2020-10-28

En socialistisk stat?


Så produktionsmedlen skall ligga i folkets händer?

Det betyder rimligen att staten äger alla företag. Och att de lokala fackklubbarna får mer inflytande över företagens drift, i vart fall i teorin.

Eftersom alla - i god fördelningspolitisk anda - skall ha lika stor lön, så blir det problem med att hitta kompetenta, driftiga och ansvarsfulla människor till viktiga positioner.

Dessa poster fylls istället av partifunktionärer. Man måste ju ha pålitligt folk.

Vad kan möjligen gå fel?

När staten sedan äger alla företag är det bara fånigt att tro att den skulle konkurrera med sig själv. Därmed har man avskaffat den mångfald och sunda konkurrens som driver vår ekonomiska utveckling. Istället blir det samordning, centralstyrning och likriktning.

Systemet föder uppgivenhet, dåligt resursutnyttjande och destruktiva incitamentsstrukturer. Att man avskaffat det fria företagandets drivkrafter försöker man kompensera med propaganda.

Att staten äger allt, att privat egendom är avskaffad och att individen är direkt underordnad kollektivets behov, infall och önskemål - det kommer aldrig att gå att genomföra under frivilliga former. Eller ens fredliga.

Alla skall med. Alla måste med. Frågan blir vad man tänkt göra med dem som står i vägen för utopin.

Historien är fylld med havererade socialistiska projekt, med hundratals miljoner människors liv på sitt samvete. Det går alltid åt helvete. Alltid.

It's not a bug. It's a feature.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.