2013-12-27

Välfärdsstatens mörka sida


Den generella välfärdsstaten – de flesta tar den för given, få ifrågasätter den och alternativen diskuteras över huvud taget inte i vårt land.

Ändå finns det många problem. Välfärdsstaten leder människor in i tron att alla kan leva på andras bekostnad. Den skapar monolitiska lösningar där en storlek förutsätts passa alla. (Och där den som faller ur systemet som regel inte har några andra livlinor.) Den leder till dålig användning av befintliga resurser. Och den innefattar som regel ett högst tvivelaktigt element av omfördelning under tvång och hot om våld.

Det där är saker vi borde diskutera.

Och det finns faktiskt ett område där problematiken börjar tränga sig på. Det gäller människors rätt att flytta fritt och bosätta sig var de vill. Där är den generella välfärdsstaten en stoppkloss. (Och det är kanske inte att förvånas över. Folk vill inte släppa in andra i det system som de har tvingats betala för.)

Nu tror jag som sagt inte på den generella välfärdsstaten. Jag är rätt säker på att den i längden är ett ohållbart koncept. Jag ifrågasätter den som modell för att skapa välstånd för så många som möjligt. Och jag tror att den aldrig kan ge människor verklig trygghet.

Däremot tror jag på människors rätt att flytta till nya platser och bosätta sig där de vill. (Så länge de inte ligger andra till last eller inkräktar på andras negativa rättigheter.) Sverige skulle bara må bra av lite mer folk och djupare genpool.

För mig går detta väl ihop. Kritiken mot välfärdsstaten och idén om öppna gränser fungerar tillsammans, samtidigt.

Förmodligen känner även Sverigedemokraterna att deras budskap går ihop: Det är det omvända. De försvarar den generella välfärdsstaten och säger nej till invandring. (Notera nu att jag säger att deras budskap går ihop, i meningen att det inte motsäger sig självt. Även om jag starkt ogillar det i substans.)

Men i övrigt är svensk politik fullständigt förvirrad. Alla traditionella riksdagspartier försvarar den generella välfärdsstaten – samtidigt som de försöker ge intryck av att vara öppna, toleranta och kosmopolitiska. Men det flyger inte. Man kan inte samtidigt vara för en sluten välfärdsstat och för fri rörlighet. Så det politiska Sverige säger en sak och gör en annan. I all praktisk handling – faktiskt – samma sak som (SD). Det vill säga att de offrar den fria rörligheten till förmån för välfärdsstaten.

Så väl regeringen som de rödgröna bygger murar runt Sverige och EU. De låter människor som bara söker ett bättre liv drunkna ute på Medelhavet. De ser åt andra hållet när EU:s Frontex-styrkor skjuter flyktingar i ryggen vid EU:s yttre gränser. De är så rädda för dynamisk utveckling att de bara ser problem och hot där de skulle kunna se möjligheter.

Regeringen och de rödgröna försöker framställa sig själva som moraliskt överlägsna, jämfört med (SD). Men i själva verket finns alltså ingen större skillnad. I riksdagen har den generella välfärdsstaten 100-procentigt stöd. På bekostnad av människors frihet.

Men det kan vårt lands politiker inte erkänna. Inte ens för sig själva.

25 kommentarer:

 1. "Däremot tror jag på människors rätt att flytta till nya platser och bosätta sig där de vill."
  Vem ger dem den rätten? Lyssna. Antingen är du demokrat. Och då tror du att politikernas jobb är att se efter medborgarnas intressen. Och då kan du inte hävda icke medborgares rättigheter?

  Däremot är det ju möjligt att tro att det skulle gynna medborgarna med stor invandring och en mer splittrad befolkning. Men det är någonting helt annat, det handlar inte längre om rättigheter.

