2014-04-14

EU-valet: För att synas måste man göra saker!Ännu en dag då medias och det etablerade politiska Sveriges särbehandling av Piratpartiet är på tapeten.

Denna gång är det TNS Sifo som sammanställt en undersökning om medias behandling av de politiska partierna. [PDF»] Som vanligt utesluter man Piratpartiet. (Feministiskt Initiativ är dock med.)

I detta sammanhang skulle det rent av ha varit relevant för undersökningen att ha med att (PP) inte får någon press att tala om. Det är intressant i sig. Det säger en del om medias förhållande så väl till (PP) som till EU.

En dryg månad framöver kommer de flesta media dock att skriva om Piratpartiet. Fast mest av plikt, inför EU-valet. (I de fall de inte glömmer bort att partiet finns, är representerat i Europaparlamentet och ställer upp för omval.) Men som självständigt nyhetsmässigt material befinner sig piratfrågorna fortfarande i skugga.

Nu är det dock meningslöst att gnälla. Media lever i sitt brus och om man inte är med i det dagliga spelet i svensk inrikespolitik, då är det lätt att man glöms bort.

Dessutom är det inte speciellt nyhetsmässigt att man tycker saker. För att det skall bli en nyhet måste man göra saker. (Och då räcker det inte med hårt, kompetent och envetet arbete i Bryssel – eftersom EU-frågor går de flesta svenska media förbi.)

Nu drar EU-valrörelsen igång. Gårdagens mediebevakning är som den är. Morgondagen vet vi inget om. Det enda vi kan påverka är det innevarande ögonblicket, nuet.

Därför gäller det att fokusera: Vad kan Piratpartiet göra som är nyhetsmässigt? Vad kan du göra? Just nu?

Att bli inlåst av katter fungerar, även om det inte har ett dugg med politik att göra. Då syns man. Nu gäller det att lyfta över detta på saker som är politiskt relevanta.

I boken Propaganda skriver Martin Borgs om hur media är slavar under bra berättare...

 • Konflikt skapar intresse
 • Osäkerhet skapar spänning
 • Problem skapar sympati
 • Handling är effektiv kommunikation

Tänk också på att händelser som är ovanliga och oväntade uppfattas som intressanta av media.

Och det behöver inte vara riksmedia. Väljarna finns över hela landet. Upptåg kring EU-valet som får genomslag i lokalpress är minst lika viktigt som att synas i Stockholmsmedia.

Nu gör vi det här!

16 kommentarer:

 1. Om PP vill synas kan ni ju kräva fri invandring för alla homofiler.
  J_B

  SvaraRadera
 2. Har man väl åkt på demens kan det gå snabbt utför. Selektiv demens har jag däremot inte hört talas om.

  Ändå verkar media "glömma" PP och SD i olika sammanhang. SD och SDs blomma brukar glömmas bort i rapporteringar om opinionsundersökningar. PP glöms bort ö.h.t.

  Medierna verkar ännu räddare för PP än de är för SD...

  SvaraRadera
 3. Piratpartiet borde säga nej till massinvandringen

  SvaraRadera
  Svar
  1. Tja, då finns det andra partier...

   Radera
  2. Det finns "tyvärr" ingen massinvandring att säga nej till.

   Däremot skulle jag gärna rösta för att Piratpartiet borde säga nej till Troll.

   Ha det
   Jan

   Radera
  3. Massinvandring eller inte, invandringen direkt till bidrag i Sverige är i vilket fall som helst för stor.

   Moder Svea har redan tagit emot fler än hon mäktar med - och då tänker jag inte bara i ekonomiska termer - många som kommer in i landet görs det dessutom inga eller bristande kontroller på vad gäller ursprung, ålder och bakgrund. Det finns i stort sett inga bostäder kvar, kommunerna måste nu tvingas att ta emot invandrare som de inte vill ha. Trots att de enligt regeringen är en ekonomisk vinst. Vi har gjort vårt. Nu räcker det. Förorterna kommer brinna under många vårar framöver ändå...

   Sverige kommer inte att vara ett rikt land länge till om vi fortsätter slänga pengar efter islamistiska analfabeter från tredje världen och tiggande romer. Läs mer på den kurdisk-svenske civilekonomen Tino Sanandaji's blogg: http://www.tino.us/

   Radera
  4. Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.

   Radera
  5. Johan Tjäder: Det finns sju andra partier som tävlar om vem som är de största vurmarna för invandring, queerfeminism och genusdoktrin.

   PP kommer inte vinna några val på att bli det nya MP. Ledsen, men så är det. Det kommer ni bli varse i maj.

