2010-06-03

EU: Ek (c) och Engström (pp) kräver svar om datalagringen


Pressmeddelande 3 juni 2010

Lena Ek (C) och Christian Engström (PP) kräver svar från kommissionen om teledatalagringsdirektivet

Med anledning av förslaget att utvidga teledatalagringsdirektivet till att innefatta sökningar på nätet kräver nu Europaparlamentariker Lena Ek (C) och Christian Engström (PP) ett klargörande från EU-Kommissionen. I en gemensam skriftlig fråga vill Ek och Engström att kommissionen svarar på om de anser att teledatalagringsdirektivet är förenligt med Europakonventionen om mänskliga rättigheter.

- För mig är det oacceptabelt och en kränkning av mänskliga rättigheter att staten urskillningslöst ska lagra all trafikdata. Jag tar därför strid mot teledatalagringsdirektivet på alla sätt som står mig till buds, självklart också genom samarbete med partier som driver samma linje, säger Lena Ek (C).

- Nu måste alla goda krafter samarbeta så att Sverige slipper införa datalagringsdirektivet. Jag hoppas att motståndarna till teledatalagringen i den svenska inrikespolitiken är beredda att arbeta över partigränserna, som vi gör här i Europaparlamentet. Riksdagen måste värna integriteten och respektera Europakonventionen, säger Christan Engström (PP).

- Att det nu höjs röster om att utvidga lagringen av uppgifter till Googlesökningar visar hur feltänkt teledatalagringsdirektivet är. EU har ingen rätt att snoka i vad människor söker efter på nätet. Rätten till ett privatliv är en grundbult i ett fritt samhälle. Jag vill därför veta om kommissionen verkligen anser att teledatalagringsdirektivet är förenligt med Europakonventionen om mänskliga rättigheter, säger Lena Ek (C).

- Att lagra data om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden och internetuppkopplingar är en orimlig integritetskränkning i sig. Och redan ser vi hur vissa vill utvidga teledatalagringen till att även omfatta alla sökningar som vi gör på Google. Det visar hur övervakning alltid blir mer omfattande med tiden. Därför gäller det att stoppa datalagringsdirektivet från att införas över huvud taget, säger Christan Engström (PP)

Se även Facebookgruppen Rör inte mitt googlande:
http://www.facebook.com/group.php?gid=128244770527477

Frågan, i sin helhet:

Skriftlig fråga (enligt artikel 117) till Kommissionen

Datalagringsdirektivets förenlighet med grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter

I ett antal avgöranden från olika medlemsstaters författningsdomstolar och i den allmänna debatten har fråga uppkommit huruvida datalagringsdirektivet (2006/24/EG) överensstämmer med grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheter.

Det kan på goda grunder ifrågasättas om direktivet är förenligt med den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, i synnerhet Artikel 8 om rätten till ett skyddat privatliv och skyddad korrespondens.

1. Anser kommissionen att medlemsstater är skyldiga att implementera direktiv som medlemsstaterna anser strider mot den Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna?

2. Om en medlemsstats högsta domstol har begärt ett förhandsavgörande från EG-domstolen för att avgöra ett direktivs legitimitet, är då andra medlemsstater skyldiga att implementera samma direktiv innan EG-domstolens förhandsavgörande kommit?

3. Hur har Kommissionens integritetsprövning av datalagringsdirektivet genomförts?

4. Anser Kommissionen att datalagringsdirektivet är konformt med EKMR artikel 8?

[Se även: Christian Engström | Lena Ek | Ring Broman | DN | Annie Johansson | SVT Kulturnyheterna | Farmor Gun]

Bilden ovan är fri för alla att publicera.

2 kommentarer:

  1. En bonusgrej med detta är att det håller frågan om teledatalagringen levande in i den svenska valrörelsen. Speciellt om kommissionens svar inte kommer förrän efter sommarlovet.

    SvaraRadera
  2. Precis! Speciellt när Bodstömm säger att vi ska införa det omedel-bums! -För att spara pengar! Njae tack!

    HAX: NÄR kommer alla klockrena affischer ut i valrörelsen?? Du vet sånna där, som gör att det "klickar" för folk.. Exempelvis den där som radar upp allt som införts senaste 2 mandatperioderna, visar ämnesglidningen, pekar på nästa val med frågetecken.. rösta PP för att bromsa, typ.

    SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.