m börsens virtualisering.)

  Äganderätten kanske då snarast ska ses som en rättighet att utnyttja viss materiell egendom (dvs sånt man kan ta på)?

  Upphovsrätten handlar ju också om att utnyttja viss materiell egendom, dvs så snart tankarna och idéerna blivit till något slags fysiska ting.

  Din beskrivning förefaller mig bra, men den klargör ändå inte för mig varför skillnaden skulle bestå i just det "materiella". Både äganderätt och upphovsrätt rör ju på sätt och vis virtuella ting idag.

  SvaraRadera
 31. LeoB: Notera att när du säger utnyttja träffar du ytterligare en fundamental skillnad: ignorerande av upphovsrätten innebär inte att någon annan förlorar möjligheten att utnyttja någon instans av verket, istället innebär kopior att fler instanser kan ägas.

  Andra skiljelinjer är t.ex att immateriella rättigheter enbart kan uttryckas genom lag, medans äganderätt kan uttryckas i avsaknad av lag; förlorar du en hammare kan du påvisa att det skadar din möjlighet att göra saker med hammaren, gör någon däremot en likadan hammare är det svårt att demonstrera hur du skadats (den kan ju till och med kopieras utan att du vet om det och inte ens har någon möjlighet att veta om du 'lidit skada' eller inte).

  Äganderätten är alltså ett demonstrerbart skydd från skada, medans immaterialrätterna till sin natur inte är det, utan i grunden är ingrepp i människors rätt att göra saker eller fritt disponera över sina ägodelar.

  Notera att ersättnings/stöd/bidrags problematiken är helt separat från detta; ekvivalenta eller bättre kultur/utvecklingsstöd kan mycket väl konstrueras utan immaterialrätter.

  Vad gäller pengar så har du en poäng, och det finns rätt solida argument för att ställa sig väldigt tveksam till vissa aspekter i penningsystemet idag (fractional reserve banking, etc); men i grund och botten, pengarna kan te sig virtuella, tills den dagen banken vi får en kreditkris och bankerna krashar och du faktiskt inte får ut de där 'virtuella' pengarna. Kommer man dessutom in på pengars natur, inte som ägodelar utan som fraktioner av lån, så blir hela ämnet rätt komplicerat, och kanske inte helt lätt att koppla ihop med immaterialrätt.

  SvaraRadera
 32. Johan Tjäder:

  "Du låter som en piratpartist. Vad har hänt?"

  WTF ;-)

  Inget har hänt. Jag tycker fortfarande att fildelare är fratisätare, samtidigt som jag tycker att upphovsrättsskyddet är för långt.

  Det som möjligen har hänt är att eftersom jag inte har poängterat det varje gång i samma andetag som jag har öst galla på fildelarna, så har många - inklusive dig o Fegis - dragit den slutsatsen att jag vurmar för gamla distributionsformer och i det närmaste eviga skyddstider.

  Så för tydlighetens skull: Det gör jag inte och jag tycker samtidigt att fildelare är brottslingar. Men den sista vet du att jag tycker utan att jag upprepar det ;-)

  Henriks problem är antagligen att han tycker det också men eftersom han numera är yrkespolitiker så måste han stryka sin väljarbas medhårs. Därför sitter han o mumlar om att "Det kan hända att vi skall ha upphovsrätt i någon form." för att inte stöta sig med Piratpartiets största väljarbas: Fjuniga, fildelande förstagångsväljare.

  Han måste ju ha en politisk plattform för att driva den fråga som ligger han närmast om hjärtat:

  Motstånd mot storebrorsstaten.

  SvaraRadera
 33. @Fredriksson

  Om man läser Piratpartiets program så framgår det att det ska finnas skydd för kommersiellt utnyttjande av verk under en begränsad tid.

  Du kanske kan bli en piratväljare alltså.

  SvaraRadera
 34. Hax:

  Ja, du som hade en integritetsagenda innan inträdet i pp-atmosfären, bör gå fri från mitt spekulerande.

  Men läser man PP's program är det snudd på omöjligt att göra den koppling som jag tidigare skrev om.
  "Delad kultur" står först på pp-hemsidan. Sedan kommer "Fri kunskap" och sist "Skyddat privatliv".
  Så länge friåkningen är kriminaliserad är det ju klart att fuldelaren vill vara ifred (skyddat privatliv) när h*n gratisäter.

  Johan

  SvaraRadera
 35. Johan Tjäder:

  Så här uppfattas Piratpartiet av de flesta fjuniga, fildelande förstagångsväljare:

  "Piratpartiet...fan asså, det e ju typ som Pirate Bay lixom...kan ladda hem gratis med bra kvalle"

  Om Piratpartiet hade varit det minsta lilla intresserade av att INTE blandas med Pirate Bay som inte på nåt vis vurmar för upphovsrätt så hade PP inte haft det partinamn dom har. Man måste ju få röster för att bli politiskt legitimt. Därför "brandar" man sig så att fjuniga, fildelande förstagångsväljare nappar på betet.

  Vilket de gjorde.

  Henrik Alexanderssons problem är att hans personliga övertygelse om upphovsrätt inte stämmer överens med hans fjuniga fildelande väljarbas.

  Därför väljer han att formulera sig med orden "Det kan hända att vi skall ha upphovsrätt i någon form."

