2013-07-22

FRA-demonen


Min chef, Pirate MEP Christian Engström, gjorde en mycket lyckad observation om FRA på ett av Almedalens seminarier. Fritt ur minnet...
FRA har inte avslöjat några terrorister eller grova brottslingar. Detta kan man säga med rimlig säkerhet, eftersom vi inte har sett några rättegångar byggda på bevisning från FRA. Om inte Sverige har hemliga rättegångar, hemlig internering eller kastar ut misstänkta i havet från flygplan (vilket förefaller rätt otroligt) – så finns det inga fall där FRA har avslöjat terrorism. Och tro mig, om det hade funnits sådana fall – då hade FRA och regeringen skrutit med dem hela dagarna.
Nu kan man i och för sig notera att svenska terroristrättegångar ibland har mycket diffusa gärningsbeskrivningar, att bevisningen kan vara hemlig och att alla inblandade beläggs med yppaneförbud. Men vi känner ändå till dem. Vi vet i stort sett vad de handlar om. Och inte i något fall verkar FRA ha bidragit med något av avgörande värde.

FRA skyddar inte Sverige mot terrorister. FRA avslöjar inte några grova brottslingar. De enda som har nytta av FRA:s verksamhet är regeringen (allmän nyfikenhet), UD (offensivt politiskt spioneri) och USA.


Vad vi däremot vet är att alla garantier från 2008 om hur FRA skulle skötas har kastats i papperskorgen. Vi vet också att FRA bryter mot de redan generösa lagar som omgärdar dess verksamhet.

I en debattartikel i Expressen skrev piratpartiets partiledare Anna Troberg nyligen...
"FRA har prickats nio gånger av Statens inspektion för underrättelseverksamhet (SIUN). Man har skickat information till Säpo utan att kunna ge en förklaring till varför. Man har samlat in mer information än vad uppdraget kräver och sedan underlåtit att gallra bort överskottsinformation. Man har struntat i att förstöra uppgifter som enligt lagen ska förstöras. Istället har man nogsamt sett till att man vid behov kan återskapa dem. Man har vid flera tillfällen också valt att inte agera på SIUN:s påpekanden." 
"FRA har en egen version av Personuppgiftslagen (PUL) som tillåter dem att samla in uppgifter om individers politiska tillhörighet, religiösa övertygelse, etniska ursprung och sexuella läggning. Trots att man har en speciell och extra generös PUL, så har man ändå lyckats med konststycket att bryta mot den två gånger bara i år."
"Nyligen avslöjades det också att FRA medvetet brutit mot lagen genom att kringgå den regel som säger att rådata inte får sparas i mer än tolv månader. FRA har helt sonika flyttat informationen till en annan databas där uppgifterna får sparas längre."
Det förefaller alltså som om de enda som bevisligen blivit ertappade med att bryta mot lagen – till följd av FRA:s massövervakning – är FRA själva.

Man kan tycka att det är lite märkligt att de får hålla på att bryta mot lagen så här, utan att någon sätter ner foten. I en rättsstat är alla lika inför lagen. Och i en demokrati är det speciellt angeläget att upprätthålla lagar som skyddar medborgaren och hennes rättigheter mot staten.

Vad är det i socialdemokraternas och den borgerliga alliansens Sverige som gör det OK för myndigheter att sätta sig över lagen – utan att någon ansvarig reagerar och utan påföljd?

Det kan väl inte vara lika illa som i fallet med Säpo för några år sedan – då hemliga polisen bröt mot lagen men slapp undan ansvar, eftersom den bedömdes sakna den kompetens som krävs för att kunna följa lagen? (!)


FRA kämpar på för att stoppa sina kritiker. Ibland hotar man. (Det är fortfarande en öppen fråga vad som gäller i det fall där jag anmäldes för brott mot rikets säkerhet, efter att här på bloggen ha avslöjat att FRA ägnar sig åt rent trams utan militärt eller polisiärt värde.) Ibland försöker man med ren propaganda.

Nyligen var FRA:s informationsanalystekniker Dan Larsson ute i en mycket arrogant debattartikel hos IDG [länk»] som kritiserade NSA:s whistleblower Edward Snowden. Vilket med all önskvärd tydlighet visar var FRA har sina sympatier. En debattartikel som nu har tvingat FRA att lämna ännu en uppgiven goddag yxskaft-kommentar [länk»].


FRA skyddar inte Sverige från terrorister. Alla garantier som lämnades i samband med FRA-omröstningen är brutna. FRA bryter mot lagen, utan att någon ansvarig reagerar och utan påföljd. Sossarna och Alliansen tiger nogsamt. Det är helt enkelt inte acceptabelt.


