2010-10-09

Holland håller på att trampa i klaveret


Den nya holländska regeringen är inte så förtjust i landets leva-och-låta-leva-politik.

Bland annat är den på krigsstigen mot landets coffe shops.

Detta kan bli ett klavertramp liknande det när Danmark "rensade upp" i fristaden Christiania. Det innebar att även den lättare droghandeln togs över av stökiga ligor som spred våld – och som inte alls brydde sig om den sociala kontrollen av bruket som fanns i Christiania. Politikerna skapade med andra ord problem helt i onödan.

Och nu är alltså holländarna på väg att göra samma sak. Istället för att de som vill kan röka på under ordnade och rätt säkra former på coffe shops – så kommer handeln och bruket att drivas ut på gatorna.

Man kan tycka att världens alla Prussiluskor borde fatta att det är bättre om lättare droger främst förekommer under ordnade former än ute på stan. Och att alla paternalister borde tycka att det är bättre med coffe shops (som till exempel respekterar åldersgränser) än att det säljs droger utanför skolorna. Men icke.

Denna ständiga fruktan för att någon, någonstans vid något tillfälle skulle vara lycklig...

13 kommentarer:

 1. Förändringen stavas den här gången:

  Blonderad självupptagen fascist med storhetsvanssinne.

  SvaraRadera
 2. Kan det inte vara så att regeringen helt enkelt är i omedveten "maskopi" med de stökiga ligorna i den undre världen? Inte så att de konkret skulle sitta på regeringssammanträdet och diskutera förslag på lagstiftning som kommit från Sydamerikas narkotikakarteller, men väl att de lyssnar mer till marknadskrafternas locktoner än till den sociala empatins?

  Det finns nämligen mycket pengar att hämta i den förbjudna handeln med tyngre droger, mycket mer än vad dessa coffee-shops omsätter såväl direkt som indirekt. Utöver själva framställningen av varorna så måste någon även betala för den rigorösa säkerheten, för transporten via hamnar i mindre nogräknade länder, mutor och beställningsmord. Väl framme i destinationslandet tillkommer marknadsföring och åtgärder mot otillbörlig konkurrens (granatkastare och bilbomber). Samtidigt resulterar det i fler arbetstillfällen för polis, hälsovård och socialtjänst.

  Kort sagt, väldigt många människor tjänar på brutaliseringen av handeln med lyckopiller. Därför tenderar enskilda beslut att gå i den riktningen, även om ingen ser helhetsbilden och tar ställning till huruvida det är ont eller gott. Marknadskrafterna i aktion, "den osynliga handen" som gör att större efterfrågan på en plats driver upp priserna och ökar produktionen någon annanstans.

  Staten är ett företag, och varje beslut som ökar omsättningen är ett gott beslut för företaget. Att enskilda konsumenter dör är inget som syns i årsredovisningen, när säkerhetssektorn (polis och räddningstjänst) redovisar markant större efterfrågan med åtföljande produktionsökning.

  Att man eliminerar handeln med närproducerade, certifierade och närapå ideellt distribuerade droger, som inte heller genererar några nämnvärda skatteintäkter, är en förutsättning för att drogekonomin skall utvecklas och blomstra. Det är inte konstigare än att man förbjuder icke-kommersiell fildelning för att näringslivet skall kunna omsätta enskildas behov av kultur i reda pengar. Hur skall poliserna och narkotikalangarna annars få betaaalt?

  SvaraRadera
 3. Anders Andersson: Det kanske finns en eller två cyniker inom beslutsfattandet korridorer som har den inställningen men jag tror nog mest på att det är hårdaretagismen som är roten till problemet i detta fallet.

  SvaraRadera
 4. Ssargon: Varför tror du att det finns cyniker i regeringen som vill sätta ekonomiska hänsyn före omtanken om folkhälsan? Jag tror inte det finns någon alls. Lagen om tillgång och efterfrågan fungerar även om de enskilda aktörerna på marknaden inte är medvetna om den. En sjuåring kan väga storleken på en glass mot hur stor del av veckopengen som går åt, och därmed vara med och påverka utbudet, utan att ha en aning om var eller hur den har tillverkats.

  SvaraRadera
 5. Anders Andersson: Jag sa att det är möjligt att det finns en eller två inom beslutsfattande korridorer. Du borde nog fundera över vad det jag skrev betyder innan du tror att jag menar att det finns två stycken i regeringen.

  Jag tror alltså inte att din teori stämmer över lag. Det enda jag skrev var att din teori (för din toeri förutsätter faktiskt cyniker på beslutsfattande positioner som tar mer hänsyn till sin egen position än sitt uppdrag) möjligtvis stämmer på ett fåtal personer men knappast på det stora hela.

  Däremot tror jag att det finns det en väldigt stor iver att verka vara en person som "gör något åt problemet" i de ovan nämnda korridorerna.

  SvaraRadera
 6. Ssargon: Jag tror du missförstod mitt inlägg. Jag skrev inte att den nederländska regeringen (eller individer inom den offentliga förvaltningen) medvetet sätter näringslivsintressen före folkhälsan. Jag skrev att marknadskrafterna tenderar att driva besluten i den riktningen. Du kommenterade att det kanske fanns en eller två som faktiskt tänkte i så cyniska banor, men det är en eller två fler än jag föreställer mig.

  Det jag egentligen vill bemöta är Henriks tal om "denna ständiga fruktan för att någon, någonstans vid något tillfälle skulle vara lycklig". Det var kanske sarkastiskt menat snarare än ett allvarligt försök till analys av regeringsledamöternas bevekelsegrunder, men det flyttar hur som helst fokus från vad jag tror är de egentliga orsakssambanden.

