2011-04-03

Nja...

I sin medievalsundersökning slår journalistikprofessor Kent Asp fast att valrapporteringen i media var välavvägd.

Det kanske kan stämma, om man ser till hur de politiska blocken blev behandlade.

Men att media missade det öppna målet – att regeringen och (s) mörkade i integritetsfrågorna – det måste väl ändå vara ett tydligt Icke Godkänt? Det var ju så uppenbart att de gjorde allt för att undvika dessa frågor. Och att de planerade jävulskap efter valet.

Medias uppdrag är inte bara att rapportera om vad som sker – utan även om sådant som makthavarna försöker förtiga.

6 kommentarer:

 1. Framförallt borde det vara ett stort nej i och med att vår påtvingade public service inte lätt partier som ligger utanför riksdagen få lika mycket tid som de etablerade. Om vi ska ha public service så borde deras mål vara att låta alla som ställer upp i valet få presentera sig.

  SvaraRadera
 2. "Medias uppdrag är inte bara att rapportera om vad som sker – utan även om sådant som makthavarna försöker förtiga." - HAX

  Jag vill rekommendera folk att se John Pilgers dokumentär The War You Don't See

  Pilger är en flerfaldigt prisbelönt journalist och dokumentärfilmare, som rapporterat från konflikthärdar runt om i världen allt sedan Vietnamkriget. The War You Don't See handlar om hur händelser och företeelser förmedlas i media till allmänheten. Filmen rör t ex PR-pionjären Edward Bernays, världskrigen, Palestina-Israel, Vietnam, Afghanistan, Irak.

  Pilger ställer skarpa frågor, med blandade resultat. Filmen är från december 2010, och går även in på Ship to Gaza och Wikileaks.


  Om man verkligen är intresserad av sådant som makthavarna försöker förtiga så kan jag rekommendera en självständigt studie av allt kring 11:e september-attentaten. När och var fick du t ex första gången höra talas om, och se bilder, på WTC 7?

  SvaraRadera
 3. Även invandringsfrågor hölls ganska tyst om. Folk kanske ofta stöder missnöjespartiet med störst opinionssiffror.
  Sedan tror jag jättemånga har missat att demokratin slirar med internet och särskilda lagar där. Om de skulle bry sig? - ?

  SvaraRadera
 4. Shaun: De flesta verkar inte ens ha förståelsen i hur integritetsfrågor på nätet påverkar integritetsfrågorna utanför nätet.

  SvaraRadera
 5. Vilket skämt, så som Sverigedemokraterna behandlades är det bara ett skämt att påstå att valrapporteringen var välavvägd.

  SvaraRadera
 6. Tja, det finns ju dom som säger att vi har demokratur i sverige.

  Demokratur är ett missnöjesbegrepp där de moderna västerländska demokratierna kritiseras för bristande maktfördelning där det efterfrågas lagar och mer skydd mot majoritetens förtryck. Uttrycket har också på senare tid använts alltmer i sammanhang där minoritetens tyranni härskar.

  Begreppet tillskrivs ofta den franske sociologen Gerard Mermet [1], men har använts tidigare av andra personer; bland annat använde Vilhelm Moberg det i en artikel i Dagens Nyheter 1965[2]. Demokratur betecknar ett samhälle som till ytan är, dvs. nominellt, en demokrati men som i praktiken saknar en reell och vidare omfattande yttrandefrihet, som saknar en möjlighet för dissiderande politiska grupper att föra sin talan på lika villkor, som saknar ett fullt ut rättssäkert rättsväsende (där lagar och regler tillämpas och appliceras olika beroende på vilket politiskt läger man tillhör), där man riskerar att bli av med sitt jobb för sina åsikters skull, där man som dissident/dissiderande grupp riskerar att bli utsatt för politiskt våld av politiska motståndare (och där staten ser mellan fingrarna med detta). Ytterligare ett kännetecken för en demokratur är när lagarna som finns inte efterlevs (av staten själv).

  Dock skall tilläggas att det i definitionen för demokratur finns med det faktum att majoriteten av människorna i detta samhällstillstånd själva inte uppfattar att de lever i en demokratur.

  "I en demokratur (notera ordet noggrant) råder allmänna och fria val, åsiktsfrihet råder formellt men politiken och massmedia domineras av ett etablissemang som anser att bara vissa meningsyttringar skall släppas fram. Konsekvensen blir att medborgarna lever i en föreställning att de förmedlas en objektiv och allsidig bild av verkligheten. Åsiktsförtrycket är väl dolt, den fria debatten stryps."

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.