2014-09-12

Bahnhof kräver att EU-Kommissionen stoppar den svenska datalagringen


I dag har internetoperatören Bahnhof och 5 Julistiftelsen formellt anmält Sverige till EU-Kommissionen.

Anledningen är att svenska staten uppmanar landets internetoperatörer att fortsätta lagra trafikdata, i strid med utslaget i EU-domstolen tidigare i år.
  • EU-Kommissionen har ett direkt ansvar för att upprätthålla EU:s fördrag.
  • Bland fördragstexterna finns stadgan om de mänskliga rättigheterna.
  • Med utgångspunkt i denna bindande fördragstext har EU-domstolen prövat EU:s datalagringsdirektiv.
  • Domstolen har funnit att direktivet är olagligt och att det bryter mot de mänskliga rättigheterna.
  • Därför har domstolen upphävt direktivet.
  • Den svenska datalagringen bygger på detta direktiv och lider av samma brister som direktivet.
Men i Sverige tänker regeringen och socialdemokraterna (och SD) fortsätta att lagra data om alla svenskars alla telefonsamtal, mobilsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner.

Visserligen har man tillsatt en utredning. Men dess första analys av domen landar i att Sverige skall fortsätta datalagringen.

Regeringen och (S) låter även förstå att de vill fortsätta datalagringen, även om de inte är beredda att ta debatten före valet.

Post & Telestyrelsen har därför (efter visst velande fram och tillbaka) ålagt operatörerna att fortsätta lagringen.

Samtidigt är EU-domstolen tydlig med att datalagringen måste upphöra.

Brottet mot de mänskliga rättigheterna föreligger oavsett om det sker i ett EU-direktiv eller i nationell lag.

Så här tolkar EU:s Article 29 Data Protection Working Party (medlemsstaternas dataskyddsmyndigheter) domstolen...
"...national data retention laws and practices should ensure that there is no bulk retention of all kinds of data and that, instead, data are subject to appropriate differentiation, limitation or exception."
Tydligare än så kan det knappast sägas. Den urskiljningslösa massövervakningen måste upphöra.

Detta är även den tolkning som görs av bland andra juristerna på EU:s ministerråd, den tyske justitieministern och Österrikes högsta domstol.

Men Sverige obstruerar. Sverige fortsätter datalagringen.

Därför har EU-Kommissionen ett direkt ansvar att snarast vidta åtgärder mot Sverige.

Det är detta Bahnhof och 5 Julistiftelsen nu uppmanar Kommissionen att göra.

Ur Bahnhofs och 5 Julistiftelsens pressmeddelande...
"Vi kommer att kämpa hela vägen till EU-domstolen. Men det bästa vore om EU-kommissionen kunde ingripa och ge Sverige en tillrättavisning, säger Bahnhofs vd Jon Karlung."
"Detta är inte bara en nationell fråga, säger Oscar Swartz, ordförande för 5 juli-stiftelsen. Alla som besöker Sverige och använder en smartphone eller som kommunicerar med någon i Sverige är olagligt registrerade just nu. Det är därför vi ber EU att agera."
Bahnhofs och 5 Julistiftelsens pressmeddelande »
Anmälan till EU-Kommissionen »

Och så dagens bonus...

Samtidigt passar 5 Julistiftelsen på att presentera sin XMPP/Jabber-server (som fysiskt finns hos Bahnhof) – vilken möjliggör säker OTR-krypterad chat. Detta är en säker chatlösning, som rekommenderas av bland andra NSA-whistleblowern Edward Snowden. Med denna tjänst vill stiftelsen ge alla tillgång till säker kommunikation. Det är gratis. Och det är anonymt. [Länk»]

1 kommentar:

  1. Bra av Bahnhof, och deras lijasinnade. Först fick de brsked av regering och riksdag, sen av PTS. Nu kommer de att få det av EU också. Sen är det bara att rätta sig och packa sig för den gode Jon.

    SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.