  SvaraRadera
 2. @Martin; att vara demokrat betyder, i första hand, på att man försvarar och tror på människors värden och på vissa fundamentala fri- och rättigheter. En av dessa fundamentala rättigheter är att få bosätta sig var man vill och att statens våldsmakt därmed inte får nyttjas till att hindra denna rättighet. Nu fungerar det inte riktigt på det sättet eftersom dels har människor fått för sig att rösträtten är viktigare än dessa fundamentala rättigheter så man kan när som helst rösta bort dem - det klassiska "alla i den svarthåriga majoriteten kan när som helst rösta för att mörda alla ljushåriga eftersom de är i minoritet"-argumentet. Dels har vi en representativ demokrati d.v.s. att vi väljer folk att fatta beslut åt oss, men där är ju frågan hur långt dessa beslut får gå och hur mycket beslutandemakt vi ger dem. Själv är jag emot denna sorts "demokrati" där majoriteten (egentligen minoriteten, men låt oss inte tala högt om det) får fatta vilka beslut som helst eller ge ifrån ALLA människors beslut, även de som röstat på alternativ, till en högre instans; Staten. Tycker detta är fullständigt omoraliskt och fel, men OM vi nu lever i ett sånt system måste vi ändå värna om vissa grundläggande fri- och rättigheter och rätten att bosätta sig, leva och arbeta där man vill borde vara en sådan fundamental rättighet. Du tycker inte det?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Den viktigaste tillgång som nya medborgare tilldelas av landets existerande medborgare är inte transfereringar, utan politiskt makt. Omfördelning av politisk makt går inte att särkoppla från invandring. Det är därför libertarianers vanliga ståndpunkt “jag är för fri invandring men som metod för att avskaffa välfärdsstaten” är så ogenomtänkt. Välfärdsstaten kan inte avskaffas med önsketänkande, utan bara bara i ett politiskt jämvikt där majoriteten av väljare anser att det är i deras självintresse. Om man gör invandrare från tredje världen till majoritetsbefolkning i ett land med rika svenskar är det inte i deras självintresse att avskaffa välfärdsstaten.

   Radera
 3. "@Martin; att vara demokrat betyder, i första hand, på att man försvarar och tror på människors värden och på vissa fundamentala fri- och rättigheter."
  Nej. Demokrati betyder "folkstyre". Din argumentation och uppluckring av termer påminner om påminner om den process som gjorde att "liberal" numera betyder socialist.

  Ingen människa har någon rättighet alls. Utom de rättigheter som backas upp av våld. För att backa upp människors rättigheter med våld krävs det att de som betalar för våldet gynnas av det. Alltså får del av rättigheterna. Det finns också rättigheter som backas upp av terrorbalans och av allianser etcetera. Ditt moraliska hokus polkus är helt enkelt bara tom propaganda och sofismer.

  "Tycker detta är fullständigt omoraliskt och fel, men OM vi nu lever i ett sånt system måste vi ändå värna om vissa grundläggande fri- och rättigheter och rätten att bosätta sig, leva och arbeta där man vill borde vara en sådan fundamental rättighet. Du tycker inte det?"
  Nej. Jag värnar mina och de minas rättigheter. Så får andra värna sina och de sinas rättigheter. Där våra egenintressen skiljer sig åt uppstår förhandlingar, styrda av de rådande styrkeförhållandena och de rådande allianserna. Att du tycker att denna ordning är "ful" ändrar inte på att det är så världen fungerar.

  SvaraRadera
 4. Däremot delar jag helt din åsikt om välfärdsstaten. Jag är bara väldigt skeptisk till moralism. Det är mycket fruktbarare att diskutera hur saker är. Än att fantisera om hur de "bör" vara?

  SvaraRadera
 5. Så vad tycker du Henrik, ska vi köra välfärdsstaten Sverige in i kaklet så att flisorna ryker och det bara blir spillror och ruiner kvar? Sen bli en del av superstaten EU? Eller går det att avbryta gloria-polerandet (dvs den oansvariga invandringspolitiken, retroaktiva barnbidrag etc) tills samhällets institutioner och innevånare hunnit anpassa sig?

  Ska de som kommer hit ha bidrag i någon form så kan de lika gärna stanna hemma.

  Skulle ju starkt tippa på att det inte skulle komma så många som alltfler verkar störa sig på om det inte lockades med rikliga utbetalningar.

  Därför:

  När bidragen strypts och folket som redan bor inom den geografiska ytan som kallas Sverige är positiva så kan vi experimentera med fri rörlighet. Orimligt eller?

  SvaraRadera
 6. @Martin - bara för att få det helt klart. Du menar inte att jag har en automatisk rätt till min egen kropp och till att leva?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Om de som är mäktigare än de som försvarar din rätt till din egen kropp inte tycker det så spelar den "rättigheten" ingen roll. Läs historia?

   Radera
  2. Sen, OM jag skulle tala moralistiskt. Så börjar jag med att konstatera att moral endast fungerar inom ett "vi". Det är moralens ursprungliga syfte, att grupper skall fungera bättre, i syfte att tävla bättre mot andra grupper.
   Men OM. Så skulle jag säga att den negativa rättigheten att ingen har rätt att döda någon annan, den är bra och fungerande. Men, den positiva rättigheten att inte svälta ihjäl, som också skulle kunna läsas in i "rätt till att leva", den är ondska. Eftersom den förutsätter att du tvingar ifrån somliga människor frukten av deras arbete och omfördelar den till en annan person (som svälter, i vårt exempel). Denna version av "rätt till att leva" leder ofelbarligen till totalitarianism och gulag och obeskrivliga hemskheter.

