2010-05-07

Det låter som en vanlig fredagskväll...

DN skriver om att våra förfäder hade sex med neandertalare. Bara våra förfäder? Vet inte tidningen hur det ser ut på en vanlig krog på fredagskvällarna?

Länk»

67 kommentarer:

 1. Rasvetenskap?07 maj, 2010 14:36

  Hax den där artikeln är dynamit. Artikeln säger i princip att afrikanska människor skiljer sig ifrån övriga människor.

  jag citerar:
  Det finns dock ett undantag. Inga neandertalgener har hittats hos människor med afrikanskt ursprung.
  Alla andra folk bär på lika stor andel neandertal-dna, oavsett om de kommer från Europa, där neandertalare levde, eller Kina, där neandertalare aldrig förekom.
  Slutsatsen blir att det sexuella utbytet ägde rum efter vår arts utvandring från Afrika, men sedan inte upprepades i någon större omfattning. Det antyder att utbytet skedde för cirka 60.000 år sedan, sannolikt i Mellanöstern.


  Detta innebär att den vita och asiatiska människan är ett ytligare steg i evolutionen som skiljer sig ifrån den afrikanska människan.

  Vi vet hur evolution går till via djur, en del av en art blir isolerad och utvecklar nya egenskaper pga yttre omständigheter, som miljö och parning.

  Så frågan blir då, är en vit människa en process, en början till en ny art, som nu avstannat pga globaliseringen.

  Men trots detta utvecklingsstopp så finns skillnaden kvar att man inte kan hitta neandertalar gener i afrikanska människor.

  Att vita och asiatiska människor har neandertalargener behöver inte va något som gjort oss lägre, att dessa gener har överlevt i oss borde beror på att de varit bra för våran överlevnad.

  Vill man va riktigt provokativ kan man sedan ta en titt på hur det europeiska samhället och det asiatiska samhället utvecklats till skillnad ifrån det afrikanska. Givetvis har afrika och dess olika folk förtryckts, men det är ju så djur gör emot varandra.

  Dock kan afrikaner och européer få fruktsam avkomma så vi är uppenbarligen samma art, men frågan är om denna forskning visar att vi vita och asiater var på gång att skilja oss åt som art ifrån afrikanska människor.

  Om det finns en allmännskillnad som är av detta slag så befäster det givetvis vissa tankegångar och utmanar mänskligheten att respektera alla levande varelser på vår jord och leva i samförstånd.
  För om vi inte gör det är vi nog illa ute oavsett vad vi har för gener. Vi lever alla i symbios med varandra. Oavsett skillnader.

  SvaraRadera
 2. Rasvetenskap, vill rasister dra fram neanderthalaren som övermänniska och se oss som bättre för att vi har anlag från denna kan de väl göra det, men det skulle nog ge ett lite kufiskt intryck.

  Sen påverkar den här studien inte på något sätt hur stora, eller rättare sagt små, de genetiska skillnaderna är mellan olika folkgrupper. Det har man studerat förr, det nya här är bara att man kunnat visa på att några av dessa skillnader kommer från neanderthalarna. Det är fortfarande så att de största genetiska skillnaderna hittar man mellan olika folkgrupper i Afrika medan alla vi andra är nära släkt.

  SvaraRadera
 3. "Rasvetenskap?" borde nog ta sig en liten funderare om vad som i övrigt skiljer samhällena i Afrika från de som uppstod och spred sig ifrån den fertila halvmånen och nuvarande Kina, om han eller hon vill lära sig mer om respektive samhälles utveckling.

  Ledtrådar; Naturresurser i form av förädlingsbara växter, djur lämpliga för domesticering, handelsvägar, med mera.

  SvaraRadera
 4. Messerschmidt07 maj, 2010 16:47

  i-akt-tagelser ska det väl vara i etiketten (två t alltså).

  SvaraRadera
 5. Det jag tyckte var intressant var DNs val av rubrik. Aftonbladet eller Hänt Extra kunde inte gjort det bättre själva.

  SvaraRadera
 6. Rasvetenskap?,

  vad har det för betydelse ur filosofisk och politisk betydelse?
  De rasister jag har träffat på har sällan varit begåvade över genomsnittet, snarare tvärtom. Vad skall vi göra med sådana i så fall?

  SvaraRadera
 7. Rasvetenskap?07 maj, 2010 18:25

  Ni läser uppenbarligen inte artikeln, det står klart och tydligt: Det finns dock ett undantag. Inga neandertalgener har hittats hos människor med afrikanskt ursprung.

  Om man förstår evolution så vet man att nya arter just skapas via att en del av en art förflyttar sig och lever isolerat och därmed utvecklar nya egenskaper. Det är ju tydligt att det är skillnad, en påbörjad process till en annan människoart.

  man måste inte lägga in begreppet övermänniska mellan två olika människoarter, de räcker med att konstatera att de är olika. Människan har ett problem, vi anser att vi måste gradera allt, men det är en subjektiv bedömmning, vi människor skulle inte kunna leva om inte såkallade lägre livsformer fanns.

  Afrikaner kan lika gärna påstå att de är den rena homosapiens rasen,. Hur som helst detta visar ju varför vi ser olika ut, att vi här uppe blivit vita är ett steg i evolutionen till att bli en egen art, att vi har neandertalare gener ökar bara den skillnaden.

  Det märkliga är att vi gärna kallar vissa fåglar exempelvis olika typer av kajor, för att va olika arter, fast de kan befrukta sig med varandra, men pga att dessa kajor inte tänder på varandra och aldrig väljer att para sig så påstås de vara olika arter.

  Som sagt vi har ett och annat att bena ut angående evolutionsteorier och vad som är en art. Vi gör det väldigt lätt när det gäller andra livsformer, men när vi ser samma saker på oss själva uppenbara sig blir vi blinda och rädda och börjar prata om hur onödigt det är att klassificera människor. Helt plötsligt blir vi mer kritiska till evolutionsläran.

  SvaraRadera
 8. Jag tycker att artikeln är intressant, men till skillnad från nassarna tror jag att det är bra att människor med olika härkomst fortplantar sig med varandra. Då får man ju det största urvalet av gener, som i sin tur kan utgöra grunden för "survival of the fit".

  Nassarnas grund är ju mer den vi har bland kossor och grisar. Alla är väldigt lika varandra och kommer det någon sjukdom som man inte kan bekämpa, så lär väldigt många kossor och grisar dö ut. De slaktas förvisso ändå, men ni förstår säkert tanken.

  SvaraRadera
 9. Rasvetenskap?07 maj, 2010 18:39

  Rasvetenskap, vill rasister dra fram neanderthalaren som övermänniska och se oss som bättre för att vi har anlag från denna kan de väl göra det, men det skulle nog ge ett lite kufiskt intryck.

  Din kommentar visar bara hur instängd du är i ditt tänkande. Gener överlever inte i en art om de inte har bra överlevnads faktorer. Att du har en uppfattning om att neandertalare besitter dåliga gener är precis lika illa som att påstå att afrikaner skulle ha det. Vad har du emot neandertalare egentligen?

  Hax nedvärderande kommentar emot neandertalargener är verkligen överlägsenhets rasism, men i detta fall får väl vi kalla det för artism. Vilket vi sorgligt nog kallar folk för som uppträder. Vårt språk är efterblivet.

  Att jämföra folk och påstå att någon är bättre än en annat folk är subjektiva bedömningar som missar de faktum att vi lever i symbios med varandra.

  En art kan va hur stark den vill, men om den så kallade starkaste arten slår ihjäl och förstör sin omgivning så dör den starkaste själv tillslut.

  Vi människor kan exempelvis hugga ner alla träd och döda alla andra livsformer i världen om vi vill, men det vore en väldigt dum idé.

  hur som helst människan kommer inte utvecklas till flera olika arter så länge globalisering finns, men att inte förstå att det vi kallar för raser idag är ett första steg till att börja bli olika arter, den personen förnekar evolutionsläran.

