2021-03-08

Den som tystar andra hotar demokratins grunder


Det finns människor som anser att andra inte skall ha rätt att säga sin mening. Vissa hindrar handgripligen andra från att tala. En del försöker krossa oliktänkande genom att fula ut dem och förstöra delar av deras liv.

Det riktigt skruvade är att sådant ofta sker i namn av egenhändigt proklamerad godhet.

Den som tystar någon annan begår en offensiv handling - som aktivt syftar till att hindra den andre från att säga sin mening.

Det är härskarteknik, om något. Det är respektlöst. Det är att sätta sig över andra människor - och att göra sig själv mer värd än andra.

Vilket i sin tur borde strida mot den påbjudna värdegrunden. Det blir något av ett ett kognitivt balansnummer när människor anser sig vara mer värda än andra på grund av sitt eget föregivna engagemang för allas lika värde.

Tyvärr fungerar det:

»A new Cato national survey finds that self‐​censorship is on the rise in the United States. Nearly two-thirds—62%—of Americans say the political climate these days prevents them from saying things they believe because others might find them offensive. The share of Americans who self‐​censor has risen several points since 2017 when 58% of Americans agreed with this statement.«

Det vore intressant att få veta vad motsvarande siffra är i Sverige.

Två tredjedelar finner det bättre att hålla käft än att säga sin mening - vad gör sådant med ett samhälle?

En tes kan vara att tystnadskultur hindrar samhällets framåtskridande. En annan att dåliga idéer oftare omsätts i praktisk handling om det är för få som säger emot. En tredje att det skapas en tyst majoritet som känner sig alienerad av en självutnämnd elit. Listan kan göras längre.

Människor måste få lov att ha olika åsikter utan att allt står och faller med det. Människor måste till och med få lov att ha fel. Människor tycker olika - vi får leva med det.

Debattera gärna. Men respektera varandra och låt folk tala till punkt utan att avbryta.

I en levande demokrati råder en öppen och fri debatt där alla är välkomna att delta. Sedan formar människor sina åsikter. Därefter går vi till valurnorna för att utöva inflytande över hur den stora, fredliga kompromissen skall viktas - enligt principen en man en röst.

Att försöka tysta den öppna och fria debatten - det är ett angrepp på grunden för hela den demokratiska idén.


Youtube: Hur kan vi prata om yttrandefrihet? »

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.