   Radera
 7. Jag har aldrig haft tid att systematiskt gräva i hur starka dessa samband var när en av de första moderna välfärdsstaterna, den Tyska, förföll till att stöta ut tärande minoriteter och stjäla tillgångar från rika minoriteter.

  Att utplåna de svaga och stjäla från de udda borde fungera för att få budgetar att gå ihop och finansiera en maktelit. Det ger
  ett självförbrännande samhälle som jag inte vill leva i. Det i rummet och tiden närmaste exemplet på en sådan ordning borde vara de jugoslaviska krigsherrarna som hetsade upp gamla etniska konflikter för att stärka sina maktbaser och få möjlighet att stjäla i industriell skala.

  SvaraRadera
 8. Känns som att det inte finns så mycket alternativ till en välfärdsstat, men den nuvarande implementationen lämnar en del att önska. Sett Christian Engströms föreläsning om basinkomst? https://www.youtube.com/watch?v=8zOnoMeRUpc

  SvaraRadera
 9. Det viktigaste är att sätta stopp för Sverige som en socialbyrå för MENA.

  SvaraRadera
 10. Bra och vettigt inlägg.

  Med det sagt så kommer väl Expressen att hänga ut mig som rasistnazist, så jag vill poängtera för alla vänsterextremister och journalister att jag inte vill starta förbränningsugnarna. Inte.

  SvaraRadera
 11. Du fantiserar HAX.
  Sverige som tar emot den ojämförligt största mängden av invandrare och s.k. Flyktingar per capita i EU kan väl inte göras ansvarigt för att ekonomiska flyktingar går ombord på knappt flytande vrak i Nordafrika.

  Dessutom struntar Sverige i Dublinkonventionen eftersom dom blivande kroniska socialbidragstagarna endast i ett mycket litet antal kommer direkt till Sverige.

  SvaraRadera


 12. De nonsensargument HAX nämner bygger förövrigt på den outtalade premissen att Sveriges medborgare inte har någon exklusiv äganderätt till Sverige -- en extrem, eller snarare vanvettig, åsikt som kommunister (röda + gröna) och libertarianer delar.

  Tino Sanandaji gör mos av den åsikten i ett nytt inlägg på sin blogg:

  "Att svenska medborgare har äganderätt över den svenska staten och beslutanderätt över migration är inte bara en teori, det är vad Sveriges grundlag säger. Denna ordning är inget tvångsförtryck, utan hur väljare i Sverige (och andra länder) frivilligt valt att organisera sina demokratier."

  http://www.tino.us/2013/12/dns-lena-andersson-forvirrad-om-aganderatten/

  -- För övrigt är det självklart att Sveriges medborgares kollektiva äganderätt till Sverige även är ÄRFTLIG. Detta är en självklarhet i troligen alla länder i hela världen, och sedan urminnes tider. Det går alltså inte att med påhittat ekonomiska argument likställa import av personer från främmande länder med att föra vidare äganderätten genom sina egna barn -- såvida man inte förnekar det faktum som Tino påvisar ovan.

  SvaraRadera
 13. Blir lite nyfiken på hur du menar att det skall fungera i praktiken?!

  Vi ska ha öppna gränser men inga bidrag ("inte ligger andra till last"). Invandrare (och infödda) skall alltså klara sig själva, ingen SFI-undervisning, ingen hjälp med mat och hyran, ingen sjukvård etc!?

  Låter som ett mardrömsscenario för mig...
  Möjligen intressant som en vacker teori, precis som kommunismen, men om du vill införa detta i verkligheten blir jag väldigt skrämd...

  SvaraRadera
  Svar
  1. För det första: Det verkar som att du är en av dem som tror att om inte staten sköter sjukvård, undervisning etc. så blir det ingen. Lägg märke till att den fria marknaden förser oss med vårt mest grundläggande behov - mat - och det funkar rätt bra, eller? Hur många har svultit ihjäl i Sverige i år p.g.a. att vi saknar statliga matbutiker liknande dem som östeuropeer köade vid förr i tiden? För det andra: Om invandrare 1) inte kan hitta arbete, 2) inte har besparingar, 3) inte kan hitta någon välgörenhetsorganisation eller vän eller släkting el. dyl som kan hjälpa till tills de hittar någon inkomstkälla, så är det ganska rimligt att de börjar packa för att se om de har bättre framgång någon annanstans. Vad man än tycker om saken så är det den enda möjligenheten för något land i världen att ha långsiktigt hållbar fri invandring. Att kombinera öppna gränser med en välfärdsstat håller max ett par generationer innan allt kollapsar, misstänker jag (det har väl egentligen aldrig testats i praktiken, men Sverige är på väg åt det hållet, så vi får se).

