2014-04-13

Nu går vi i strid mot Storebror!


Övervakningsfrågorna börjar röra på sig. Det börjar faktiskt se ut som om det kan bli match igen...
 • FRA-lagens "förbättringar" har kastats i papperskorgen en efter en och FRA-shopen har öppnats igen.
 • Det har visat sig att FRA har ett hemligt samarbete med amerikanska NSA och brittiska GCHQ.
 • Det har visat sig att FRA ägnar sig åt cyberattacker, fast ingen vet vem som gett dem mandat att göra detta eller vilken laglig grund som finns.
 • Det har visat sig att FRA gång på gång bryter mot en redan mycket generösa FRA-lagen, utan några konsekvenser och utan att någon ställs till svars.
 • Det finns tydliga indikationer på att USA varit med och utformat FRA-lagen och andra övervakningslagar, så att de passar amerikanska NSA:s syften och behov.
 • Europaparlamentet har uttalat att Sverige bör se över FRA-lagen, bland annat ur ett människorättsperspektiv.
 • EU-domstolen har ogiltigförklarat datalagringsdirektivet och slagit fast att urskiljningslös massövervakning strider mot EU:s rättighetsstadga (som är övervordnad svensk lag).
 • Moderaterna och socialdemokraterna har gjort upp om FRA och har inga planer på att ens reformera FRA-lagen, även om den strider mot EU-stadgan.
 • Moderaterna och socialdemokraterna har meddelat att de inte har några planer på att lägga ner teledatalagringen, även om den strider mot EU-stadgan.
De två partier som gör anspråk på att leda vårt land efter nästa val har alltså inga planer på att respektera folkets rättigheter, lyssna på Europaparlamentet eller acceptera EU-domstolens beslut. Och de förefaller vara beredda att ta strid om detta.

Dessutom har vi NSA-whistleblowern Edward Snowdens avslöjanden, där mycket återstår att avslöja. Även om Sverige.

Detta är inte bara en politisk strid, som råkar sammanfalla med två valrörelser. Vi befinner oss i ett läge där våra medborgerliga fri- och rättigheterna är hotade. En situation där rättsstatens principer står på spel. En punkt i historien där det kommer att avgöras om folket skall vara medborgare eller undersåtar.

Nu måste vi se till att dessa frågor verkligen kommer upp på dagordningen. Vi måste få igång en folklig reaktion som i sin tur får media att vakna. Vi måste visa att dessa frågor är tillräckligt viktiga för att den tyckande klassen skall masa sig ur sängen.

Media skulle kunna sälja lösnummer på detta redan nu. Sverige har ett hemligt underrättelsesamarbete med USA och britterna. Vi har massor av möjliga överträdelser av svensk lag, brott mot EU:s rättighetsstadga, Europakonventionen och internationella avtal. Vi har svenskt fulspel i EU, för att skydda amerikansk massövervakning. Och vi har politiker som vägrar svara på de stora och viktiga frågorna. Vilken redaktör som helst bör kunna känna att det är blod i vattnet...

6 kommentarer:

 1. Natural law är det man skall stödja sig på när allt annat fallerar:
  Kom ihåg att Natural law alltid utgår från individens rätt. Om någon påstår att lag skapad av människa utgöt Natural law så är detta en felaktig uppfattning. Detta skulle ju vara att en människa har en högre auktoritet än en annan och kan sätta sig över andras vilja. Natural law handlar i grunden om att ingen kan bryta mot någon annans vilja. Punkt. Detta är att betrakta spm våld och den som agerar i självförsvar mot detta använder definitionsmässigt inte våld utan rättmätig kraft att bryta motstånd.

  http://jim.com/rights.html
  https://www.youtube.com/watch?v=C1pkJaNbzLU
  http://freedom.lege.net/doc/Natural_Law__Mannaratten__den_inneboende_Ratten__Yggdrasil__rev_L.pdf
  http://freedom.lege.net/doc/Natural_Law__Yggdrasil__ver_B.pdf

  I större sammanhang.
  http://itccs.org/the-common-law-and-its-courts-a-community-training-manual/

  SvaraRadera
 2. Storebror dyker upp lite varstans faktiskt. Som på denna franska skola som ska mass-dna-tesa alla i jakten på en våldtäktsman.

  Bara några dagar efter att EU-domstolen slagit fast att rätten till privatliv innefattar rätten att inte bli misstänkt annat än på skälig grund så hittar fransmännen på något så jävla dumt!

  Dessutom är det ineffektivt av flera skäl. DNA-profiler är inte entydiga utan man delar dem med ett par tusen andra människor här i världen. DNA-testning kan bara användas för att stärka annan bevisning mot en misstänkt.

  Det är vidrigt att se hur statsmakten säger att det är misstänkt att vägra låta testa sig trots att det är "frivilligt".

  Det duger inte!

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis. Strider mot Natural Law.

   Källa:http://itccs.org/the-common-law-and-its-courts-a-community-training-manual/

   Two great principles summarize this Natural Law:

   1. All things exist and are held in common. By the state of nature, no one has any more of a claim to the earth than another, as noted by a founder of modern law, Thomas Hobbes:

   “I demonstrate in the first place, that in the natural state of men (which state we may properly call the state of nature) all men have equal right unto all things” (Leviathan, 1651)

   2. The Law does harm to no-one. (Actus Regis Nemini Facit Injuriam) Arising from the Ten Commandments and God’s law to do no harm to one’s neighbour, this principle forms the basis of modern law.

   John Stuart Mill articulated this principle in On Liberty where he argued that, “The only purpose for which power can be rightfully exercised over any member of a civilized community, against his will, is to prevent harm to others.” (1869)

   An equivalent idea was earlier stated in France’s Declaration of the Rights of Man and of the Citizen of 1789 as, “Liberty consists in the freedom to do everything which injures no one else; hence the exercise of the natural rights of each man has no limits except those which assure to the other members of the society the enjoyment of the same rights. These limits can only be determined by law.”

   This Natural Law exists to maintain the natural peace and equity between people and is their shield and protector against unjust rule, rather than a force over them. Within the ancient traditions of tribal communities, especially in the Anglo-Saxon world, this Law evolved into what became known as the Customary or Common Law, or the Law of the Land. It has strong echoes in the customs of indigenous nations all over the world.

   Radera
 3. Slask-media har sin agenda så deras hjäp kan man nog glömma.

  SvaraRadera
 4. http://www.youtube.com/watch?v=wh-ttsYcWb8

  http://www.ofuss.se/

  SvaraRadera
 5. Valutapolitik = Kryptovaluta
  Stoppa FRA & NSA = bygg Mesh nätverk
  Lag och rätt = läs The market for liberty
  Vägar = läs Walter block
  Integrationsfrågor = läs Thomas Sowell

  Medborgarlön utan skattefinansiering eller regering = http://hplusmagazine.com/2014/04/02/technologically-enhanced-basic-income-as-a-solution-to-technological-unemployment/

  Konkurerande samhällssystem = ofuss.se

  Så, vad bra, nu behöver vi inte ha regering mer.
  Tack och hej!

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.