2017-01-06

De etablerade partierna krattar manegen för populismen

Läs min senaste krönika hos Mårtensson:

De etablerade partierna krattar manegen för populismen »

"Centralstyrning, kommandoekonomi och likriktning är i sin tur förödande för företagsklimat, effektivt resursutnyttjande, tillväxt och framåtskridande. (...) I detta finns en starkt bidragande förklaring till den politiska populismens framväxt i Europa: Politikerna lägger allt mer makt under sig – men misslyckas med att leverera tillväxt, framsteg och välstånd."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarer skall vara sakliga och hålla god ton. De skall föra diskussionen framåt - och får gärna vara intressanta, underhållande och intelligenta. Se det som en insändarsida: Kvalitet ökar chansen att kommentarer publiceras.