  Vi har tydliga bevis, afrikanska människor har skiljer sig kollektivt ifrån resten av människorna när det gäller neandertalargenen.

  SvaraRadera
 10. Rasvetenskap?07 maj, 2010 18:44

  Jag tycker att artikeln är intressant, men till skillnad från nassarna tror jag att det är bra att människor med olika härkomst fortplantar sig med varandra. Då får man ju det största urvalet av gener, som i sin tur kan utgöra grunden för "survival of the fit".
  Nassarnas grund är ju mer den vi har bland kossor och grisar. Alla är väldigt lika varandra och kommer det någon sjukdom som man inte kan bekämpa, så lär väldigt många kossor och grisar dö ut. De slaktas förvisso ändå, men ni förstår säkert tanken.


  Du har uppenbarligen missat hur nya arter uppstår. Nya arter uppstår just inom mycket inavel. Amish folket som levt mycket isolerat ifrån övriga mänskligheten, ser man just tendenserna att de utvecklar nya egenskaper. Ofta blir det dåliga grejer som lite för många fingrar etc. Men inavel är helt klart en väg att skapa en ny art. Det är detta evolutionsläran bygger på i stort.

  En grupp flyttar iväg till ny miljö och förökar sig internt i den nya miljön, samt korsar sig lite med närbesläktade arter etc.

  Det du pratar om är status quo. kanske vore det en katastrof om en ny människoart kom till, med tanke på hur mycket vi bråkar genom att bara vara olika raser, vilket är ett förstadie till att börja bli en annan art.

  SvaraRadera
 11. och det är precis så som vi har det med kossor och grisar i dag. Ta exemplet med Blåtunga, där de allra flesta kossor inte var imuna mot Blåtunga pga. att man avlat enligt nassarnas teori.

  SvaraRadera
 12. men om du förespråkar inavel kanske du vill skaffa barn med din syster eller kusin?

  SvaraRadera
 13. och det är precis så som vi har det med kossor och grisar i dag. Ta exemplet med Blåtunga, där de allra flesta kossor inte var imuna mot Blåtunga pga. att man avlat enligt nassarnas teori.men om du förespråkar inavel kanske du vill skaffa barn med din syster eller kusin?

  Jag förespråkar inte någonting, jag förespråkar inte inavel heller. Du blandar in känslor istället för att hålla dig till ämnet. Jag tar upp detta eftersom det finns där, inte för att jag hittat på det själv, eller för den delen tycker detta är toppen. Livet är som det är. Man kan även fråga sig varför 10 åringar kan bli gravida, det kan också va störande att konfrontera.

  Men om flera människoarter skulle bli till så skulle ju även det öka chanserna för att någon människoart skulle överleva en svår sjukdom. Så att ha en utveckling där fler människoarter uppstår behöver inte va något dåligt om man ser det i stort.
  Förutsatt att alla människoarter får leva utan att de slår ihjäl varandra i krig.

  kan man evolutionsläran så vet man att enda chansen till att fler människoarter ska komma till, biologisk mångfald som det så fint kallas, så krävs en viss form av inavel och geografisk åtskillnad.

  Vi människor är alltid så måna om biologisk mångfald när det gäller andra arter, men när det kommer till människan vill vi aldrig tala om vikten att ha biologisk mångfald.

  Nog skulle väl 10 olika människoarter ha större chans att överleva, än en stor människoart som blandat sig ordentligt? Eller? Det är i alla fall vad man har som argument när man talar om vikten för biologisk mångfald.

  SvaraRadera
 14. Det kanske är neandertalarana som gjorde oss européer och asiater vitare än ursprungsmänniskan i Afrika

  SvaraRadera
 15. "Nog skulle väl 10 olika människoarter ha större chans att överleva, än en stor människoart som blandat sig ordentligt?"

  Det beror helt och hållet på förutsättningarna. Evolution fungerar inte genom att de mest gynnsamma egenskaperna befrämjas.

  Den fungerar genom att de för tillfället mest hämmande väljs bort.

  I ett litet område i Afrika finns en osannolikt hög förekomst av "sickle-cell anemia" - en ärftlig sjukdom som deformerar de röda blodkropparna. Rasbiologer som hittade detta området gjorde på sig av lycka över ett bevis på den svarta rasens underlägsenhet...
  ...ända fram tills det visade sig att just den sjukan gav ett hundraprocentigt skydd mot den malaria som härjade i området.

  Tendensen hos centralafrikaner att vara av ektomorf kroppsbyggnad och hos eskimåer att vara endomorfa är samma sak: Drag som möjliggjort överlevnad i en viss miljö.

  Vikten av den biologiska mångfalden är att ha tillräckligt många olika egenskaper för att kunna förvänta sig överlevnad hos arten som helhet när betingelserna ändrar sig eller arten tvingas flytta.

  De sorgliga avarter av smygrasister som alltid försöker använda utvecklingslära som bas får helt enkelt gå tillbaka till skolbänken. Förekomst eller inte av neandertalargener säger ingenting annat än att en folkgrupp en gång i tiden hade fysiskt umgänge med neandertalare. Att dessa gener inte försvunnit sedan dess kan vara av samma anledning som att vi alla har kvar en blindtarm. Är något till vare sig skada eller nytta så finns inget evolutionärt tryck för att avskaffa det.

  SvaraRadera
 16. Neanderthalarens och den nutida människans senaste gemensamma förfäder levde i Afrika för en halv miljon år sedan, men sedan gick vi skilda vägar i och med att neanderthalarnas gren vandrade norrut mot ett periodvis istäckt Europa. Själva dröjde "vi" kvar ytterligare ungefär 400.000 år i Afrika och utvecklades där, innan en ny gren knoppades av för bara 100.000 år sedan, utvandrade via Arabiska halvön, dejtade våra avlägsna kusiner och rusade vidare mot nordväst, nordost och sydost.

  Av neanderthalättlingarnas DNA kommer bara 1-4 procent specifikt från just neanderthalarna. Annorlunda uttryckt, så är vi neanderthalare till 1-4 procent, och afrikaner till 96-99 procent. Merparten av vår genetiska utveckling har skett i Afrika, inte utanför.

  Att hävda att vi europeer och asiater, till skillnad från Afrikas nuvarande inhemska befolkning, skulle ha några evolutionära fördelar av vårt marginella arv efter neanderthalarna är som att hävda att USA:s sentida dominans över Europa i världspolitiken skulle hänga samman med den amerikanska urspungsbefolkningens (indianernas) närvaro i många "vita" amerikaners antavlor.

  Det var vår upptäckarlust och utvandring från Afrika som medförde att vi beblandade oss med neanderthalare, inte neanderthalarnas sexannonser som fick oss att utvandra. Orsak måste komma före verkan.

  SvaraRadera
 17. Neanderthalarna kanske är smartare än vi tror. Och sexigare. Jag tror att dom pratade omkull de blåögda homo sapiens.

  SvaraRadera
 18. Rasvetenskap?07 maj, 2010 22:21

  Javisst kan vi ta upp själva folkvandringen i sig som ett argument för utveckling.

  Man kan ju rätt enkelt dra den slutsatsen att europeiska förfäder bestod av individer som hade upptäcktslusten att lämna afrika, samtidigt som flertalet av dagens afrikanska förfäder var de som stannade kvar som inte var nyfikna.

  Med andra ord människorna som vandra upp i europa var de mer alerta och nyfikna individerna, så även det är något att ta i beaktning när man tittar på människans utveckling. För mig är även nyfikenhet ett tecken på högre intelligens än på den som tryggt stannar kvar på sin plats, i alla fall om man ser på det generellt.

  Nog var det viktigt för människans utveckling att vandra bort ifrån afrika. Visserligen var Egypten tidigt utvecklat, men att människor fått leva i kallare klimat tror jag har varit bra för människans utveckling på många sätt.

