2020-09-28

Sveriges Radio - identitet före kompetens?


Anställda på Sveriges Radio har skrivit ett upprop för ökad mångfald. Genom kvotering, kan man ana.

Det vill säga särbehandling av människor på grund av hudfärg med mera.

Det är värt att notera att i dagens Sverige är det bara identitetsvänstern och nynazisterna som bryr sig om hudfärg.

Vill man göra något av betydelse - då skall man se till att göra skolan bättre. Så att fler får och tillgodogör sig den utbildning som krävs för att lyckas i livet.

Och vill man verkligen ha ett system som inte tar någon som helst hänsyn till hudfärg, religion, etnicitet, sexuell läggning, kön eller kulturell bakgrund - då bör man ha en meritokrati där eventuell anställning endast avgörs utifrån kompetens, duglighet och förmåga.

Fast jag har en känsla av att det inte är något som uppropets undertecknare är intresserade av...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.