  SvaraRadera
 36. Scary Devil Monastery29 januari, 2010 13:25

  @Fredriksson

  Den väljarbasen bland PP som jag själv stiftat bekantskap med ligger kanske i genomsnitt runt 30-40 års ålder med bra jobb, familj, hög utbildning. Så de där "finniga fildelarna som PP har som väljarbas" får du gärna säga vart du hittade.

  Min egen erfarenhet av finniga tonåringar med uselt vokabulär är att de oftast inte har engagemanget att masa sig till valurnan i första början om det betyder att de måste kliva bort från WoW i en timmes tid, så dem räknar vi faktiskt inte som väljarbas till att börja med.

  Det kan kännas udda, men tittar du på de som yttrar sig i PP's frågor så rör det sig oftast om liberaler med gammalmoderat bakgrund som har en förkärlek för att citera gamle Bohman och diskutera orsak och verkan.

  SvaraRadera
 37. Scary etc

  Det verkar som att vi umgås i olika kretsar.

  Jag noterar också att du inte kommenterar kopplingen mellan Pirate Bay och PP.

  SvaraRadera
 38. @Fredriksson

  Kopplingen mellan The Pirate Bay och Piratpartiet är ungefär lika intressant som kopplingen mellan dessa två och Piratförlaget.

  D.v.s inte ett dugg.

  Guilt-by-association är inte ett hållbart argument, vilket du säkerligen är medveten om. Det är nog dags att släppa den vinkeln nu. Ingen bryr sig, som du kanske märkt.

  SvaraRadera
 39. @Fredriksson

  En till, som jag missade först:

  "Piratpartiets största väljarbas: Fjuniga, fildelande förstagångsväljare."

  Barnsligt och helt felaktigt. Ett utmärkt exempel på ett inkorrekt personangrepp med ett inslag av, ännu en gång, guilt-by-association.

  Du kan ju uppenbarligen uttrycka dig på vettig svenska så rimligen borde du kunna formulera faktiska argument för din ståndpunkt istället för att slänga denna typ av infantila icke-argument omkring dig.

  Gör ett försök!

  SvaraRadera
 40. Anonym (som kan formulera sig på svenska men inte skaffa sig ett id):

  Guilt by association funkar faktiskt i det här fallet eftersom jag har egna erfarenheter av att fjuniga fildelande förstagångsväljare just gör den kopplingen.

  Jag gör inte den kopplingen däremot.

  Trevlig helg :-)

  SvaraRadera
 41. Fredriksson, "Guilt by association funkar faktiskt i det här fallet eftersom jag har egna erfarenheter av att fjuniga fildelande förstagångsväljare just gör den kopplingen."


  Jag antar att du också tycker det är smart, klyftigt och allmänt intelligent att hävda att en logical fallacy är logiskt och fullkomligt korrekt och ok att använda samtidigt som du spyr lite över fjuniga förstagångsväljare för deras val.


  Man kan förstå att du tycker så i o m din fjuniga logik i att anta att alla äpplen är gröna för du typ såg ett grönt äpple en gång i tiden.


  //ST (Otur för dig så har jag ett id, men skiter i att logga in.)

  SvaraRadera
 42. Stackars små antipirater som inte förstår att debatten om fildelning är över.

  Det beror på flera orsaker:
  Ni använder samma argument som när ni ville förbjuda kasetten.

  Flera vetenskapliga rapporter pekar på att fildelning inte påverkar duktiga artister negativt.

  Artisters största inkomst har sedan 60-talet varit turnéer. Det beror på att artisterna får 5% av cd-försäljningen och 1% av den digitalaförsäljningen, resten tar skivbolagen.

  Det säljs fortfarande 20 miljoner album per år, om fildelare inte betalade för sig skulle denna summa vara mycket mindre.

  Sen har vi spel- och filmbranschen som ständigt ser ökade försäljningar trots prishöjningar.

  Om en artist inte säljer några skivor beror det på att ingen vill köpa deras musik. Det är så det fungerar i en marknadsekonomi.

  Kopplingen mellan PP och Pirate bay är rent ut sagt barnslig. PP:s största valkår var för övrigt i åldern 25-35 år.

  SvaraRadera
 43. En av alla Anders31 januari, 2010 06:56

  Mycket av det som skrivs i denna tråden är intressant läsning. Det som jah funderar på är dock om 'rätt' personer läser alla kommentarer här.

  Borde inte diskussionwn flyttas till den artikeln Hax refererade till på InfoTorg?

  SvaraRadera
 44. Bling:

  Fildelarnas andel av artisterna ökade intäkter är exakt noll kronor.

  SvaraRadera
 45. Scary Devil monastery31 januari, 2010 23:36

  @Fredriksson

  Kopplingen mellan PP och TPB?

  Här tror jag vi får klargöra en eller två saker. Den enda TPB-medlem jag vet är politiskt aktiv är Peter Sunde. Han är miljöpartist och febrilt aktiv bland dessa.
  Därefter har vi en semi-medlem i TPB nämligen Carl Lundström. Om han är politiskt aktiv vet jag inte men tidigare synmpatier torde placera honom bland nationaldemokraterna eller SD.

  Kopplingen är ungefär lika stor som den mellan PP och Piratförlaget, helt enkelt.


  Och i övrigt, ja, det verkar som vi har annorlunda bekantskapskrets. PP är i hög grad representerat bland universitetsstudenter och äldre yrkesverksamma professionella. Visst, jag kan inte påstå att finniga upproriska ynglingar inte röstar pirat...men det kan man lika gärna säga om ung vänster eller MUF.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.