2021-05-09

Förbud mot rasistiska organisationer är en usel idé


Socialdemokraterna vill förbjuda rasistiska organisationer.

Men där sätter grundlagen stopp. Tafsa inte på föreningsfriheten. Så nu föreslår en oenig utredning så mycket justitieminister Johansson kan få utan att det blir direkt grundlagsvidrigt.

De nya brotten föreslås bli:

1. Organiserad rasism – deltagande i en rasistisk organisations verksamhet på ett sätt som är ägnat att främja, stärka eller understödja organisationen och bildande av vad som ska vara en sådan organisation.

2. Stöd åt organiserad rasism – lämnande av vissa former av stöd åt en rasistisk organisation om gärningen är ägnad att främja, stärka eller understödja organisationen.

Det blir alltså förbjudet att delta i en i sig icke förbjuden förenings verksamhet.

Det blir förbjudet att vara med och bilda en i sig icke olaglig förening.

Rasistiska organisationer skall alltså ha rätt att existera (föreningsfriheten) - men det blir förbjudet att verka i och att grunda sådana. Krystat, men kreativt.

Men vad får utredaren att tro att rasistisk verksamhet nödvändigtvis behöver en förening med protokoll, revisor och organisationsnummer för att existera?

Och hur är det med den oorganiserade rasismen?

Vad innebär över huvud taget »stöd åt organiserad rasism«? Catering? Att hyra ut en lokal eller fastighet till en rasistisk förening? Att låta de orena inneha bankkonto?

Dessutom är det naivt att tro att rasism går att lagstifta bort. Tvärtom riskerar sådan lagstiftning att bli kontraproduktiv, när man driver verksamheten under jorden och ger den martyrstatus.

Bakom förslaget står S+MP+C+KD+M.

Emot förslaget är V+L+SD.

Vänstern vet att denna typ av lagstiftning även kan komma att drabba den själv. Och så har den ju faktiskt varit övervakad i modern tid.

Vad gäller SD finns säkert en misstanke om att detta är lagstiftning som i förlängningen syftar till att förbjuda partiet. Och det är naturligtvis möjligt. Det beror bara på hur man för tillfället väljer att definiera »organiserad rasism«. Eller »rasism«.

Att sossarna och gröningarna vill ha det här, det går kanske att förstå. Men Centern, kådisarna och Moderaterna? Hur kan de gå med på detta?

Skall inte ni vara den demokratiska rättsstatens väktare? Är det inte ni som förr klagade när sossarna lekte dockskåp med våra grundläggande fri- och rättigheter? Hur kan ni ställa er bakom detta Lidbomeri?

Samtidigt ger jag en stor guldstjärna till Liberalerna - som är emot förslaget, dessutom av rätt skäl.

Slutligen: Om man över huvud taget skall lagstifta inom detta område, då bör lagen naturligtvis etablera en generell princip - inte skjuta in sig på specifika åsikter och grupperingar som den för tillfället sittande regeringen råkar ogilla.

I så fall kan man till exempel förbjuda alla anti-demokratiska organisationer som använder sig av våld. Oavsett ideologisk (eller religiös) grund.

Men då skulle det väl bli dålig stämning på vänsterkanten, kan man anta.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.