  Somliga ser onda konspirationer i alla orsakssamband (verkliga eller påstådda), att det sitter en eller flera "masterminds" och planerar ett destruktivt skeende. Det gör inte jag. Människor agerar individuellt enligt sina personliga kunskaper och värderingar, men när de agerar kollektivt blir det samlade resultatet inte nödvändigtvis detsamma som om alla hade samlats på torget och fattat ett demokratiskt beslut utifrån en individs uttalade förslag.

  Kollektivet besitter ett eget intellekt och egen kunskap som vi svårligen kan förstå, men ett av de fenomen som uppstår till följd av detta intellekt är lagen om tillgång och efterfrågan, marknadens "osynliga hand" som ser till att det produceras varor och tjänster av precis det slag som efterfrågas, bara individer tillåts att kommunicera och handla med varandra.

  Din egen förklaring, "hårdaretagismen", ligger nog egentligen ganska nära min teori, men jag ser inte en sådan politisk attityd som orsaken till beslutet, utan mera som en tolkning av det. Ja, regeringen har fattat beslut om "hårdare tag" mot coffee-shops. Insikten att detta skulle vara den yttersta konsekvensen av en allmänt utbredd "hårdaretagism" ligger ungefär lika nära till hands som insikten att FRA-beslutet häromåret ytterst beror på ett utbrett behov av att avlyssna gränsöverskridande trafik. Du har inte kommit så mycket närmare orsaken till endera beslutet för det. Energin som får lampan i taket att lysa kommer inte från strömbrytaren på väggen eller ens från kraftbolaget, den kommer från naturen.

  För att ta ett exempel ur mitt resonemang: Polisen. Varför uppfattar "hårdaretagisterna" inte att varje polisinsats mot handeln med droger (såväl lätta som tunga) innebär en kostnad för samhället, inte bara i form av löner till polismännen och inköp av utrustning, utan även genom de motåtgärder som motståndarsidan sätter in? De senare avfärdas som "någon annans" kostnad, där "någon annan" dessutom anses ha enbart illegitima intressen. Man vill inte föra ett ekonomiskt resonemang om helheten, därför att man har etiska invändningar mot somliga aktörers beslut. Likväl finns kostnaderna där, och de kommer förr eller senare att belasta någon budget, liksom de öppnar för nya affärsmöjligheter någon annanstans. Inte heller den enskilde väljaren ser i allmänhet dessa samband, men väl att de som håller ordning i samhället (polisen, som uppfattas som den "goda" sidan) måste få mer resurser, varför man röstar på politiker som utlovar just dessa resurser. Om politikerna hade sagt "vi vill stimulera till ökade investeringar i narkotikahandeln genom att öppna nya marknader" så hade givetvis ingen röstat på dem. Nu säger de inte så eftersom de själva inte tänker tanken, men det är precis vad de ändå gör.

  SvaraRadera
 7. Å andra sidan röstar Kalifornien om fullständig legalisering om tre veckor och ja-sidan leder stabilt.

  http://en.wikipedia.org/wiki/California_Proposition_19_%282010%29

  SvaraRadera
 8. En av anledningarna till att övervakningsfrågorna hamnat i skymundan tror jag är att de som driver dem även driver drog- och fildelningsfrågor. Dvs övervakningsmotståndet svärtas ner av rena flumfrågor. Hyser man ngn form av seriositet vad gäller övervakningsmotståndet så är det läge att prioritera.

  /Johan

  SvaraRadera
 9. Det är bara i EUropa vi har svårt att utrota kommunistfascistiska förbuds- och regleringmånglare som försöker slå i folken att dom är några slags väktare av den bästa moralen och etiken och den enda friheten.

  Jag vill dock inte påstå att det är något slags jämbördig kamp. Socialist- och kommunisthegemonin har ett för starkt grepp om den europeiska kroppspulsådern för att de diarrébruna skall kunna höras, och så må det vara. Det gäller nämligen bara att stjälpa Den Röda överbord så följer Den Bruna kusinen från landet med i fallet.

  Den europeiska sjukan har funnits ända sedan folkvandringstiden och muterat och uppträtt i olika totalitära former och förtryck.

  Hoppet för mänskligheten och utvecklandet av friheten står endast till landet på andra sidan Atlanten.

  Europa är en förlorad kontinent som kommer att sugas upp i sitt eget rövhål likt ett svart dito vad det lider. Infektionen har nämligen satt sig alldeles för djupt.

  SvaraRadera
 10. Micke är stalinist och tycker att allt till höger om AFA är fascism

  SvaraRadera
 11. Det kan ju vara så att Holland har fått nog av alla drogturism. Det absolut roligaste var när de skulle tillåta cannabis men förbjuda rökning. Rökning är då bra mycket mer ofarligt än cannabis.
  Det kan även vara så att politikerna upptäckte att man sålde kokain helt öppet i Redlight district.
  Tänker man på hur många som blossar på i det där landet är det inte konstigt att ett högerextremistiskt parti fått höga röster.
  cannabis ger hjärnskador.

  SvaraRadera
 12. Hej daniel!

  Det är i själva verket rätt ovanligt bland nederländare att röka på, säkerligen inte mycket vanligare än i Sverige i alla fall. Däremot har du rätt i att det är drogturismen man vill åt. Vissa gränsstäder har stora problem, tyvärr.

  SvaraRadera
 13. "Man kan tycka att världens alla Prussiluskor borde fatta att det är bättre om folk inte tar några droger överhuvudtaget." <-- FIXED!

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.