2011-04-14

EU-Domstolen kan stoppa filtrering och blockering på nätet


Jurister, hörupp! Nu behöver vi hjälp att lusläsa...

EU-Domstolens Generaladvokat har i dag kommit med ett förslag till dom i ett uppmärksammat belgiskt fildelningsmål. I korthet förefaller det gå ut på följande:

Filtrering och blockering av internet, i syfte att hindra fildelning, är en inskränkning i rätten till privat kommunikation och ett hot mot integriteten. Därmed strider sådant mot EU-stadgan om de grundläggande mänskliga rättigheterna. Filtrering och blockering är även en inskränkning i informationsfriheten.

I original...

"In view of those characteristics, Advocate General Cruz Villalón considers that the installation of that filtering and blocking system is a restriction on the right to respect for the privacy of communications and the right to protection of personal data, both of which are rights protected under the Charter of Fundamental Rights. By the same token, the deployment of such a system would restrict freedom of information, which is also protected by the Charter of Fundamental Rights."

Ett detaljerat pressmeddelande om förslaget till EU-dom finns här [PDF]. Hjälp oss att lusläsa och se om detta är så lovande ur ett piratperspektiv som det först verkar.

Uppdatering / fortsättning...

Om jag förstår rätt så säger Generaladvokaten att blockering och filtrering bara får förekomma om det finns en nationell lag som är uttrycklig, tydlig, precis och förutsägbar - om att så skall ske. (Även då strider detta i princip mot EU-stadgan (chartan) om de mänskliga rättigheterna, men kan ändå få förekomma om det sker på en nationell laglig grund av tillräckligt god kvalitet.) Och att det inte är ISP:arnas ansvar att se till att så sker. Fler / andra tolkningar?

Uppdatering 2:

Det finns en bra sammanfattning på Pirate MEP Christian Engströms blogg.

Uppdatering 3: Europaportalen och SvD/TT.

13 kommentarer:

 1. Det där är inte hela domen (eller ens ett förslag till dom) utan en pressrelease om domen. Hela förslaget (som alltså är bara ett förslag, utan garantier om att domstolen faktiskt kommer gå på generaladvokatens linje) finns ännu bara på franska. Se http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?lang=fr&num=79889585C19100070&doc=T&ouvert=T&seance=CONCL

  SvaraRadera
 2. Två snabba kommentarer:
  Du länkar till pressmeddelandet och inte till hela texten som dock tyvärr verkar vara på franska.
  Det är också enbart en åsikt och kan därför enbart teoretiskt vara ett stöd för piratideologin.
  Men ja, utifrån pressmeddelandet verkar det vara just så att om DLD inte implementeras i den lokala lagstiftningen är det helt förbjudet att ha någon sådan jämförbar övervakning.

  SvaraRadera
 3. Nu ska jag vara lite djävulens advokat också men jag blir lite fundersam över formuleringen the installation of that filtering and blocking system. Kan ju definitivt tolkas som att andra system för filtrering och blockering av innehåll skulle kunna vara okej.

  SvaraRadera
 4. Domstolen prövar ju alltid ett visst, konkret fall. Men domen blir sedan vägledande.

  SvaraRadera
 5. En enligt franska kollegor som läst förslaget till dom, så är det så bra som man kan hoppas. Vilket ju i så fall vore ett regelrätt mirakel...

  SvaraRadera
 6. Lita inte på detta. Det har hänt flera gånger förut att Generaladvokatens yttrande har varit bra (dvs. utmanat EU-överhetens maktutövning) men att när den riktiga domen sen kommer är det försvar av Status Quo och Rådet/Kommissionen som gäller. Det är så man undrar om det är arm-twisting av domarna bakom kulisserna som pågår eller om det hela bara är kuliss för att lugna ner kritikerna: "Vi nådde nästan ända fram, Generaladvokaten gick i alla fall på vår linje."

  När EU:s Vitamindirektiv var uppe till prövning för ca fem år sedan inträffade exakt detta. GA sågade hela direktivet men ECJ behöll dess giltighet men la till lite garantier om rättslig precision, förutsägbarhet etc.

  SvaraRadera
 7. Jag har inte mycket att tillägga till vad som redan har sagts.

  Generaladvokatens förslag är lovande, men ingen garanti finns för att Domstolen skall gå på samma linje. Ett exempel min favorit bland Generaladvokater Kokott, hon skrev ett ytterligt förslag inför domen i det s.k. Koefoed-målet. Hennes förslag genomsyrades av respekt för rättssäkerheten och kravet på tydlig lagstiftning. Domstolen ignorerade helt dessa synpunkter.

  SvaraRadera
 8. Så var det väl också med det svenska spritmonopolet, vill jag minnas? Generaladvokaten var bra, men sedan sket det sig.

  SvaraRadera
 9. Generaladvokatens yttrande innebär att filtrering och blockering är tillåten om den grundas på lagstiftning som håller tillräcklig hög kvalitet, dvs är offentlig, tydlig och förutsägbar.

  Eftersom den belgiska lagstiftningen inte uppfyller dessa krav är den ej förenlig med EU-rätten.

  Det utesluter dock inte att den belgiska lagen kan ändras så att filtrering och blockering blir förenlig med EU-rätten.

  SvaraRadera
 10. Generaladvokaten för ju fram en viktig princip nämligen att ett filter som tillämpas på alla alltid inte tar hänsyn till faktiska överföringar som sker lagligen. Som användare har man heller ingen möjlighet att invända mot en sådan blockering som drabbar en utan att man själv varit part i målet. Detta är inte rättssäkert konstateras det i pressmeddelandet.

  Man får hoppas att domstolen går på generaladvokatens linje här. Inte bara för att det är rättsligt vidrigt - det är ju tekniskt helt omöjligt för en operatör att garantera efterlevnad. Hur skulle ett sådant filter se ut? Och lycka till att hitta alla filfragmenten om de går i VPN-tunnlar.

  SvaraRadera
 11. Ur stycke 35: La Commission considère pour sa part que, si les directives en cause ne s’opposent pas par elles-mêmes à la mise en place d’un système de filtrage et de blocage tel celui exigé, les modalités concrètes de sa mise en œuvre ne sont, en revanche, pas conformes au principe de proportionnalité.

  Och det betyder i korthet att kommissionen anser att filtrering och blockering inte är uttryckligen förbjudet i EU-rätten, men som det utformats här är det en sanslös överreaktion.

  Det är väl en ganska tydlig markering att Belgien har kommissionen mot sig i den här frågan.

  SvaraRadera
 12. Google translate funkar bra för att skumma igenom texten. Men sen behöver man nog fungera vad det som översatts egentligen betyder.

  Som sagt, man får ju hoppas att det står sig. För det här är rena galenskaperna. Belgarna har fått för sig att man kan säga till en operatör att lösa hela "problemet med" fildelning. För alla, överallt, när som helt.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.