  Jag tror ett kallt klimat gör att människan agerar och utvecklas annorlunda till skillnad ifrån varma länder. I alla fall på den tiden då inte alla hade el.

  SvaraRadera
 19. Ett förtydligande rörande procentsatserna: Uppgiften om 1-4 procent avser alltså endast neanderthalarnas andel av det DNA som varierar inom mänskligheten, inte av hela DNA-sekvensen (som till 99,7 procent är identisk hos alla människor och neanderthalarna). Sannolikt kommer även 1-4 procent av vårt övriga DNA från neanderthalarna, men det kan inte observeras direkt (eftersom sekvenserna är identiska) utan är en extrapolering utifrån de faktiskt konstaterade skillnaderna.

  Därav följer att de faktiska skillnader mellan afrikanskt och utomafrikanskt DNA som kan hänföras till neanderthalarna begränsar sig till 0,003 gånger 1-4 procent, alltså 0,003-0,01 procent, av hela vårt DNA. Det är mindre än en tiotusendel.

  Enligt artikeln i New Scientist finns det ingen enskild sekvens av neanderthal-DNA som har påträffats hos alla utomafrikanska personer, utan enkelt uttryckt kan vissa av oss sitta med neanderthal-revben, andra med neanderthal-hårväxt och åter andra med neanderthal-pannveck. Det finns ingen unik, ständigt återkommande "neanderthal-gen". Det talar också emot tesen att denna abstrakta "egenskap" hos utomafrikaner skulle ha någon särskild evolutionär betydelse.

  Den enda egenskap som förenar neanderthalättlingarna är just att deras förfäder lämnade Afrika för minst 60.000 år sedan. Att försöka knyta denna utvecklingshistoriska egenskap till observerbara egenheter i fysionomi eller kultur som skulle vara gemensamma för alla icke-afrikaner är lika hopplöst som att betrakta bristande kunskaper i svenska språket som en ärftlig åkomma vilken svenskar har blivit immuna mot.

  För övrigt vill jag inte utesluta att det kan finnas enstaka folkgrupper också i Afrika som bär på neanderthal-DNA; man har bara inte hittat dem än. Exempelvis lär lemba-folket i södra Afrika till någon del ha semitisk härstamning, vilket betyder att människor från mellanöstern har återvandrat till Afrika efter det att den förmodade beblandningen med neanderthalarna ägde rum. Kanske har de genetiska spåren av detta utplånats under historiens lopp, kanske inte. Ättlingarna (däribland lemba-folket) är hur som helst afrikaner, precis som deras grannar.

  SvaraRadera
 20. Rasvetenskap?07 maj, 2010 22:52

  Angående folkvandringar som jag tog upp i förra inlägget. Så får man ju inte glömma att vad folk,individer gör av sina egenskaper också är en stor del av människans utveckling. En medelmåttligt intelligent människa kan ju använda sina egenskaper till 100% medan en högt intelligent människa kastar bort alla sina möjligheter. Kanske är just att ta vara på sina möjligheter som man har den största tecknet på intelligens när allt kommer omkring. Kände att jag ville ta upp detta eftersom såkallat genetiskt ursprung bara är en liten del av människan enligt mitt tycke.

  Angående neandertalar ursprunget i våran arvsmassa, så kan det givetvis vara svårt att veta vad de haft för betydelse. Men nog har jag sett en och annan dörrvakt som man kan se bara på hans utseende att han är dörrvakt och inte vetenskapsman. Utseende säger en del om människors utveckling, så är det bara. Men visst man behöver mer information än bara utseende för att göra en korrekt bedömning av en individ.

  SvaraRadera
 21. Rasvetenskap?07 maj, 2010 22:56

  Sen finns det också möjlighet för två medelmåttigt intelligenta individer att föda en människa som är super intelligent. Idag påstår sådana som Richard Dawkins att intelligenta människor föder intelligenta barn. Möjligen får de bättre uppväxt, men han missar en viktig faktor i hur vissa gen kombinationer hos föräldrar kan få fram nya egenskaper hos sina barn som inte föräldrarna har enskilt.

  SvaraRadera
 22. Och fortfarande gäller att alla människor har samma rättigheter. Eller om det fanns djur som var som Kalle Anka så skulle de ha rättigheter. Det har inget med om olika grupper har olika intelligens eller ej att göra.
  Hur mycket jag än älskar delfiner har delfiner inga rättigheter.

  SvaraRadera
 23. Människosläktets vagga står att finna i Afrika. Under större delen av den tid som förflutit sedan vi skilde oss från de andra till i våra dagar överlevande primaterna (flera miljoner år) har vi fötts, levt och dött, utvecklats och i viss mån spridits inom den afrikanska kontinenten. Det var först med Homo erectus (för två miljoner år sedan) som grenar av denna art också nådde utanför Afrika, att döma av de fossilfynd som gjorts (Java, Peking, Spanien).

  Troligen (min gissning) var det inte bara en grupp som utvandrade vid ett visst tillfälle, utan det skedde nog upprepade gånger, även om flertalet av dessa grenar dog ut snabbt utan att lämna några fossila spår efter sig. De fynd vi har gjort representerar endast de släktgrenar som överlevde under, säg, tiotusentals eller hundratusentals år. Därför hann de också sprida sig över hela den gamla världen utan att företa några längre dagsvandringar. Kanske var de inte ens medvetna om att de "vandrade"; de flyttade bara till en boplats en bit bort från föräldrarna. Gå fyra kilometer på 20 år (en generation), och din släkt befinner sig på andra sidan jorden redan efter 100.000 år.

  Det är oklart när Homo erectus dog ut; tidigare forskning pekade på 300.000 år sedan, men fyndet av Homo floresiensis kan ha flyttat fram tidpunkten till blott 12.000 år sedan, förutsatt att det är en ättling till Homo erectus. Under tiden avskiljdes nya grenar från släktträdet i Afrika, och nya utvandringar ägde rum. Samma sak där; vi ser bara spåren efter de lyckade kolonisationerna, inte efter de misslyckade.

  Visst kan upptäckts- och vandringslystnad vara genetiskt betingade egenskaper, men jag betvivlar att vi kan urskilja några skillnader i det avseende på individnivå, alltså att de personer i en syskonskara som väljer att utvandra skulle skilja sig genetiskt från de personer som stannar hemma. Det valet avgörs nog i stället av en mångfald olika faktorer, som sociala normer, omvärldskännedom, naturliga förutsättningar (till exempel klimatet) och ren slump.

  Upptäckarlusten torde vara något som finns latent hos alla människor, även neanderthalarna och Homo erectus. Inte ens vår egen utvandring ur Afrika gör oss mer vandringsbenägna än våra afrikanska släktingar, för evolutionsgenetikerna hittar samma slags inbördes variation hos efterföljande populationer: De flesta stannar kvar på hemorten, men mindre grupper ger sig av längre bort och koloniserar nya områden. Det kan rimligen inte vara samma gen som utvecklas och elimineras gång på gång bara för att sonsonen till en nomad slår sig ner någonstans och blir bofast, eller vice versa.

  Nyfikenheten är en grundläggande mänsklig egenskap, men den har att tampas med alla andra mänskliga egenskaper, såsom självbevarelsedrift, social omsorg och kunskapsöverföring. På samma sätt finns det idag ingen gen som inspirerar sina bärare att beställa en enkel flygbiljett till New York.

  Om vi bortser från de senaste årens genetiska upptäckter, så kan vi likväl konstatera att de folkgrupper som har spritt sig utanför Afrika i väsentligt högre grad härstammar från individer som har utvandrat från denna kontinent än från individer som inte har det. Denna självklarhet är för det första inte ny, och för det andra kan sagda insikt inte betraktas som "politisk dynamit". På den korta tidsskala vi nu rör oss är de genetiska skillnaderna en konsekvens av migrationen, inte orsaken till den.

