2016-03-23

Hemmafronten i kriget mot terrorismen: Hipster-jihadisterna


Låt mig fundera högt en stund...

Den militanta islamismens kärna är konservativa religiösa fanatiker, som är IS och andra terrororganisationers ideologiska kärna.

I nästa lager finns dessa organisationer som sådana. De har en stor väpnad gren, men också en omfattande logistisk verksamhet – inte minst på propagandaområdet.

Terrororganisationernas fotsoldater kommer från olika bakgrund. Vi har dels de människor i den muslimska världen som mer eller mindre frivilligt dras in i verksamheten. Sedan har vi starkt troende, som följer uppmaningen att ansluta sig till "kalifatet". Och så har vi ett antal unga människor i västvärlden som radikaliseras och antingen reser till Mellanöstern för att slåss eller som bildar (ofta autonoma) terrorceller som kan slå till i vår del av världen. (Samt skapar en miljö som uppmuntrar och glorifierar sådant beteende.)

Den sista gruppen intresserar mig speciellt. Det är främst den vi kan nå och möjligen påverka.

Detta leder mig till en intressant artikel i NewsweekJihadi Cool: Why Belgium’s new extremists are as shallow as they are deadly »

Några nedslag i texten...
These European attackers are not like the Al-Qaeda members of old—the radicalized adherents to fundamentalist Islam. Many of these new age killers were small children when the World Trade Center fell in 2001 and have spent much of their lives watching major wars in Afghanistan, Iraq and now Syria. Their knowledge of Islam is quite limited; they are more like jihadi hipsters than dedicated Islamists, or what some experts in the intelligence community call “jihadist cool.” They celebrate what the Dutch coordinator for security and counterterrorism called “pop-jihad as a lifestyle.” (...) 
In other words, these are not intellectual Muslims with long beards and Korans in hand; labeling them jihadis or radical Islamists would be, to them, the highest compliment. In another time or another circumstance, these are young people who would be called losers or narcissistic punks—although they are punks who murder. (...) 
These shallow Islamists have proved to be a challenge for European countries that use a traditional de-radicalization program for Muslims lured into the world of radical fundamentalists: It’s hard to re-educate people about Islam when they knew almost nothing to begin with. In what may be the most representative event depicting the nature of these new Islamist extremists, two British Muslims, both 22, purchased copies of Islam for Dummies and The Koran for Dummies in August 2014 just before they boarded a plane on the first leg of their trip to join ISIS fighters in Syria.
Jag tror det ligger mycket i detta.

Det leder mig tillbaka till en tes jag länge har drivit på denna blogg: Om inte samhället erbjuder intressanta och lockande alternativ för unga i utsatta områden – då har de ingen annan stans att ta vägen än till lokala religiösa predikanter eller kriminella gäng.

Låt mig nu citera Johan Norberg, i dagens Metro:
Vad är det de vill? frågar vi förtvivlat efter varje dåd. Men vi vet. De vill detta. De säger det till sitt fotfolk och skriver det internt. IS vill splittra oss, för att ”förstöra gråzonen” – den där frizonen där vi lever sida vid sida, oberoende av tro och bakgrund. De vill ingjuta skräck på båda sidor, så att ingen längre vågar vara där, så vi sluter oss inne och riktar vapnen utåt. De vill att vi ska förfölja och utvisa muslimer, så att de ska kunna försörja sin mördarmaskin med ett ständigt tillflöde rekryter, och starta det apokalyptiska kriget mellan civilisationer. De har gillrat en fälla och många tycks längta efter att kasta sig huvudstupa i den.
Detta är en viktig insikt. I vart fall om man vill finna något slags konstruktiv lösning på problemet.

Det finns faktiskt något hoppfullt här. Dessa människor kan nås, påverkas och erbjudas alternativ.

Men jag är rätt övertygad om att det inte är Mona Sahlin, kommunala tjänstemän och socialtanter som kan skapa dessa alternativ.

Det gäller att istället erbjuda sådant som är mer intressant, lockande och välkomnande. Exakt vad detta är, det vet jag inte. Det finns helt säkert många olika svar. Men jag är rätt övertygad om att det i huvudsak är civilsamhället och marknaden som kan erbjuda dessa alternativ.

Soft power, helt enkelt.

Jag ser för övrigt inte så värst många andra taktiska möjligheter. I vart fall inte om man på riktigt är intresserad av att skapa ett samhälle där människor lever i fredlig samexistens.

7 kommentarer:

 1. Vi skulle ha assimilerat dem som kom till Väst och inte låtit dem bygga sina egna samhällen utanför de västerländska samhällena. De som kommer hit vill ha vår levnadsstandard men vill inte bli en del av våra samhällen.
  Det finns många som uttalar sig om invandring som saknar grundläggande kunskaper om vad forskningen säger.
  Jag kan rekommendera att läsa Paul Collier och Robert Putnamn som tillhör de världsledande inom forsknningsområdet i stället för att lyssna på Magnus Betnér eller Henrik Schyffert.

  SvaraRadera
 2. SD:s Kent Ekeroth, Jonas Millard och Fredrik Eriksson menar i en debattartikel i Aftonbladet att Sahlin bör bytas ut som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism. Det Sahlin utfört – som att upprätta en stödtelefon och utveckla ett genusperspektiv – räcker inte, anser de. I stället krävs betydligt kraftfullare åtgärder samt att någon med dokumenterad erfarenhet från militärt, polisiärt eller civilt arbete placeras på Sahlins post. http://www.aftonbladet.se/debatt/article21548048.ab

  Enligt KU-ordförande Andreas Norlén bör återvändare från IS-resor fångas upp mer effektivt, även om det inte skulle kunna styrkas att de begått brott i främmande land. Terrorforskaren Magnus Norell har nyligen påpekat att hemvändarna tillbaka i Sverige ofta hyllas som hjältar: ”Samhället får aldrig ge dem spelrum att bli ambassadörer för våldsbejakande islamism!”, understryker Norlén i intervjun och det är inte särskilt svårt att hålla med.

