2016-09-29

Illussionen om värnplikten


Frågan om återinförd värnplikt diskuteras just nu.

Det tycks finnas något slags allmän opinion som menar att det vore bra: Ungdomen skall få lära sig veta hut, hantera vapen (hmmm) och komma ut i friska luften. Samhällsgemenskapen skall stärkas och alla skall få lära sig att gå i takt. Ärtsoppa och bivack.

Detta är ett hjärnspöke. Det handlar inte om alla ungdomar. Försvaret varken behöver, vill ha eller kan hantera hundratusentals värnpliktiga.

Vad det är fråga om är en allmän mönstring (där alla ungdomar skall mätas, vägas och bedömas). Sedan kommer några enstaka tusen att tas ut till militär utbildning.

Det är tänkt att omfatta de mest motiverade, intresserade och förhoppningsvis även lämpade. Men rimligen borde man kunna värva många av dem ändå, utan någon pliktlag – om man anstränger sig lite mer.

Vad det handlar om är att med tvång stjäla något år från vissa ungdomar, men inte de flesta. Vilket är ytterst orättvist. Man kan inte ha en samhällelig skyldighet som bara gäller vissa. Rättigheter och skyldigheter visavi staten skall gälla lika för alla.

Dessutom är det en tveksam idé att försvara vår frihet genom att använda tvång.

Låt värnplikten stanna i papperskorgen. Satsa mer på värvning av frivilliga istället.

12 kommentarer:

 1. Det här är jag för. Jag kan faktiskt inte se att dina argument i det här fallet håller. Avskaffandet av den gamla värnplikten var århundradets misstag av regeringen. De ledde till ett antal negativa konsekvenser.
  1. Personalförsörjningen till försvarsmakten stoppades. I dagsläget kan vi inte ens fylla vårat anorektiska försvar med soldater.
  2. Möjligheterna till plötsliga personalökningar försvann. Om läget förut började mörkna vid horisonten så hade vi åtminstone den teoretiska möjligheten till att mobilisera försvaret och stå med ett relativt stort och rustat försvar på mycket kort tid.
  3. Stödet till civilsamhället försvann. Det kom som en chock för många vid skogsbranden i somras att vi inte lägre kan kommendera ut värnpliktiga till att släcka bränder, att försvarsmakten inte lägre kan bistå ens med ärtsoppa till de som släcker eller att de helikoptrar som försvarsmakten har inte lägre kan släcka skogsbränder.
  4. Det går inte att komma ifrån att militärtjänsten hade en mycket viktig och integrerande del i det svenska samhället. Att Sverige har haft en relativt fredlig och framgångsrik period under 1900 talet då andra nationer har skakats av krig, revolutioner och katastrofer är det vissa som vill förklara med den allmänna värnplikten. Man kände och litade på varandra över klassgränser på ett helt annat sätt i Sverige än i andra länder.
  5. Militärtjänsten var en extremt god skola. Förutom rent tekniska kunskaper som att köra lastbil och reparera flygplan så gav den många en mycket praktisk erfarenhet av hur man agerar för att hantera stora organisationer och grupper av människor.
  6. Värnpliken gav en mycket praktisk erfarenhet till många om vad demokrati och samhälle verkligen innebär. I dag verkar många tro att demokrati och samhällsengagemang är att stoppa en liten lapp i ett kuvert vart fjärde år. Under militärtjänsten fick många en mycket nyttig erfarenhet i vad som faktiskt krävs om du är intresserad av att ha ett demokratiskt samhälle.

  Det fanns naturligtvis problem med den allmänna värnplikten:
  1. Den var knappast allmän. Först och främst så undantogs kvinnor på ett sätt som knappast kunde motiveras i dag. Om man tittar på det liggande förslaget så verkar det åtgärdat.
  2. Alla behövdes inte i väpnade styrkorna: Det fanns på ibland känslan av att man p.g.a. att man ville uppehålla begreppet "allmän" hade mer personal än man hade tid och resurser att utbilda. Även här är det liggande förslaget bättre då man inte begränsar sig till tjänstgöring i försvarsmakten utan ser till ett bredare perspektiv. Personligen tror jag det skulle vara utmärkt med "värnpliktig" polis.
  Dessutom så skall man komma ihåg att även om man bara förespråkar en nattväktarstat så är förslaget att organisera den med en obligatorisk samhällstjänst att betrakta som en platt skatt på medborgarna.

  SvaraRadera
  Svar
  1. När jag gjorde lumpen 1990 var försvaret mångdubbelt större. Nu är det 3 flygflottiljer kvar 3 regementen en ytstridsflottilj en ubåtsflottilj och några skolförband kvar.