   Radera
  2. Om du inte missade mitt inlägg längre upp så läs det igen Larsa:

   Den viktigaste tillgång som nya medborgare tilldelas av landets existerande medborgare är inte transfereringar, utan politiskt makt. Omfördelning av politisk makt går inte att särkoppla från invandring. Det är därför libertarianers vanliga ståndpunkt “jag är för fri invandring men som metod för att avskaffa välfärdsstaten” är så ogenomtänkt. Välfärdsstaten kan inte avskaffas med önsketänkande, utan bara bara i ett politiskt jämvikt där majoriteten av väljare anser att det är i deras självintresse. Om man gör invandrare från tredje världen till majoritetsbefolkning i ett land med rika svenskar är det inte i deras självintresse att avskaffa välfärdsstaten.

   Radera
  3. Invandrare från tredje världen skulle inte kunna komma i sådana mängder så att de skulle bli majoritet om de var tvungna att försörja sig själva.

   Radera
  4. Då är vi överens på den punkten.

   Vad jag åsyftade var att du förespråkade fri invandring som metod för att montera ned välfärdsstaten. Det tror jag inte kommer gå på det sätt som många liberaler tänkt sig.

   Om inte våldsspiraler och oroligheter är det ni tänkt er dvs...

   Radera
 14. Invandringen idag är ett regeringsprogram, och ett misslyckat sådant.
  Omfödelningen av resurser är brutal.
  När gamla människor som lurats eller tvingats att betala till företaget svenska staten nu blir snuvade på sina äldreboenden för att kommunen har sålt lokalerna till en väldfärdsentreprenör som sedan hyr det till migrationsverket för flera miljoner.

  Fy fan för regering och stat.

  SvaraRadera
 15. Lästips.

  http://sjoholm.org/2013/12/en-auktoritar-varldsomvalvning/

  SvaraRadera
 16. Jag undrar om det inte är en halmgubbe detta. Poängen med den generella välfärdsstaten är att de välfärdstjänster som det allmänna står för är neutrala och under demokratisk kontroll och det är inte ett dugg konstigare än att polisen eller brandkåren är något som det allmänna står för. Det är också smart och effektivt att finansiera sådant som praktiskt taget alla behöver via skattsedeln.

  Jag tror man måste skilja på den generella välfärdsstaten och curlingstaten där alla medborgare ska tas omhand av välmenande politiker hela tiden. Skillnaden är att i den generella välfärdsstaten - där finns det gränser. Faller du så blir du uppfångad, men det betyder inte att man kasta sig utför stup hela tiden. Problemet har under lång tid varit att framför allt vänstersidan i svensk politik inte förmått dra gränser. Allt fler och fler problem ska lösas för skattepengar. Problemet är att då samhället ska lösa allting så blir det ineffektivt och dåligt. Det ska vi undvika.

  Sedan ska man förstås inte sticka under stol med att världen är orättvis. Vi i Sverige har en otroligt hög levnadsstandard vilket vi delar med andra västländer. Det är inte konstigt om människor vill flytta hit, för att de ser bättre möjligheter att försörja sig och sina nära här. (Även om det kanske inte är verkligheten.)

  Men lösningen torde varken vara att montera ner välfärdsstaten eller att sätta upp taggtråd vid gränsen, utan att hjälpa resten av världen att komma upp på en rimlig levnadsstandard. Man måste nog inse att de allra flesta människor i världen inte har någon särdeles stor önskan av att flytta till Sverige, så om de kan få en tillräckligt god levnadsstandard och en framtidstro där de bor så är det bra med det.

  Och vägen dit är förvånande enkel. Vi har ju gjord den resan själva. Stora delar av världens befolkning har ännu inte fått riktigt tillgång till industrialismens fördelar. Asiens industrier ägnar sig åt att producera sådant som ska konsumeras i Europa och USA, trots att det finns miljarder människor som lever på usel nivå där.

  Samtidigt har vi våra egna interna handelsbalansproblem i Europa. Varför inte låta producera våra konsumtionsvaror i Grekland, Rumänien, Bulgarien, Portugal m.fl. som har skyhög arbetslöshet. Ja, visst blir det lite dyrare, men vi kommer ändå inte att slippa undan att hantera de sociala skillnadens i EU när vi nu ändå har skapat ett enda område med fri rörlighet och - i vissa fall - gemensam valuta.

  Det är dessutom klimatsmart att inte frakta varor över halva jordklotet i onödan.

  SvaraRadera
 17. Hax har rätt. Man behöver inte se längre än till Irak, där shia, sunni och kurder tillsammans utgör en helhet som är större än summan av dess beståndsdelar. Fred, samförstånd, ömsesidig berikning, synergi. Samhället mår som bäst ju mer man blandar olika grupper, helst grupper som hatar varandra in i döden och som har helt olika ideer om hur samhället bör styras. Ur det växer en vacker syntes.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.