2021-05-11

Om man inte kan betro människor med frihet, hur kan man då betro dem med makt?


»Vi har nu kommit så långt att huvudargumentet i detta kapitel torde vara tämligen klart.

Det är att den individuella frihetens sak i första hand vilar på erkännandet av allas vår ofullkomliga okunnighet om många av de faktorer som är oumbärliga för vår välfärd och för att vi skall nå våra mål.

Om det fanns allvetande människor, om vi kände till inte bara allt som påverkar uppfyllandet av våra aktuella önskningar utan även våra framtida behov och önskemål, [då] funnes inga giltiga skäl för friheten.« (...)

»Hur förödmjukande det än kan vara för den mänskliga stoltheten, måste vi erkänna att civilisationens framsteg och även dess bevarande är beroende av att det ges maximala möjligheter för tillfälligheter att inträffa.« (...)

»Ordning följer av en evolutionär process som växt fram som en "konsekvens av mänskligt handlande, men inte av mänsklig formgivning".« (...) 

»Frihet är ett så effektivt utnyttjande av den bland individer utspridda kunskapen som möjligt: ju färre beslut som lämnas till individen och ju fler som centraliseras, desto mer av kunskapen går förlorad.«

Johan Hakelius i förordet till F.A. Hayeks Frihetens grundvalar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.