2015-12-02

Så kortsluts demokratin i EU


Nybloggat på HAX.5July.org:


Om hur EU-apparaten kringgår de öppna demokratiska arbetsformerna och fattar allt fler beslut utan insyn, bakom stängda dörrar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.