   Radera
  6. Att säga nej till "massinvandringen" är samma sak som att säga nej till den fria rörligheten inom EU. Då kan man lika gärna lämna unionen.

   Radera
  7. Det kommer inte att hända. Punkt.

   Radera
 4. Valrörelse ser vi väldigt lite av faktiskt. Reinfeldt pratar om att valet inte är förrän i september.

  SvaraRadera
 5. Våga anmäl er operatör. Datalagringsdirektivet är historia. En anmälan till Datainspektionen för olagligt upprättande av personregister och en anmälan till Post- och telestyrelsen för lagring av mer teledata än vad som behövs för tjänsten. Typ så här.

  Till Datainspektionen
  Som kund hos operatören X begär jag att Datainspektionen undersöker om operatören X behandlar personuppgifter så som föreskrivs i 16a - 16f § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK), och i så fall förelägger operatören X att genast upphöra med sådan personuppgiftsbehandling samt att destruera sådana personuppgifter som lagrats med stöd av dessa lagbestämmelser.

  Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter föreskriver vissa skyddsåtgärder som EU:s medlemsstater är förpliktigade upprätthålla gentemot den enskilde. Särskilt ska staterna se till att de personuppgifter som samlas in inte får omfatta mer än vad som är nödvändigt med hänsyn till de ändamål för vilka de har samlats in (artikel 6.1c). Undantag får dock göras enligt artikel 13.1d för förebyggnade, undersökning, avslöjande av brott eller åtal för brott.

  I en dom i fallen C-293/12 och C-594/12 slår EU-domstolen fast att lagring av teledata i en sådan omfattning som framgår av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG vilka de nu aktuella bestämmelserna i LEK grundar sig på.

  Enligt 2 § personuppgiftslagen (1998:204) ska bestämmelser i annan lag gälla före personuppgiftslagen. När Datainspektionen avgör vilka sådana bestämmelser som kan vara aktuella måste myndigheten göra en bedömning i enlighet med 12 kap. 10 § är förenligt med EU-rätten, i det här fallet Dataskyddsdirektivet och EU-domstolens dom. FInner Datainspektionen att det inte går att förena bestämmelserna i LEK med Dataskyddsdirektivet bör Datainspektionen pröva denna fråga med utgångspunkt i Personuppgiftslagens regler för behandling av personuppgifter.

  För att upprätthålla Sveriges åtagande enligt Dataskyddsdirektivet är det nödvändigt för Datainspektionen att förlägga Operatör X att genast upphöra med lagring av dessa personuppgifter.

  SvaraRadera
 6. Till Post- och telestyrelsen

  Som kund hos Operatör X begär jag att PTS med stöd av 16 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation beslutar om undantag från skyldigheten att lagra uppgifter enligt 16 a § i samma lag.

  Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall besluta om undantag från skyldigheten att lagra data om det finns synnerliga skäl för det.

  I en dom i fallen C-293/12 och C-594/12 slår EU-domstolen fast att lagring av teledata i en sådan omfattning som framgår av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/24/EG av den 15 mars 2006 om lagring av uppgifter som genererats eller behandlats i samband med tillhandahållande av allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster eller allmänna kommunikationsnät och om ändring av direktiv 2002/58/EG vilka de nu aktuella bestämmelserna i LEK grundar sig på.

  Den EU-rättsliga grunden för bestämmelserna i LEK är ogiltig och kan inte ligga till grund för att avvika från bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) som föreskriver att trafikuppgifter bara får lagras när det är nödvändigt för tjänsten eller för att ta betalt för tjänsten. (Artikel 6)

  Eftersom den rättsliga grunden för avsteg från direktivet har ogiltigförklarats av EU-domstolen, är det nu en skyldighet för Sverige att leva upp till det äldre direktivets regler om integritet. Således föreligger sådana synnerliga skäl som avses i 16 b § LEK tills dess lagstiftaren har fått tillfälle att ta ställning till rättsläget.

  SvaraRadera
 7. Ide: Arrangera et stort PirateParty-Party på Docklands på kvelden den 24 mai. Dar skal firas at PP haft ratt i DLD frågan hela tiden och fira at PP vinner fram.

  SvaraRadera
 8. Det behövs faktiskt inte så spektakulära saker. Det viktiga är göra något, och prata med lokaltidningen om det. Pirater anföll Norrköpings city

  SvaraRadera
 9. http://www.youtube.com/watch?v=Auf1rehiA-4

  Alla i denna tråd bör se det här, på tal om just detta ämnet.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.