2016-06-06

Skall Facebook, Google eller EU bestämma över dina inloggningar på nätet?


Nybloggat på HAX.5July.org:


Hur skall vi logga in på online-plattformar i framtiden? Med Facebook och Google? Med EU-godkända ID-kort? Eller med decentraliserade system som bygger på öppen programvara och Blockchain-teknik?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.