  SvaraRadera
 24. För den som tycker det är en förvånande nyhet att människor hade sex med neandertalare kan det ju vara värt att påminnna att människor även denna dag (i Sverige!) har sex med hästar, hönor, kossor, ... och säkert en och annan get.

  SvaraRadera
 25. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

  SvaraRadera
 26. Rasvetenskap?08 maj, 2010 17:01

  Och fortfarande gäller att alla människor har samma rättigheter. Eller om det fanns djur som var som Kalle Anka så skulle de ha rättigheter. Det har inget med om olika grupper har olika intelligens eller ej att göra. Hur mycket jag än älskar delfiner har delfiner inga rättigheter.

  Det där sättet att tänka har sina problem. Låt oss säga att en art som är mycket högre utvecklad än oss människor skulle besöka vår planet och vi i förhållande till dem inte var intelligentare än vad myror är i förhållande till oss. Innebär detta att vi människor helt plötsligt inte har några rättigheter inför dessa superintelligenta varelser som besöker vår planet.

  När det gäller folkvandringarna, så kan jag ju ompröva min teori och ha en annan teori. Det var kanske de utstötta som gick vidare/folkvandra, de fanns ingen plats för dem, de var tvungna att gå vidare eftersom det inte fanns tillräckligt med mat + att de var smarta nog att förstå detta.

  "Modern" historia pekar ju på det. Ta våra svenska utvandrare till amerika, de lämna sverige, för att de var fattiga bönder som vill få ett bättre liv. hade de haft det bra i sverige hade de sanolikt inte utvandrat.

  SvaraRadera
 27. Till HAX blogg inlägg. Klockren analys. Stor humor, skrattar fortfarande, LOL.

  Tråkigt dock med de flesta kommentarer ovan, som jag inte ens orka läsa. Men Neandertalare gör nog annat på dagarna än att gå på krogen på kvällarna.

  Kom dock så långt som till den tredje "Rasvetenslap" som skriver

  "Detta innebär att den vita och asiatiska människan är ett ytligare steg i evolutionen som skiljer sig ifrån den afrikanska människan."

  Ett enda stavfel och ett missat "t" i "ytligare" ändrar faktiskt innebörden totalt. Den vita och asiatiska människan är alltså bara ett ytligare (och mindre betydelsefull ) utveckling från den (dominerande) afrikanska.

  Ochså det stor komik.

  SvaraRadera
 28. Rasvetenskap?09 maj, 2010 19:58

  Du får nog ta och läsa vad jag skriver igen och sluta ta saker ur sitt sammanhang. I detta fallet skrev jag:

  I övrigt var det tredje stycket i första inlägget jag skrev.

  Kul att du dessutom håller debatten på en ytlig nivå genom att diskutera stavfel istället för innehåll.

  SvaraRadera
 29. Scary Devil Monastery sa...

  "
  I ett litet område i Afrika finns en osannolikt hög förekomst av "sickle-cell anemia" - en ärftlig sjukdom som deformerar de röda blodkropparna. Rasbiologer som hittade detta området gjorde på sig av lycka över ett bevis på den svarta rasens underlägsenhet...
  ...ända fram tills det visade sig att just den sjukan gav ett hundraprocentigt skydd mot den malaria som härjade i området."

  härligt korkat inlägg, skulle vilja se de rasbiologer som tog denna upptäckt hos en liten liten andel av svarta människor som ngn som helst intyg för det du påstår, spånhuvud.

  Citat från ngn annan:
  "Att hävda att vi europeer och asiater, till skillnad från Afrikas nuvarande inhemska befolkning, skulle ha några evolutionära fördelar av vårt marginella arv efter neanderthalarna är som att hävda att USA:s sentida dominans över Europa i världspolitiken skulle hänga samman med den amerikanska urspungsbefolkningens (indianernas) närvaro i många "vita" amerikaners antavlor.

  Det var vår upptäckarlust och utvandring från Afrika som medförde att vi beblandade oss med neanderthalare, inte neanderthalarnas sexannonser som fick oss att utvandra. Orsak måste komma före verkan.

  07 maj, 2010 20:34"


  Det ena i det här fallet utesluter inte det andra som du verkar tro. Om än det av skälen en annan postare gav, att det inte finns hos alla, inte är speciellt sannolikt att det gjort ngn större skillnad.  Intressant perspektiv du för fram rasvetenskap.

  SvaraRadera
 30. en tanke som slår en med tanke på att vi uppenbarligen kunde blandas med varandra, är att rasblandning var det som satte den sista spiken i kistan för neandertalarna.

  Ungefär som europa och resten av världen idag hotas av att svämmas över av de obevekligt barnalstrande afrikanerna då de uppenbart är fullständigt oförmögna att resa sina samhällen till sådan nivåer att låga födseltal genereras samtidigt som vi i resten av världen gör evig ohämmad reproduktion möjlig.

  Högst troligt kmr resten av världen drunkna i en flod av afrikaner såsmåningom och återgå till sitt ursprungliga negroida tillstånd.

  SvaraRadera
 31. rasblandning kanske satte.. osv ska det stå.

  SvaraRadera
 32. Rasvetenskap?10 maj, 2010 10:41

  @Mikey

  Och vad ska du rösta på för parti i valet 2010?

  SvaraRadera
 33. Rasvetenskap?10 maj, 2010 10:44

  en tanke som slår en med tanke på att vi uppenbarligen kunde blandas med varandra, är att rasblandning var det som satte den sista spiken i kistan för neandertalarna.Ungefär som europa och resten av världen idag hotas av att svämmas över av de obevekligt barnalstrande afrikanerna då de uppenbart är fullständigt oförmögna att resa sina samhällen till sådan nivåer att låga födseltal genereras samtidigt som vi i resten av världen gör evig ohämmad reproduktion möjlig.
  Högst troligt kmr resten av världen drunkna i en flod av afrikaner såsmåningom och återgå till sitt ursprungliga negroida tillstånd.


  Kul att du lägger ner så mycket tid på att bevisa för alla oss andra att du ligger längst ner i utvecklingskedjan av mänskligheten.
  Jag föreslår att du avidentifierar dig själv ifrån dina dum, dum tankar och läser Eckhart Tolle, istället för att va en olycklig rasist. Men det kommer givetvis inte hända dför du är för outvecklad som människa att ta det steget.

  SvaraRadera
 34. Rasvetenskap?10 maj, 2010 10:47

  @Mickey

  varför tror jag att du är emot invandring och inte har några afrikanska kompisar?

  Den som läser mina inlägg och har hjärna fattar att jag medvetet lägger fram frågeställningar för att debattera ämnet på allvar. Jag har också påtalat att gener knappast är allt. Dessutom tror jag folkvandring främst beror på att vissa grupper blir utstötta, eller inte kan överleva på den plats de befinner sig på, så de vandrar vidare för att hitta något bättre.

  SvaraRadera
 35. "Rasvetenskap? sa...

  @Mickey

  varför tror jag att du är emot invandring och inte har några afrikanska kompisar?"


  ja du, det får du fråga dig själv.

  SvaraRadera
 36. Om 30 år beräknas afrikanerna dubblat sin nuvarande befolkning och vara 2 miljarder, inga tecken finns ännu på att detta ska avstanna då deras samhällen vägrar utvecklas i en positiv riktning som de Indiska och Kinesiska har gjort.

  Till stor del antagligen på västerländsk bidragspolitik men även högst troligt pga underlägsen mental förmåga hos subsahariska negrer som gör det omöjligt för dem att konstruera eller upprätthålla moderna samhällen.

  Det finns andra gener än neandertalgener forskarna har märkt att sahara isolerat dem från, bla två st hjärngener som pga sin enormt snabba spridning förefaller varit väldigt viktiga. De sätts i samband med stadsbyggnation och kulturskapande. Det är riskfritt för dig att prata om neandertalgener då det låter negativt, men forskning på senare år har även visat att endel helt avgörande gener för mänsklig utveckling har stoppats vid öknen.