   De klarar inte av att ta emot en bråkdel av en årskull i synnerhet inte om alla tjejer också skall göra lumpen.

   Nu säger man att man skall ta in 2000 till mönstring. Hur avgör man vilka, genom lottning?

   Av dessa kommer några att falla bort på grund av medicinska skäl men de flesta passerar. Låt oss anta att 1900 anses vapenföra (ungefär som när jag mönstrade).

   Förhållandet bland den oändligt större del av en årskull som inte ens kallas till mönstring torde vara lika. 95% vapenföra.

   Då får man kalla in ytterligare ett gäng till mönstring för att fylla dessa 100 platser.

   När man gjort detta så kommer man i de slutgiltiga ha ett antal som inte vill och bland de som inte kallades in efter andra omgången kommer det att finnas tusentals som vill men inte får.

   Hur sköter man detta på ett bra sätt. Det jag beskrev ovan är INTE värnplikt på samma sätt som förr. Det liknar mer lottdragningen amerikanarna använde under vietnamkriget när man fick slut på frivilliga.

   Värnpliktig polis? Det finns de som trots en treårig utbildning inte är lämpade att vara poliser och inte klarar av vissa situationer. Vill vi ha omogna 20-åringar på gatorna med polismans befogenheter?

   Radera
 2. För det första så måste svenska försvaret vara extremt mycket större om det ens skall vara realistiskt när vi säger att vi skall försvara Sverige. Någonstans runt 90-talets 850000 man i totalförsvaret är vad jag bedömer som en realistisk nivå för att försvara territoriet. Detta kommer att kosta naturligtvis. Runt 2-2.5% av BNP som är Natostandard. För att fylla dessa förband behöver vi långt mycket mer än dina 100 platser.
  Att avgöra vilka som skall få tjänstgöra är heller inte så svårt om man bara bestämmer sig. Börja med solla bort alla under medelintelligens. 50% bort på ett bräde. Sedan kan du lägga på något enkelt fystest typ "Spring 3 km på 15 minuter" och du är hemma. Får du för få eller för många godkända kan du naturligtvis justera gränserna något.
  Vill du absolut inte så är det bara att inte prestera i dessa test.
  Vi kan naturligtvis sockra erbjudandet på olika sätt också med typ förtur till statliga anställningar, studieplatser, medborgarskap om så skulle visa sig nödvändigt men jag kan tänka mig att det snabbt kommer skapas en kultur där personer som inte gjort militärtjänst knappast kommer vara särskilt attraktiva på vare sig arbets- eller äktenskapsmarknad.
  Personligen så är jag uppenbart mer positiv till 20-åringars förmåga än vad du är.
  Observera att redan i dag så kan du söka till polishögskolan vid 18 års ålder. Utbildningen är 5 terminer så du kan mycket väl vara polisman redan vid 20. Den gamla militärpolisen fungerade med värnpliktiga. Dessutom så har du redan fått rösta i riksdagsval i två år som knappast kan sägas vara mindre kritiskt. Slutligen så skall knappast värnpliktiga poliser liksom soldater lämnas ensamma i någon kritisk situation utan ledas av något högre mer erfaret befäl.

  SvaraRadera
  Svar
  1. 100 platser? I första gången skall man kalla 2000 till mönstring. De 100 platserna i mitt exempel utgörs av de som inte kvalificerar sig av de första 2000. Med andra ord så måste man kalla in ytterligare drygt 100 statistiskt för att nå målet på 2000 som mönstrats och godkänts. Läste du inte vad jag skrev? det innebär att även om man utökar som tänkt till 4000 kommande år så kommer den absoluta merparten aldrig att kallas ens till mönstring. Då kan man aldrig veta om det av de 2000 första året finns 6000 ännu mer kvalificerade runt om i landet.

   Fystest och IQ test finns redan, så var det när jag mönstrade. IQ test säger däremot inte något om hur lämplig man är som soldat. Det kan tala om hur bra man är på abstrakta problemlösningar vilket kan vara bra för specialistbefattningar som tekniker och liknande. Däremot säger det absolut noll om huruvida man klarar sin uppgift i en stridssituation.

   En person med 100 i IQ kan vara en långt bättre soldat eller GB i en skarp situation än någon som var aningen duktigare på att vika geometriska figurer i tanken som vårt test gick ut på.

   Vem vill du hellre ha på din sida i en infanteristrid. Johan som jagat med farsan sedan han var 6 och klarar sig bra i skog och mark samt har kunskaper i hur man underhåller och reparerar fordon eller Jimmy som är jätteduktig på programmering men som aldrig varit utanför tullarna för att ta ett extremt exempel.

