2013-11-07

EP: Utfrågningarna om massövervakningen fortsätter


I dag fortsätter Europaparlamentets utskottsutfrågningar om massövervakningen. Så gott det nu går.

Först ut är IntCen – det vill säga EU:s Intelligence Analysis Centre. Detta är ett analyscenter som lyder under den europeiska utrikesförvaltningen. Så värst operativ är verksamheten inte, utan det handlar mest om att sammanställa information som man får från öppna källor och från medlemsstaternas underrättelsetjänster. (Medlemsstaterna är dock inte speciellt pigga på att släppa sådan information till EU.)

Så – vilken roll spelar IntCen, egentligen? Tja, det får vi inte veta. Den delen av utfrågningen hålls nämligen bakom stängda dörrar. Vilket ju är en smula ljusskyggt.

Ledamot Engström (pp) lämnade därför mötet i protest – med motiveringen att han vill kunna dela och diskutera information med sina väljare.

Nästa session (börjar 10:25, livesteamas här) är ämnad att granska vad EU:s medlemsstater har för sig, i relation till EU-lag och fördrag. Även om denna del av mötet är öppet för medborgarna, så fortsätter hemlighetsmakeriet. Medlemsstaterna och deras underrättelsetjänster vill helt enkelt inte tala om det här. Till exempel har svenska FRA (som ju pekats ut som en fulare fisk än vad som tidigare varit känt) tackat nej till att medverka.

Det skall FRA ha fan för. Europaparlamentet kan förvisso inte tvinga dem att infinna sig. Vilket är OK för min del, för underrättelseverksamhet ligger – som sådan – inte under EU:s kompetens. (Tack och lov.) Däremot är det skamfullt att FRA inte ställer upp frivilligt, när parlamentet vill diskutera hur sådan här verksamhet bedrivs i förhållande till gällande regler och till de medborgerliga fri- och rättigheterna. Vilket är aspekter som klart är inom parlamentets kompetens att granska.

Eftermiddagen kommer att ägnas åt frågor som demokratisk kontroll av massavlyssningen och åt analys av vad man kommit fram till i EU:s samtal med USA.

Mötesdokumenten hittar du här »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.