2018-04-08

En vision om ett bättre samhälle

Friheten som idé är, framåtskridande och framtidshopp.

Friheten är öppen för att vi inte vet allt, inte kan allt och inte behärskar allt. Den bygger på ett öppet sinne, i stället för på dogmer som arrogant påtvingas allt och alla. Den omfamnar utveckling, framsteg och individens eget ansvar. Den erbjuder både dynamik och stabilitet genom valfrihet, decentralisering och respekt för den enskilda människan. Den ser folket som enskilda individer och fria medborgare - inte som ansiktslösa undersåtar. Den bygger på frivilligt samarbete i stället för tvång.

Ordning måste komma underifrån för att bli stabil och uthållig. Den måste bygga på enkla grundprinciper som kan förstås av, och som gäller lika för alla: Alla människors rätt till individuell frihet, säkerhet och egendom. Och alla lika rätt inför statsmakten.

Den frihetliga idén om staten är att den skall vara liten men stark. Lagarna skall vara få, men ordningen god. Den ska inte lägga sig i hur folk lever sina liv så länge de inte skadar någon annan. Den skall noga respektera och upprätthålla de grundläggande mänskliga och medborgerliga fri- och rättigheterna. Den skall fokusera på sina kärnuppgifter och sätta kompetens, kvalitet och kostnadseffektivitet i främsta rummet. Den skall vara öppen och transparent. Den ska vara till för medborgarna, inte tvärtom.

Frihetens tro på spontan ordning är en förutsättning för framåtskridande. Nya idéer, kreativitet, entreprenörskap, fri ekonomi, fri forskning, fri information och fri debatt krävs för att vi skall röra oss framåt i stället för att stagnera. Ett fritt samhälle är ett öppet och tolerant samhälle i vilket människans själ är fri.

Grundregeln är att leva och låta leva. Vilket även gäller dem som kanske vill bo i socialistiska kollektiv, leva högkyrkligt och konservativt, återvända till naturen eller väljer något annat sätt att leva. Varsågoda, så länge de respekterar andra människors frihet, säkerhet och egendom.

Kampen för individens frihet och ett fritt samhälle måste föras ständigt och på alla plan. I politiken. I idé- och kulturdebatten. I den allmänna samhällsdebatten. Vid fikaborden. Och i våra egna liv.

/HAX
(via brev från Kolmårdenanstalten)


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.