2014-03-12

Facket backar om handelsavtal EU-USA (#TTIP)

Här är en intressant nyhet, som hamnat i medieskugga: Fackförbunden LO, TCO och Saco börjar sväva på målet om "frihandelsavtalet" mellan EU och USA, TTIP.

Tidigare väckte det uppmärksamhet att LO och Svenskt Näringsliv gemensamt gick ut och gav TTIP sitt stöd. Men sedan dess har det hänt saker.

Till exempel har den tyska fackföreningsjätten IG Metall gått ut och kritiserat avtalet. Nu bör man i och för sig vara en smula misstänksam mot tyska fackföreningar. De är också ett särintresse med en agenda. Och det är inte ovanligt att de är protektionistiska.

I det perspektivet är det intressant att se vad det är de svenska fackföreningarna upplever som problematiskt med TTIP. Och tänka sig. Det verkar inte alls handla om protektionism. Istället är det avtalets "tvistelösningsmekanism mellan investerare och stat" (Investor-state dispute settlement, ISDS) som ger dem kalla fötter.

Det handlar om det förlikningsförfarande som ger företag rätt att stämma nationer som stiftar lagar som företagen ogillar. Vilket är en mycket märklig konstruktion, som rundar den demokratiska processen och ger företagsjurister makt över vår lagstiftning och dess tillämpning. [Läs mer här »]

De tre fackföreningarnas ledare skriver...
"Svensk fackföreningsrörelse vill hävda att vinsterna med ett ISDS i TTIP i form av ökade investeringar sannolikt är minimala, men att kostnaderna riskerar att bli desto högre, också i form av begränsningar av demokratiska beslut. Förhandlingarna borde därför inriktas mot att det inte inkluderas en tvistelösningsmekanism för investerare-stat-relationer i avtalet."
Den som vill ha ett frihandelsavtal mellan EU och USA gör nog klokt i att inte baka in ISDS i avtalet.

Det samma kan sägas om den information som läckt ut om TTIP och upphovsrättsliga frågor. Det verkar som om man försöker smyga in saker från det fallna ACTA-avtalet (som skulle ha begränsat internets frihet) i detta nya avtal.

När TTIP väl är färdigförhandlat, då kan man inte ändra i avtalet. Då kan Europaparlamentet bara säga ja eller nej. Därför ökar man inte direkt avtalets chanser att överleva genom att (i förhandlingar bakom stängda dörrar) plocka in kontroversiella saker som väldigt många människor kommer att ha väldigt starka invändningar emot.

Själv är jag inte så säker på att frihandelsavtal alltid ger fri handel. Ofta blir det bara nya regleringar i stället. Finge jag bestämma, då skulle man avskaffa alla tullar mellan EU och USA rakt av – och öppna upp helt och hållet för fri rörlighet för varor, tjänster, människor och kapital. Varför krångla till det?

Länkar:
EuropaportalenSvenska fack: Handelsavtalet med USA måste bli hållbart »
Cato InstituteDoes U.S. and EU Foreign Investment Need “Protection”? »

Mot TTIP: TTIPpen.se »
För TTIP: Frihandelsbloggen.se »

2 kommentarer:

  1. Krugman har bloggat om avtalet. Enligt honom skulle lägre tulltarriffer inte påverka USA ekonomi positivt i någon märkbar omfattning. Skälet är ett annat för USA - det är kultur och innovationsimperalism.

    SvaraRadera
  2. Facken "backar" inte, det är samma policy som ligger till grund för både artiklar om "facken tvekar" och "facken positiva", se http://tinyurl.com/nqd357f. LO, TCO och Saco är för ett TTIP-avtal, förutsatt att ett antal grundläggade fackliga och demokratiska krav uppfylls.

    SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.