2019-02-06

Ordning


Mitt förslag:

Människor skall ha så stor frihet som möjligt.
Gränsen för en persons frihet går där hon
kränker någon annans frihet, säkerhet eller egendom.
Alla skall ha lika rättigheter inför staten.

Dessutom har jag en stark känsla av att normer måste växa underifrån, inte pådyvlas folk uppifrån. Det måste börja med att människor tar dessa grundläggande principer till sig - och konsekvent tillämpar dem. Då kan de få fäste och spridning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.