  Och Eu vill börja importera dom som arbetskrafts... 50 miljoner till att börja med.

  SvaraRadera
 37. Rasvetenskap?10 maj, 2010 11:38

  Eh Mickey, först får du allt visa länkar till vetenskapliga skrifter för dina påståenden. Sen undgår det nog ingen att du är väldigt känslomässigt bunden till dina slutsatser.

  SvaraRadera
 38. @Mikey

  "härligt korkat inlägg, skulle vilja se de rasbiologer som tog denna upptäckt hos en liten liten andel av svarta människor som ngn som helst intyg för det du påstår, spånhuvud."

  http://www.springerlink.com/content/q375nt85472716h2/

  I bland straffar syndaren sig själv direkt, sägs det.
  Mikey, innan du kallar folk för spånhuvud, kontrollera att de inte har högskoleexamen i ämnet som debatteras - och då kanske vet vad de talar om, vilket du tydligen inte gör. :)

  SvaraRadera
 39. @Mikey

  Ja just ja. En sak till. Varje gen som visar sig vara till skada jämfört med vilket alternativ som helst under de förutsättningar som finns sållas bort i det naturliga urvalet. Fanns en skillnad i "duglighet" vad gäller driftighet och/eller intelligens hos två arter av människor efter en katastrofal urskiljning så tätas den svackan efter på sin höjd ett par generationer av sållning.

  Faktum är att evolutionärt sett är det snarare så att afrikaner har ett mycket mer friskt och hälsosamt genom i allmänhet jämfört med oss västerlänningar vars senaste närkontakt med ett ihålligt evolutionärt tryck var runt 16-1700-talet.

  Man skulle tro att en proponent av den gamla unkna rasbiologin åtminstonde hade läst sin Nietzsche - "Was uns nicht umbringt, macht uns stärker". Evolutionen gynnar inte vissa drag. Evolutionen är helt enkelt processen där drag svagare än rådande genomsnitt sållas bort av rådande förhållanden.

  SvaraRadera
 40. scary devil monastery


  jag kollade din länk samt pdf-fil. skummade det och hittade att sickle cells anemia nämns.

  "an important portion of the book looks at the politics
  shaping recent controversies in human genetics in the United
  States (from the public scare over XYY "criminal" chromosomes,
  to debates over genetic screening for sickle-cell anemia)."

  På vilket sätt detta styrker detta ditt påstående som var att rasbiologer tog upptäckten av sickle cells blodceller som en intäkt för att afrikaner var genetiskt underlägsna? Omnämnandet av getetic screeing for sickle cells anemia ser inte ut att stödja det påståendet du gjorde.


  Restn av mothuggen får jag bemöta sen när jag e hemma:)

  SvaraRadera
 41. http://www.news-medical.net/news/2005/04/26/9530.aspx först och främst, skillnaden i mentala förmågor mellan vita och svarta är en väl dokumenterad. Här kan du läsa lite om det.

  http://seedmagazine.com/content/article/seed_interview_bruce_lahn/?page=1

  här kan du läsa om dessa två hjärngenerjag pratade om.
  "Lahn’s paper on the recent evolution of the human brain asserts that new versions of two genes are currently spreading through the human population, and that these genes are more prevalent in some geographic regions than others. He has speculated that these genes may be linked to brain size and intelligence and has wondered if the mutations—one of which took place roughly 40,000 years ago, the other, 5,800 years ago—correlate with the development of art, written language, and the founding of cities. And he stepped on more than a few feet when he noted that, geographically speaking, the changes had occurred pretty much everywhere but sub-Saharan Africa. "

  SvaraRadera
 42. Scary Devil Monastery "Fanns en skillnad i "duglighet" vad gäller driftighet och/eller intelligens hos två arter av människor efter en katastrofal urskiljning så tätas den svackan efter på sin höjd ett par generationer av sållning."


  inte vid isolerade populationer utan genutbyte.
  Eller som i nutid, välfärdssamhällen och ulandsbidrag som konstlat blåser upp befolkningstalen för underutvecklade folkslag.

  Det är uppenbart, pga av västvärldens mat/medicin och pengabidrag så ger det ingen evolutionär fördel att vara den mest intelligenta rasen/raserna längre.

  Inte när den som får det bra, pga sin begåvning, i stort sett slutar att föröka sig.
  Och den som får det dåligt, pga sin sämre mentala begåvning, fortsätter att skaffa massor med barn.
  Evolutionen bryr sig inte om varför ngn/några får flest barn som överlever till att föra generna vidare, den bryr sig bara om att så sker. Vår empati för de som har det svårt håller på att vrida evolutionen tillbaka och jag bävar inför det dystra scenariot med massinvandring från afrika, med de enorma befolkningsöverskott de har och kommer att få. Som sagt, idag är de 1 miljard människor i hela afrika, om 30 år beräknas de vara uppe i 2 miljarder pga västs bistånd.


  I och försig hotar våra välfärdssamhällens framväxt de evolutionär framsteg som gjorts vad gäller intelligenser oavsett afrikaner, men den processen kommer att gå lite saktare iallafall.
  Om de med lägre mentala förmågor under en lång tid fortsätter vara de som skaffar mest barn, så kommer det oundvikligen leda till en allmän fördumning. Ett eugenikprogramm hade varit på sin plats, kanske bla i form av att sänkta skatter ges per barn man skaffar, så att höginkomsttagarna relativt sett tjänar mer än låginskomsttagare per barn de skaffar.

  Ett trubbigt instrument såklart, men då stimulerar man iallafall de som lyckas i våra samhällen till att också vara de som skapar framtidens invånare i högre utsträckning.

  finns massa mjuka eugeniktekniker man kan använda för att vända den här trenden vi har idag, men det krävs en politisk vilja.

  SvaraRadera
 43. måste såklart inte vara så att Lahns förslag till teori i nuvarande utformning inte är den 100% riktiga, men att den huvudsakliga anledningen till IQ skillnaderna mellan svarta och vita är genetiskt står klart sen tidigare forskning. Sen om det är just dessa gener som är de relevanta det får mer forskning avgöra, klart är att sahara fungerat som en flaskhals som hindrat utbyte av gener mellan subsahariska afrikaner och de som inte varit det.

  SvaraRadera
 44. Rasvetenskap?10 maj, 2010 18:15

  @Mickey

  Först och främst gäller detta inte alla afrikanska människor. Sen talas det bara om IQ men jag anser att även EQ ska beaktas som intelligens som på många sätt är mycket viktigare i strävan att bygga fredliga samhällen. Så att bara stirra sig blint på IQ är inte speciellt intelligent.

  Dessutom är gener inte allt, när det kommer till kritan handlar det om att man måste använda sina förutsättningar också.

  Däremot är jag övertygad om att det finns genetiska skillnader mellan människogrupper som ett spår av vår evolutionära utveckling som pågår hela tiden. Så givetvis finns det mer utvecklade hjärnor hos vissa människor än andra, att påstå annat vore att förneka evolutionen.

  Men att ifrån det dra slutsatserna att människor ska få behandla varandra illa är fel enligt min mening. Detta synsätt finns dock inpräntat i oss med tanke på hur illa vi behandlar andra varelser.

  Det är en sak att man jagar en älg för mat, men all tortyr av djur, vårat mördande av olika primater bara för att vi vill göra askkoppar av deras händer, är garanterat ett tecken på att vi människor behöver utvecklas mer på den mentala nivån.

  Jag anser att människans nästa steg i utvecklingen är att släppa sitt ego, därför rekommenderar jag Eckhart Tolle och hans böcker.

