2020-11-11

"Det allmännas bästa" som verktyg för social kontroll

“…if freedom is regressing today throughout such a large part of the world, his is probably because the devices for enslavement have never been so cynically chosen or so effective, but also because her real defenders, through fatigue, through despair, or through a false idea of strategy and efficiency, have turned away from her.”  

Albert Camus, Resistance, Rebellion, and Death

Youtube: How the "Greater Good" is Used as a Tool of Social Control »

Utskrift »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.