  Vidare, anser Norlén, är det viktigt att inte statligt eller kommunalt stöd går till organisationer som motarbetar våra demokratiska värderingar. ”Det finns exempel på att hatpredikanter och förintelseförnekare bjudits in”, citeras Norlén. Just så. Och Norlén behöver inte färdas speciellt långt för att utbyta synpunkter med någon som kan detta ämne utan och innan. Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) bjöd 2011 själv in en islamistisk extremist och antisemit som heter Yvonne Ridley till riksdagen. Kaplans lama ursäkt, där han uppenbart lögnaktigt påstod sig inte känna till Ridleys bakgrund, torde inte många ens i den närmaste bekantskapskretsen ha trott på.

  Mats Skogkär skrev apropå detta och i anledning av Kaplans islamistiska bakgrund följande i Sydsvenska Dagbladet: ”Kaplan har en bakgrund i islamistiska organisationer och umgås i islamistiska kretsar, har återkommande förringat islamistisk extremism och försvarat radikaler.” http://www.sydsvenskan.se/opinion/signerat/mats-skogkar/en-minister-markligt-vag-om-islamister/

  Om KU:s ordförande, regeringen och statsmakterna menar allvar med sin påstådda vilja att bekämpa den våldsbejakande extremismen av islamistiskt slag, bör de lämpligen börja med att avlägsna islamisten Mehmet Kaplan ur regeringen. Så länge detta icke sker har åtminstone jag svårt att ta föresatserna att komma till rätta med den våldsbejakande extremismen på fullaste allvar.

  Det som det kanske finns störst anledning att reagera inför vad gäller intervjun med Norlén är hans jämförelse mellan den terrorinriktade islamismen och religionen islam i slutet av intervjun. Det är viktigt, menar han, att inte ”skuldbelägga muslimerna”:

  "Vi har sett en retorik från SD:s sida där islam som religion blandas ihop med islamism. Vi ska vara extremt tydliga mot våldsbejakande islamism – och samtidigt med att islam går utmärkt att förena med västerländsk demokrati."

  Vad har då Andreas Norlén för belägg för att islam går ”utmärkt” att förena med västerländsk demokrati? Närmare bestämt inga alls, ty efter sistnämnda kärnfulla yttrande tar intervjun slut. Varken Norlén eller intervjuaren, Magnus Wrede, anser det mödan värt att motivera detta uppseendeväckande påstående.

  Uppseendeväckande och sensationellt, därför att det så vitt jag vet inte finns något exempel i världshistorien på att islam kombinerats med västerländsk demokrati. Det är tänkbart att detta låter sig göras någon gång i framtiden efter genomgripande reformer av islam, men där är vi inte ännu på långa vägar.

  Vi talar alltså om en religion som egentligen är en totalitär ideologi som i sig innefattar alla samhällslivets aspekter: religion, politik, rättsväsende och filosofi. Något utrymme för demokrati och/eller individuella initiativ existerar inte, vilket framgår av själva betydelsen av ordet ”islam” – som betyder underkastelse. I islam betraktas vidare kvinnan som underlägsen mannen, och i den islamska världen utfärdas enligt allenarådande sharia regelmässigt dödsdomar mot kvinnor som blivit gruppvåldtagna (de anses på ett otillbörligt sätt ha hetsat upp männen) eller varit otrogna mot sina män.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Precis. Sen kan man ju också konstatera några saker. Självklart skall man få hysa islamistiska åsikter precis som man ska gå vara kommunist och nazist. Skolan har dock en viktig uppgift att förmedla att det INTE finns några som helst rationella skäl att tro på någon religion överhuvudtaget.Vetenskapen är det det ENDA vi har. Viss religion är förutom att vara dåraktig dessutom farlig då den kan få okritiska/obildade människor att begå dumheter i omfattande skala.

   Radera
  2. Om s.k. moderata muslimer applicerade tanke och inte tro i deras kritik av islam, skulle de snabbt upptäcka att de inte är muslimer, då Koranen tydligt instruerar de som kallar sig muslimer att döda alla icke-muslimer, underkuva kvinnor och att sprida sin ideologi genom terror och skräck.

   Islam definieras av tro och övertygelse, vilket i 2000-talet är raka motsatsen till fakta och logiskt tänkande, dessa två förhållningssätt är totalt inkompatibla.

   Om muslimer funderade över vilka de var genom att använda fakta och logiskt tänkande, skulle de inse att de inte finns. Att inte fundera och reflektera över vad din religion instruerar dig att göra i dess namn är inte moderat, det är förnekelse.

   Radera
 3. Vad får förresten Mona Sahlin att tro att imamer kommer att stå upp emot och medge att det finns radikalisering i Sverige? Det är ju oftast just imamerna som står för radikaliseringen, det vill säga de lär ut vad som står i Koranen och om Muhammeds liv och göranden.

  Liberala imamer finns i princip inte.

  SvaraRadera
 4. Intressant och lockande var för mig biblioteket. Där kunna jag begrava mig i böcker, fly ind i en fantasivärld, helt olik den yttre värld.

  Men det kräver naturligtvis att man kan läsa och har förmågan att använda sin hjärn.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.