  Men även om man tycker att Eckhart Tolle inte är något för en, så bör man i alla fall kunna se politikers cyniska spel att spela ut folkgrupper emot varandra. Istället för att rikta sin ilska emot invandrare, att gå omkring och va arg på invandrare är att spela politikerna i händerna.

  Den ekonomiska krisen bygger på att storföretag med hjälp av politiker får agera likt krigsherrar utan någon lojalitet till någon än sig själva. Det är inte konstigt att länder som då styrs av bakbundna politiker faller sönder. Men återigen man kan inte va arg på människor ifrån andra länder för det.

  SvaraRadera
 45. Rasvetenskap?10 maj, 2010 18:37

  I övrigt så argumenterar du för att asiater är smartare än vita. Så asiater är mest utvecklade när det gäller IQ.

  Jag lägger upp dina länkar klickbara, så vi får en bredare debatt om ämnet.

  Race differences in average IQ are largely genetic

  The controversial scientist discusses the ongoing evolution of humans.

  Hur som helst ovanstående artiklar samt artikeln om neandertalare visar ju tydligt att så kallade raser är en del av evolutionsläran.

  Jag tror många inte tänker på att evolutionsläran som vetenskapen är ense om, faktiskt är en lära om raser, med andra ord en rasvetenskap. Därav rädslan för evolutionsläran hos exempelvis religiösa människor. Men som sagt kunskap kan alltid användas i dåligt syfte. Bara för att människor är olika, har utvecklats olika så anser jag att vi ändå ska respektera varandra. Vi behöver alla varandra och vi behöver leva i frihet. Det är mitt motto. Men vi måste sluta smyga med det uppenbara som vetenskapen visar. Förnekelse är aldrig bra, förnekelse leder bara till att rasisterna tar över debatten.

  Skillnaden på att va rasist och att erkänna rasers olikhet är en enorm skillnad. Jag lägger inte in värderingen att varelser, grupper med högre IQ är mer värda än andra varelser.

  Jag är av den uppfattningen att alla olika typer av människor är lika mycket värda och att vi kan komma överens om vi bara ökar de medvetande vi har samt vågar bekämpa den ekonomiska brottsligheten som storbankerna står för, Läs framförallt Federal Reserve när jag pratar om banker.

  jag tror alla människor oavsett gener kan bli fredliga varelser om de bara utvecklar sitt medvetande och jag tycker Eckhart Tolle är något på spåren. Därmed inte sagt att jag förstår allt, men jag känner ofta på mig när något är rätt och det är när något bygger på respekt fred och harmoni.

  Eckhart Tolle Böcker

  SvaraRadera
 46. "@Mickey

  Först och främst gäller detta inte alla afrikanska människor. Sen talas det bara om IQ men jag anser att även EQ ska beaktas som intelligens som på många sätt är mycket viktigare i strävan att bygga fredliga samhällen. Så att bara stirra sig blint på IQ är inte speciellt intelligent.

  Dessutom är gener inte allt, när det kommer till kritan handlar det om att man måste använda sina förutsättningar också.

  Däremot är jag övertygad om att det finns genetiska skillnader mellan människogrupper som ett spår av vår evolutionära utveckling som pågår hela tiden. Så givetvis finns det mer utvecklade hjärnor hos vissa människor än andra, att påstå annat vore att förneka evolutionen."

  nej det gäller de subsahariska, nordafrika och mellanöstern är det troligen religionen som gör att de laggar efter.
  Det är förresten en annan grej, om man har en religion som ger förhållandes såsom lägre välfärd, vilket ger fler barn eftersom fattiga skaffar fler barn. Så har man troligen i förlängningen om det kvarstår under lång tid en ökad religiositet att vänta i folklagren.

  Vidare är det inte speciellt att föringa IQ som faktor heller när det gäller att förklara vissas misslyckande. EQ i all ära men det är i IQ gapet är enormt mellan subsahriblabla orkar inte ens skriva det mer, säger negrer från och med nu.

  Känns som du vill förminska betydelsen av detta du själv propagerade för innan, att afrika varit isolerat från övriga världen genetiskt sedan människan vandrade ut från kontinenten, och att det gett genetiska skillnader. Inte lika kul när du, får jag förmoda iallafall, nu inser att inte alla dessa gener de skurits av från behöver ha varit betydelslösa.

  Utan tvärtom väldigt viktiga, och som eventuellt till och med förklarar hela den negroida rasens misslyckande i samtliga samhällen och länder de verkat i i modern tid, som grupp.
  Då blev det känsligt och betydelsen ska pratas bort "nä men EQ är ju också viktigt"....
  Uppenbarligen är IQ med det, och ev högre EQ väger i vart fall inte upp det om man ser civilisationsmässigt på det.


  obetydliga neandertalgener däremot hos folkslag det gått bra för, det kan du gotta dig i, men minsta tecken på relevans i en analys kring en misslyckad kontinent, då är det skygglapparna på igen.

  SvaraRadera
 47. att asiater har en högre snitt-IQ än europeer det vet alla som är insatta i ämnet. Endel menar dock på att det är en större variation i IQ mellan europeerna. Fler dumma men också fler riktigt riktigt smarta, alltså att chansen för att ett geni ska födas ändå är större bland europeerna trots asiaternas sett i medeltal högre IQ.
  Hur det står till med detta, om det finns några belägg, det har jag inte koll på.


  Ashkenazijudar är förövrigt det intelligentaste folkslaget i världen.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/IQ_and_the_Wealth_of_Nations

  denna omdebatterade studie har du väl inte missat?

  "Skillnaden på att va rasist och att erkänna rasers olikhet är en enorm skillnad. Jag lägger inte in värderingen att varelser, grupper med högre IQ är mer värda än andra varelser. "

  Nej men du behöver inte lägga värderingar, du behöver bara nyktert konstatera att för samhället är intelligenta människor mer givande än mindre inelligenta.

  SvaraRadera
 48. Rasvetenskap?10 maj, 2010 19:10

  @Mickey

  Du missar att det finns särbegåvade barn som är väldigt intelligenta vid födseln, trots Två medelintelligenta föräldrar.
  Det finns forskning om ämnet som just visar att det är mycket andra aspekter än föräldrars individuella intelligens som skapar ett särbegåvat barn.

  Forskningen om särbegåvning

  Dessutom är amning viktig för att barnet ska utveckla sin IQ nivå.
  Även fiskolja är bra, vilket asiater äter flera ton av.

  Så får du smarta barn, Amning och fiskolja ger högre IQ

  givetvis hjälper teknik som datorer en människa att träna upp sin mentala förmåga. Så det handlar även om att träna hjärnan, precis som alla andra kroppsdelar.

  Dator- och tv-spel ger ungdomar högre IQ


  Aktiv lek med föräldrar ger smarta barn

  Som sagt det handlar om kunskap om hur man förmedlar kunskap till människor, så man ska inte döma ut människor på förhand pga deras gener, man kan alltid utvecklas både under sin uppväxt och som vuxen.

  SvaraRadera
 49. Rasvetenskap?10 maj, 2010 19:24

  @Mickey

  jag försöker inte prata bort någonting, men jag upplever dig som fientlig emot afrikanska människor och det gör att jag intar en annan position i debatten emot dig. jag håller dock med om att det finns ett hyckleri i debatten om att tala öppet om genetiska skillnader. En anledning är nog just den som jag upplever själv när jag pratar med dig. Man blir rädd för att den här typen av kunskap ska användas till att skada människor. Jag får intrycket av att du är väldigt fientlighet emot afrikaner och det gör att debattläget ändras. Du argumenterar för att få din världsbild bekräftad mer än att nyfiket debattera ämnet utan att va arg på människor.

  Det är i alla fall hur jag upplever situationen när jag debatterar med dig, sen att du kanske inte håller med mig är en annan sak.

  Framförallt tar jag väldigt illa upp när du talar om mjuka eugeniktekniker. Jag har inget förtroende alls för detta, det spårar i regel bara ut, det har historien visat. Det enda som jag kan se som ett positivt program är industrialiseringen. Men väst tillåter inte afrika att ta det steget, stora bolag ska jha monopol på hela världen.

