2014-12-18

EU: Ett nytt datalagringsdirektiv på väg?


Efter att EU-domstolen upphävt EU:s datalagringsdirektiv trycker nu ministerrådet på för att kommissionen skall ta fram ett nytt direktiv.

Vilket inte är helt enkelt, eftersom domstolen anser att den urskiljningslösa registreringen av alla medborgares alla telekommunikationer (utan brottsmisstanke) strider mot de mänskliga rättigheterna.

Samtidigt är EU-kommissionen uppseendeväckande passiv vad gäller att upprätthålla EU-domstolens beslut. Flera medlemsländer bryter uppenbart mot domen (och därmed också mot människorättsstadgan, som är en del av EU:s fördrag). Men kommissionen duckar, vilket är anmärkningsvärt – eftersom den skall vara "fördragens väktare".

Det gäller till exempel Sverige, där S och Allianspartierna står bakom en fortsatt lagring av data om alla svenskars alla telefonsamtal, SMS, e-postmeddelanden, nätuppkopplingar och mobilpositioner.

Internetoperatören Bahnhof har anmält Sverige till kommissionen – och har uppmanat den senare att se till att vår regering följer EU-domstolens dom. Ännu så länge har detta ärende bara tilldelats ett diarienummer...

Man kan misstänka att EU-kommissionen står på ministerrådets sida – inte EU:domstolens och folkets.

Läs mer hos EDRi: Data retention - EU Commission – guardian and enemy of the treaties »

1 kommentar:

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.