21 kommentarer:

 1. Kanske FRA:s spaning används för att gallra bort obekväma personer från vissa ledande positioner och känsliga poster? Dvs en fortsättning av IB:s verksamhet. Wikipedia uppger att det rör sig om 400 000 jobb inom olika företag och myndigheter. Kan drabba den arbetslöse individen hårt genom att nekas arbete utifrån "minor reports".

  SvaraRadera
 2. I samband med Snowden-debatten har det flera gånger hävdats att FRA har ett striktare regeleverk än NSA. Detta är helt enkelt inte sant.

  FRA får som bekant massavlyssna svenskar oavsett var de befinner sig i världen, inklusive i Sverige. Så generös är varken den amerikanska eller tyska lagstiftningen.

  Det är bara inrikestrafik som FRA inte får inhämta enligt lag. Kontrollorganen har dock föga förvånande konstaterat att FRA ibland misslyckas med att utestänga inrikestrafiken.

  DN och andra medier har också uppgivit att FRA bara får spana i realtid. Fel igen.

  Inom utvecklingsverksamheten får FRA massinhämta trafikdata (och även visst trafikinnehåll) som sedan lagras i minst 1 år. Som framgår av granskningsrapporterna kan FRA:s analytiker sedan göra historiska sökningar i en särskild trafikdatabas.

  Datainspektionen skriver:

  "Det finns en relativt hög sannolikhet för att de personer som kommunicerar i de signalbärare som FRA bedriver inhämtning mot, kommer att få uppgifter om sin kommunikation sparad hos FRA i form av trafikdata."

  Observera också att det inte handlar om personer som utgör något yttre hot. Denna godtyckliga inhämtning drabbar alla som råkar kommunicera i de fiberkablar som FRA är intresserade av.

  Detta är med andra ord en blåkopia av NSA:s masslagring av metadata, som upprört en hel värld.

  Så var det med det.

  SvaraRadera
 3. Helt rätt. FRA skyddar oss inte mot terrorister. Vem tror det? Men detta med rättegångar behöver nog förklaras närmare. Signalspaningsuppgifter får inte användas i förundersökningar. Det vore alltså lagbrott om FRA-material lades fram som bevis i domstol. I så fall har polisen kringgått rättegångsbalken.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det där stämmer inte... I Sverige har vi fri bevisprövning och bevis får komma precis varifrån som helst, hur olagligt framtaget beviset än må vara... Brottet att ta fram beviset, har i svensk lagstiftning alltså ingenting med själva bevisets bevisvärde att göra...

   Radera
  2. Det var bland annat för att FRA förbjöds att användas i förundersökningar, som den polisiära spaningen kunde baxas genom riksdagen. Skulle motsatsen ske kommer garanterat riksdagskrav på att riva upp utvidgningen av FRA-lagen. Dessutom har FRA ställt sig helt avvisande till att deras material ska få användas i rättegång p.g.a. sekretesskäl.

   Radera
 4. FRA lyssnar väl mest på Rysslands trafik, som till 80% går genom Sverige. Och materialet skepppas väl till UK och US och byts mot annat godis?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nog ligger det mycket i det. Bland alla godsaker man byter till sig skulle det också kunna finnas material som härrör från PRISM-programmet.

   Och som framkom häromåret utbyter FRA med nöje uppgifter om svenskar.

   Det är också känt att FRA exporterar sökbegrepp för filtrering i andra länders inhämtning.

   Och när tänker riksdagen börja intressera sig för FRA:s utlandsutbyte?

   Radera
 5. Ingen, som är någorlunda påläst, tror väl på allvar att FRA i någon väsentlig del handlar om att stoppa terrorister. Precis som Anonym säger handlar det mycket om avlyssning av Ryssen och att ligga bra till hos US/NSA/UK. Terrorbekämpning används som populistiskt argument - givetvis.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Då är det *det* riksdagen skall ta ställning till i en öppen demokratisk process.

   Radera
  2. Ja, verkligen (men det lär inte hända...)

   Finns väl t.ex. ingen(?) politiker i Sveriges riksdag som ens har andats om att det är problematiskt med NSA övervakning av Sveriges företag/institutioner/befolkning?!

   Radera
 6. En intressant sak är att FRA pekat på samverkansfördelar mellan sin spioneriverksamhet och dess uppdrag för att skydda samhällsviktiga myndigheters IT-system. Jag skulle bra gärna vilja höra mer om det...

  SvaraRadera
  Svar
  1. Det finns en del att läsa om denna verksamhet här.

   Radera
 7. Tack vare alla avslöjanden den senaste tiden bör nu alla ha fått en god bild av vad som egentligen döljer sig bakom begreppet signalspaning. FRA-kramarna har tidigare värjt sig mot beskyllningar om massövervakning och masslagring av känsliga personuppgifter. Nu är sådana förnekanden inte längre möjliga.

