2017-02-13

Slutet för budbärarimmuniteten på internet?


Nybloggat på HAX.5July.org:


Med anledning av dagens domstolsbeslut om blockering av The Pirate Bay och Swefilmer.

"You cannot have a rule stating that ISP:s have no legal liability for the consequences of traffic relayed via their networks – unless illegal. That is the same as saying that ISP:s do have legal liability for the consequences of traffic relayed via their networks. And this is the opposite of what is stated in the eCommerce directive."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.