  Bill Gates är bara en av många som ställt till det så att afrika inte kan utvecklas. Vi kan väl lösa problem som Bill Gates och hans idiotprogram i Afrika först istället för att skylla på afrikanerna. Jag har själv afrikanska vänner och de tänker väldigt annorlunda, men samtidigt ser de möjligheter jag aldrig själv skulle ha sett om jag inte kände dem. Vi människor lär och utvecklas av varandra när vi umgås. Det är vad relationer handlar om, att öka varandras medvetande.

  Dark cloud over good works of Gates Foundation

  SvaraRadera
 50. Rasvetenskap?10 maj, 2010 19:28

  Nej men du behöver inte lägga värderingar, du behöver bara nyktert konstatera att för samhället är intelligenta människor mer givande än mindre inelligenta.

  Som sagt Mickey, intelligenta individer kan få mindre intelligenta individer att bli inspirerade och lära sig att bli mer nyttiga för sig själva och därmed samhället. Alla människor höjer sig själva om de inleder relationer byggda på respekt.

  Kunskapen att lära ut kunskap till andra oavsett vilken mental nivå man finner sig på är svaret, inte att försöka utrota människor eller trycka ner dem. Utbildning är svaret. Dagens program för invandrare och afrikaner gör dem bara dummare, det är programmen som måste ändras så att individer oavsett ursprung kan utvecklas.

  SvaraRadera
 51. Rasvetenskap?10 maj, 2010 19:34

  Sen känner jag att jag återigen måste tillägga för tydlighetens skull att även en hel del vita och asiater behöver utveckla och höja sitt medvetande. Speciellt om man känner fientliga känslor emot afrikanska människor. Mitt tips är att läsa en bok av eckhart tolle, men jag har på känn att detta tips kommer att bli utskrattat av människor som är fientligt inställda emot afrikaner. Men det är vad jag har att bidra med och jag hoppas i alla fall någon lyssnar.

  SvaraRadera
 52. Rasvetenskap?10 maj, 2010 19:37

  Slutligen, man vet aldrig vad en människa kan utvecklas till och vad han kan göra för samhället, om man inte ger honom en chans att utvecklas. Att döma ut människor på förhand baserat på IQ och gener är ett väldigt fyrkantigt synsätt som gör att många människor förhindras att blomma ut och utvecklas. Ett sådant samhälle vill jag verkligen inte leva i. Ilska och hat leder bara till fördumning.

  SvaraRadera
 53. Rasvetenskap?10 maj, 2010 19:48

  mickey ska jag kalla dig för Tobias Struck?

  SvaraRadera
 54. Rasvetenskap?10 maj, 2010 19:48

  ....eller hans lärjunge?

  SvaraRadera
 55. "Dagens program för invandrare och afrikaner gör dem bara dummare, det är programmen som måste ändras så att individer oavsett ursprung kan utvecklas."


  om du med program menar välfärdstaten så visst. Jag resonerade kring negrer nu, att de är en tickande IQ sänkande bomb när de väl börjar beblanda sig med resten av världen, vilket de kommer att göra. Men det är ju liksom inte deras fel, felet är detsamma som det är inne i västländerna. Välfärdstaten. Där de minst intelligenta ges möjlighet ochockså tar den att ohämmat föröka sig då samhället( i fallet afrika världsamvetet) tar hand om att försörja barnen.

  Och inte som historiskt att de egna föräldrarna fick se till att det gick ihop.


  Att eugenikprogram kan urarta håller jag med om, politikers klåfingrighet vet inte många gränser och sannolikheten finns absolut att de börjar kastrera folk igen.... men samtidigt är det nuvarande systemet uppenbart ohållbart i längden. Speciellt nu i väst när det blir mer och mer korrelerat med intelligens vilken nivå i samhället man hamnar på. I och med att vi alla erbjuds fri utbildning kommer det i allt mer ökad grad bli så att de intelligentaste samlas i den rikare klassen människor, de som skaffar sig minst barn.

  Får säga också att jag håller med dig om att jag argumenterar mer för att som du säger övvertyga dig och förstärka min egen världsbild än att nyfiket resonera kring en fråga.

  Det är sant. Men det blir så när man inte längre är nyfiken, när man redan noga läst sig in i ett ämne under lång tid, till sist slutar man vara nyfiken. Steget efter det är att informera andra om hur det ligger till. Jag är medveten om att det är ett karaktärsfel som är inprogrammerat i de flesta av oss människor, men jag är verkligen inte ensam om det. När vi människor väl skapat en världsbild/åsikt kring ngt så är vi otroligt svåra att få att ändra oss. Men det är ju bara ett karaktärsfel om man låter det gå så långt att man ignorerar motargumenten för att det säger emot ens egen bild. Inte om det bara medför att man använder en viss ton i sin debattföring.

  Sen pratade du en hel del om hur man kan påverka sin IQ, ja det kan man såklart. Men vi har alla ett genetiskt max vi inte kan överstiga, det gäller alla våra förmågor. Till sist kan vi helt enkelt inte bli bättre.
  Och vad gäller nerer så räcker det inte att de adopteras av vita och uppfostras, de har sitt genetiska max, om än sådana adoptioner ger bättre förutsättningar. Och på egen hand hamnar de snabbt på sin naturliga nivå.
  Men som sagt, egentligen handlar det inte om negrer, det handlar om trenden mot en alltmer lågintelligent majoritetsbefolkning och förvisso en allt mer intelligent övre skikt när klassresor görs legio för de med förutsättningarna.

  På lite längre sikt med rådande system är det sannolikt att mänskligheten delas upp även rasligt i en över och underklass, men då pratar vi 1000-tals år så det kanske är science fiction förstås. Men evolutionen tkr jag är väldigt intressant att fundera kring.

  Nu måste jag verkligen sluta lägga tid på internetdiskussioner, tentaveckan från helvetet o ändå lägger jag tid på att medvetet distrahera mig sjäv:) ha de så gott

  SvaraRadera
 56. Rasvetenskap?10 maj, 2010 19:54

  Författarna förklarar att de anser att IQ beror både på genetiska faktorer och miljöfaktorer. De anser också att låg BNP kan ge en lägre IQ hos befolkningen, liksom en låg IQ kan ge lägre BNP.

  Angåene välfärd och IQ så påstår ju boken som mickey refererar till att det går åt båda hållen. Nämligen att ett samhälles ekonomi kan öka IQ hos indviderna. Självfallet finns det alltid fler möjligheter och perspektiv än ett. Det rasister gör är att det bara tittar åt ett håll som befäster deras hat. Det är synd

  SvaraRadera
 57. Rasvetenskap?10 maj, 2010 20:02

  Det är sant. Men det blir så när man inte längre är nyfiken, när man redan noga läst sig in i ett ämne under lång tid, till sist slutar man vara nyfiken.

  Att sluta va nyfiken kan aldrig va bra för utvecklingen.


  Sen pratade du en hel del om hur man kan påverka sin IQ, ja det kan man såklart. Men vi har alla ett genetiskt max vi inte kan överstiga, det gäller alla våra förmågor. Till sist kan vi helt enkelt inte bli bättre.

  Det genetiska max du talar om räcker nog gott och väl. Skulle fler människor uppnå sitt genetiska max skulle världen se väldigt annorlunda ut. Så att prata om en maxgräns när större delar av mänskligheten knappt använder sina förmågor känns inte relevant. Låt oss nå denna maxgräns först om den nu finns och utifrån det värdera läget.

  SvaraRadera
 58. "fientlig till afrikaner"

  ja men det är jag nog, till viss del beroende på att jag ser hur de beter sig varthelst de finns... pga sin IQ och natur.
  haiti, afrika, våldtäkter och våldsamheter, det är vad negrer i stora grupper bidrar med till världen... även i fredstider. Vita beter sig också som skit då och då, men tack och lov kan de iallafall bete sig när det inte är krig.