  Insamlingsmetoderna som NSA, GCHQ, BND eller FRA praktiserar är desamma. Samarbetet lär dessutom vara intimt. Där den ene har luckor kan den andre fylla i.

  FRA kan inte längre hänvisa till sekretess i varje enskilt läge. Det ter sig närmast löjeväckande och som en direkt fara för vårt öppna samhälle. FRA måste t.ex. börja redovisa hur stora trafikvolymer man hanterar. På vilket sätt skulle sådan information skada rikets säkerhet? Och som medborgare har vi också rätt att få veta med vilka länder som svensk underrättelsetjänst samarbetar.

  I Almedalen restes också krav på att FRA-lagen måste rivas upp. Vi har en förnyad FRA-debatt att se fram emot.

  Den här gången vet vi mer. Tack för det, Snowden.


  SvaraRadera
 8. Det kan vara läge att påminna om vad FRA egentligen sysslar med: FRA läcker info om svenskarna.

  Och om hur kontrollen av utlandssamarbetet fungerar:
  Ingen kontroll av personuppgifter från FRA

  SvaraRadera
 9. Det frågas varför det är Ok i Sverige att myndigheter sätter sig över lagen.

  Man borde i lika grad fråga sig varför det inte finns någon debatt alls i Sverige om maktkoncentrationen.

  I de flesta andra länder - i synnerhet från libertarianskt håll - anser man att om centralmakten tillåts ha ett monopol på tolkningen av konstitutionen, och det inte finns andra suveräna enheter som delstater med makt att bestrida och motstå centralmaktens tolkning, då får den som resultat bestämma utsträckningen av sin egen makt.

  SvaraRadera
 10. Allt med FRA kan väl inte vara negativt? Kan man ens tänka sig ett land utan en säkerhetspolisorganisation?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nästan alla länder för ca 150 år sen.

   Sverige hade inget egentligt polisväsende överhuvudtaget före mitten av 1800-talet.

   Innan var det militär, detektivbyråer o dyl som svarade för lag och ordning.

   Radera
 11. FRA är inte någon säkerhetspolisorganisation utan en del av svensk underrättelsetjänst. Signalspaningen har traditionellt använts till att spana mot militära mål och andra länder. Avlyssningen av civil trafik lär då främst ha varit riktad mot statliga aktörer. Problemen uppstår när samma kraftulla och svepande spaningsverktyg används mot enskilda. Detta är uppenbarligen vad som har skett i stor omfattning sedan minst ett decennium. Och grundtanken hos signalspanarna är och har varit att denna massövervakning inte ska bli allmänt känd.

  SvaraRadera
 12. Detta är så typislt för Demokraturen Sverige.
  Först så röstar man igenom ett lagförslag, i detta fallet FRA, i Riksdagen enl. Regeringsformen i Sveriges grundlagar.
  För att därefter ”justera” dessa lagar (vilket är en bagatell då de lagat som Riksdagen godtaget är sk. ”gummibandsparagrafer) i utskotten, (Justitieutskottet) över huvudet på riksdag och allmänheten.
  Tack vara internet så har de intresserande en liten inblick i vad som sker i resp utskott men detta dock utan att kuna påverka dessa beslut via fria val som stagas i vår grundlag.
  Samma gäller för tex. den sk. polislagen [1] som senast reviderades och utökades 2000 (vid en direkt förfrågan om detta så hänvisade den riksdagsledermot som jag frågade. ”varför detta skedde” till att Sverige hade vissa förpliktelser gentemot världen (läs: USA) i och med Partiot Act (som dock inte tillkom förrän 2001)?????
  Nu skall tydligen polislagen utökas ytterligare genom de utökade befogenheter (teleövervakning (även FAST telefoni), tvångsmedel, sparande av överskottsinformation) som träder i kraft 2014.[2]

  [1] https://lagen.nu/1984:387

  [2] http://www.intermin.fi/sv/lagberedning/ovriga_lagberedningsprojekt/komplettering_av_polislagen


  Tydligen så verkar detta förvalningsätt vara fullt normalt i Demokraturen Sverige:
  Att vi först röstar igenom nårga gummibandsparagrafer i riksdagen i enighet med regeringsformen för att därefter ”justera” och utöka dessa i div. utskott helt utan almänhetens inseende och/eller påverkan.
  SvaraRadera
 13. FRA inte bara tror sig stå över lagen. Ingen har straffats och ingen har fått sparken. De står över lagen.

  SvaraRadera
 14. ALLA VINNER PÅ OM DEBATTEN LÄGGER SIG.

  www.alliansen.se har anammat budskapet.
  Senaste uppdatering den 17 april
  Stoppa pressarna, hör här
  "Alliansens partisekreterare fortsätter resa Landet runt" (Landet med stort L)
  Behövs det sägas mer i ideologikampen.
  /Bo Bengtsson

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.