2010-05-21

Lästips

Anna Troberg: Kampen mellan det gamla och det nya

Intensifier: Streamingmyten i svensk lag

Frendo: Allt lugnt på Säkint?

Svensk Myndighetskontroll: Ineffektiv polis utreder polis

1 kommentar:

 1. Vill också gärna tipsa om Ekots lördagsintervju med Tant Gredelin.

  Efter det inledande samtalet om antal poliser och yttrandefrihet kom intervjuaren, Lasse Johansson, in på sexköpslagen och de grälla kuverten. Ministerns svar:

  - Ja, det blev ju ett väldans liv om det. Jag gav ett väldigt dåligt exempel, då, på det här att rädslan för upptäckt kan vara brottsförebyggande. Och jag har bett om ursäkt för det, eftersom det kunde tolkas hur som helst. Jag tycker inte att man ska skicka olika kuvert, jag tycker inte att man ska agera olika beroende på om någon är misstänkt ..och för vad man är misstänkt, utan, alltså, det var ett dumt uttalande. Men..men...det är klart att jag tycker att det är otroligt viktigt att...att vi får fler ärenden, som rör sexköp, hanterade i rättsväsendet på vanligt sätt. Och det är klart att där finns det bekymmer idag.

  Dessförinnan ställde Lasse Johansson frågor om hur relevant det är att förändra lagen baserat på hur många som döms för sexköp.

  LJ: -Ett argument som framförs ibland är att det är för få som åker fast.
  BA: -Ja, det är ju inte många med tanke på att vi ändå vet att det är en ganska stor omfattning på verksamheten.
  LJ: -Är det ett argument i sammanhanget alltså då, eller?
  BA: - Ja, därför att det kan ju betyda att lagstiftningen inte är tydlig nog, och det är ju det som en utredare måste utreda. Är det hur den är skriven eller finns det något sätt man göra för att lättare i domstol beivra den typen av kriminalitet.


  Därefter beklagar justitieministern att polisen tenderar att prioritera efter påföljderna. Därmed finns risken att för små resurser ägnas åt brott mot sexköpslagen. Intervjuaren återkommer sedan till frågan om hur många som döms:

  LJ: - Men få döms och det är ett skäl, kanske, till skärpning. Förstod jag dig rätt, då?
  BA: -Det kan vara ett skäl för det, men vi får väl se vad utredaren kommer att föreslå.
  LJ: -Men varför SKULLE det vara ett skäl?
  BA: -Ja, det är ju faktiskt ganska allvarligt att man utnyttjar människor för sexuella ändamål.
  LJ: -Men, jag menar, ska inte straffsatser sättas i proportion till vad det är värt och inte hur många som döms för det, menar jag?
  BA: -Jo, jo, men, jo, absolut. Proportionaliteten är ju det som är grundläggande för hur straffet ska se ut, men jag tycker att det är en helhetsbedömning som måste göras, både när det gäller påföljder, men också hur lagen utformas. Det är ju det som vi tillsätter en utredning för att utvärdera och se. Ligger vi på en bra nivå eller behöver vi göra mer?
  LJ: -Ja, vad är en lagom nivå, då, tror du?
  BA: -Ja, det var en bra fråga. Det vet jag inte.
  LJ: -Men du tänker väl kring det?
  BA: -Ja, absolut, men jag tycker att det vore bra om vi kunde beivra fler brott än vad som beivras idag, därför att jag tycker att det är viktigt att bekämpa prostitution och de problem som hör samman med det.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.