2018-06-19

EU:s länkskatt och webcensur på slutrakan


I morgon, onsdag, röstar Europaparlamentets utskott för juridiska frågor (JURI) om EU:s nya direktiv om upphovsrätt. Då skall man fastställa parlamentets position inför de förhandlingar som sedan följer med ministerrådet och EU-kommissionen. [Möteshandlingar»]

Striden står om den så kallade länkskatten (artikel 11) och automatiserad nätcensur (artikel 13). Det är dåliga förslag som hotar så väl ett fritt och öppet internet som den demokratiska debatten. [Läs mer här»]

Fram till för bara någon vecka sedan hade nästan ingen hört talas om detta. Och de få som hört brydde sig inte tillräckligt för att göra något. Nu, på slutrakan, börjar det dock gå upp för folk vad som håller på att hända - och något av en nätstorm har utbrutit.

Låt oss hoppas att ledamöterna i JURI [länk»] har fått sina mailkorgar fyllda av sakliga och väl avvägda invändningar mot vad som är på väg att ske. Att de får höra detta av vanligt folk, som tar frågan om internets frihet på tillräckligt stort allvar för att den skall avgöra hur de lägger sin röst. Det vill säga väljare, som inte kan viftas undan hur som helst.

Om JURI säger nej till länkskatt och webcensur, då blir det svårt för sådana idéer att överleva de förhandlingar som sedan följer. Då har vi förhoppningsvis redan vunnit.

Skulle JURI däremot säga ja till artiklarna 11 och 13, då finns en enighet med ministerrådet (som redan sagt ja) och EU-kommissionen (som skrev förslaget). Då kommer förhandlingarna att leda fram till ett färdigt, slutgiltigt förslag - med länkskatt och nätcensur - som det i princip inte går att ändra i.

Då finns naturligtvis ändå en sista möjlighet att fälla hela det färdigförhandlade direktivet när det skall behandlas i Europaparlamentets plenum framåt hösten. Tröskeln kommer dock att vara mycket hög. Då handlar det om att kasta fem, tio års arbete med direktivet i papperskorgen. Vilket få ledamöter kommer att vara beredda att göra.

Nu återstår bara att vänta och se hur det går i JURI i morgon. Spänningen är olidlig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.