2015-04-10

Vem äger dina persondata? Du? Facebook? Staten? Ingen?


Nybloggat på HAX.5July.org:


Nu avgörs frågan i EU: Skall du ha rätt att ha kontroll över dina persondata eller ej? Kommer vi alla att bli digitala slavar?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.