   En stor del av 20-åringar är stendumma och omogna. Titta på tv och läs på forum. Du kan inte jämföra MP med civil polis. Den civila polisen ställs inför långt mer komplexa och varierande uppgifter. Det är därför deras utbildning är 3 år och inte några månader.

   Radera
  2. Hmmm, en tanke, för medborgarskap och rösträtt krävs genomförd plikttjänstegöring för samtliga inom landets gränser?

   Låter bekant på något vis...
   https://www.youtube.com/watch?v=Hr9MVhVKMsY

   Radera
 3. Alla kanske inte vet, men den relativt misslyckade filmatiseringen av Robert A heinleins book starship trooper handlar i mångt och mycket om detta.
  skall det finnas krav eller eller kan man get extra förmåner för de som utökar det sociala kontraktet i ett land?

  SvaraRadera
  Svar
  1. Skall man ge förmåner så måste också alla ha möjlighet att utöka det sociala kontraktet och så ser ju inte förslaget ut.

   Radera
  2. +1
   Jag skulle rekommendera boken rakt av.
   Filmen missar mycket av filosofin och ersätter med en actionsoppa istället.

   Radera
 4. Värnplikt? Då kan vi lika väl köra med indelta soldater, eller varför inte rustade riddare till häst när vi ändå håller på?

  Vapentekniken har i stort gjort värnpliktsarméer irrelevanta. Framtidens försvar består av professionella legoknektar utrustade med de modernaste vapnen och utrustning som finns tillgängliga. Detta uppbackat av ett starkt flygvapen, missilskydd av något slag och en flotta med tillräckligt många ubåtar utrustade med stirlingmaskineri. Fienden möts och nedkämpas till majoriteten ute på havet och i luften. Annan direkt stridskontakt kommer att ske mellan specialförband och legosoldater. Ovanför allt detta skall någon form av ballistiskt skydd skydda mot det värsta robotangrppen.

  Det som behövs är pengar till soldatlöner och teknik (vilket översätts till cirkus 3-4% av BMP till FM) inte romantiska drömmar eller visioner om värnplikt.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Nej kära du det där är bara åsikten från dem som förläst sig på technotrillers.
   Mycket av det du beskriver är precis så det ser ut idag och det är ett försvar som ÖB själv beskriver som "enveckasförsvaret". Problemet är att de högteknologiska vapensystem du drömmer om med automatik kommer bli så dyra att man aldrig kan få numerär i dem. Dessutom tenderar man att glömma att flygplan och ubåtar skall ha någon stans att landa/lägga till och att de platserna måste skyddas av t.ex. basbataljoner
   Inget av de senare årens krig (Tjetjenien, Georgien, Ukraina) har varit några uppenbart högteknologiska
   Ingen högteknologisk krigsmakt kommer vara bättre än sina styrande politiker. Just nu så kan jag inte se en enda politiker beredd att ge ordern "Håll gränsen"
   Vi bör i stället utgå från att ett gäng “gröna gubbar” kommer att utan förvarning dyka upp på olika platser i landet. Då är din högteknolgi inte mycket värd.

   Radera
 5. Återinförd värnplikt är ren idioti, det var tidernas slöseri av unga personers tid som de istället skulle lagt ner på studier , arbete istället.
  Ärligt talat, hur högt var stridsvärdet i det gamla försvaret egentligen förutom (skalskyddet)flygvapnet, kustflottan, ubåtarna där de flesta var yrkesanställda. Inom de flesta arméförband som bestod av värnpliktiga var stridsvärdet inte så högt som många vill göra gällande. Dessa arméförband hade haft kraftiga förluster, rena slakthuset hade det blivit. Glöm inte bort att dag 5 efter anfallets början hade inga arméförband högre än bataljon kunnat operera och att dag 7 hade motståndet brutit samman. Ska vi ha ett förvar får vi satsa på det och välja bort något annat, t ex att vara hela världens socialbyrå.

  SvaraRadera
 6. svenska militären kanske ska fundera på att bygga upp en militär runt koncept som crowd sourcing (hemvärnet?) samt flash mobs... decentraliserad bottom up istället för top down organisation. med dagens teknik så kan man nog tänka om rät så radikalt när det gäller ett försvar. decentraliserat uav samt drone försvar. kan bli ganska jobbigt att anfalla och en anfallare med liten numerär samt spets teknologi skulle nog få problem pga av den försvarande partners numerär samt kunnighet om de lokala förhållanden samt decentraliserade kontroll.

  SvaraRadera

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, roliga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.