  Jag menar hur jävla funtad är en ras som kommer på våldtäkt av bebisar som botemedel mot AIDS, det är sånt som gör mig fientligt inställd till dom. EN insikt om vad obegränsad dumhet leder till.

  "mickey ska jag kalla dig för Tobias Struck?" eller hans lärjunge?"

  har ingen aning vem det är:)nu måste jag faktiskt fokusera på skolarbetet:)

  SvaraRadera
 59. mickey varför måste du kalla svarta afrikaner för negrer, när du vet att detta är starkt bundet till slaveriet. Brukar du säga negrer till svarta människor som du möter. Jag tror inte det.

  SvaraRadera
 60. Rasvetenskap?10 maj, 2010 20:15

  mickey du missa mina tidigare svar ovan 10 maj, 2010 20:02

  men nu även svar på din fientlighet emot svarta afrikaner. Det enda jag kan säga är att du ser detta med en sorts glasögon. jag tycker det borde räcka med att nämna slaveriet för att bara nämna en uppenbar sak där vita piskade och våldförde sig på svarta och döda dem i massor både i amerika och under slavtransporterna. Visst även vissa afrikanska stammar var inblandade i slaverihandeln i afrika, men nog har vita betett sig som svin i fredstider emot svarta.

  Ta bara USA på 60 talet och även nu. Man måste va två för att dansa tango att skylla på en grupp är väldigt enögt och visar en saknad på självinsikt. Även Europa har sugit ut afrika och det är en av anledningarna till att folk nu söker sig till europa.

  Sen undrar jag..Hur bra är du själv Mickey, du har nog ett och annat att reda ut som alla oss andra. Släpp ditt hat och du kommer utvecklas på en helt annan nivå. Man ska aldrig identifiera sig med egot på det sättet som du gör utan att bli fylld av fientlighet emot andra människor, ditt ego söker konflikter enligt min mening. Det finns andra sätt att tackla livet på istället för att leta syndabockar.

  SvaraRadera
 61. Rasvetenskap?10 maj, 2010 20:28

  Hur ofta har inte vita poliser slagit och dödat svarta människor i fredstider. I videon nedan dödas en obeväpnad svart man som ligger ner.

  Det finnns hur många videos som helst som visar dessa övergrepp.

  Så låt oss lägga ner detta snack. I överigt handlar dessa skol razzior om det dumma kriget emot droger, som ökar polisstaten och stärker droghandlarnas makt i samhället.

  Unarmed Black Man Being Shot By police Officers While Laying Face-Down

  I övrigt så ligger cia bakom droghandel. Här nedan är en video när det uppdagades offentligt. Det har skett fler gånger. Men detta var så oerhört tydligt.

  THE CIA DRUG DEALERS BUSTED, FINALLY. Michael Ruppert

  SvaraRadera
 62. "mickey varför måste du kalla svarta afrikaner för negrer, när du vet att detta är starkt bundet till slaveriet. Brukar du säga negrer till svarta människor som du möter. Jag tror inte det."

  för att afrika är en stor kontinent som det bor olika folkslag på, hela resonemanget handlar om subsahariska afrikaner, som pga sahara inte fått vara med på den evolution som skett utanför afrika. Jag tröttnade helt enkelt på att säga subsahariska afrikaner hela tiden när neger är mkt kortare och därför snabbare att skriva, och dessutom är träffsäkrare än att hänvisa till en viss bit mark än det man vill åt som är just rasen negrer.

  Jag är medveten om ordets historia och dåliga klang, men som du kanske inte vet är det ett uttryck Marthin Luther King själv använde.. så den negativa klangen har snarare kommit på senare år. Däremot nigger, som var ett skällsord hade en inneboende negativitet. "Negro" är neutralt från början, men det blev nedsvärtat och förknippades med ngt negativt ngn gång efter martin luther king, sen bytte man raskt vilka epitet som ansågs ok, först var det afroamerican, sedan var det colored, sedan var det black, och nu är det african american. Som även det börjat få en negativ klang och röster höjs om att det med är ett förolämpande ord nu. Liksom det är inte ljudet i sig själv som ger det dess betydelse, utan det får sin kraft av vad det beskriver, beskriver ordet en tunna skit så kvittar det lika om man skriver skit eller sobläs, till sist får det en negativ konnation.

  I tur och ordning har samtliga epitet fått en negativ klang, helt enkelt för att det används om en grupp som har många negativa attribut till sig. Att byta namn på en folkgrupp vart 5:e år för att de ger det en negativ klang är inte praktiskt.
  Jag tänker fortsätta använda ordet neger när jag pratar om rasen negrer, det borde du med göra.

  SvaraRadera
 63. " Rasvetenskap? sa...
  mickey du missa mina tidigare svar ovan 10 maj, 2010 20:02"

  nej jag missade inte det, jag skrev ett svar men det försvann i internetet så jag gav upp, blev ngt fel när jag sände.
  Problemet är att de inte kan nå sitt genetiska max av sig själva. Man ser en IQ-ökning när man låter vita familjer adoptera svarta barn men det är ingen lösning att låta alla negrer adopteras av vita, inte heller är det tillräckligt även när de når sina max. Ngt som är ogörbart ändå då ngn måste se till att de får allting perfekt och de klarar inte det själva.

  Är du medveten om att IQn i europa har ökat med 10 p sedan man först började göra IQ-testen ngn gång i slutet av 1800-talet antagligen, hundra år sedan har jag läst det tagit så ialalfall. I takt med att vi själva gett oss bättre livsvillkor. Fortfarande skulle det för subsahariska afrika bara innebära en IQ på 80 efter en likvärdig förbättring. Ngt de inte kan nå själva och som även om den nås innebär att de är svagbegåvade ändå. Bättre är att låta naturen ha sin gång i afrika, evolutionen hade läst det självt om inte vi vitingar dykt upp och börjat mata dom.  "men nu även svar på din fientlighet emot svarta afrikaner. Det enda jag kan säga är att du ser detta med en sorts glasögon. jag tycker det borde räcka med att nämna slaveriet för att bara nämna en uppenbar sak där vita piskade och våldförde sig på svarta och döda dem i massor både i amerika och under slavtransporterna. Visst även vissa afrikanska stammar var inblandade i slaverihandeln i afrika, men nog har vita betett sig som svin i fredstider emot svarta. "  slavarna ägdes av under 1 % av den vita populationen, av svarta män i USA sitter 25% ju

  25% av sydafrikaner uppger enligt frågeformulär att de har våldtagit ngn, 10% uppger att de har våldtagit en annan man. 75% av våldtäkterna som begås i landet är gängvåldtäkter. 50% av landets kvinnor har våldtagits enligt frågeformulär de senaste 2 åren.

  Jag tänker inte leta upp källan tyvärr då jag som sagt redan är dum i huvudet som lägger denna tiden på att svara. Men det är alltså ingen obskyr källa till detta utan amnesty international om jag minns rätt.

  Det är helt enkelt en gradskillnad, sen vill jag som så många gång förr mena att slaveri av en annan folkgrupp i det här fallet negrer är en förlängning av krigshandlingar mot andra folk. Inte att likställa med besinningslöst våld i ett civilt samhälle mot sin egna folkfränder, som negrerna sysslar med.  detta blir min sista post, är du nyfiken på att debattera mer kring ämnet rekommenderar jag rasbiologiforumet på flashback. Ha ett öppet sinne bara så går de bra, ha det så trevligt nu, hej.

  SvaraRadera
 64. Rasvetenskap?13 maj, 2010 07:49

  Jag hoppas Mickey att du ökar ditt medvetande en dag, för du är fast i ett rasistiskt fördömande tänkande som gör dig dum.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.