2021-05-08

Lördagsvideos: Jönsson om Pisa; Eberhard om coronan; frihet, tvång och civil olydnad

Jönssons lördagsvideo: SKOLKRISEN - Lögnerna om de svenska resultatenDavid Eberhard: The Security Junkie Syndrome; How Pausing the World Leads to CatastropheAcademy of Ideas: Freedom vs. Force - The Individual and the StateAcademy of Ideas: How Civil Disobedience Safeguards Freedom and Prevents Tyranny »


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.