2021-06-08

Politikens bunkermentalitet


Politiken är inte bara fixerad vid sin kamp om makten. Den är även låst av dogmer och utopiska idéer, blockerad av tvivelaktiga överenskommelser och prestige. Det enda viktiga tycks vara att klämma åt motståndaren utan att själv förlora ansiktet. Vilket inte är ett speciellt konstruktivt förhållningssätt.

Psykoanalytikern Josef Maureder påpekar att det sunda omdömet är beroende av inre frihet. Vilket ju i någon mening är politikens antites.

Maureder påpekar att om inre frihet saknas, då förvrängs varseblivningen och rationella grunder överskuggas då av emotionella låsningar. Vilket i sin tur leder till att beslutsförmågan blockeras.

För politiker är fakta, ny information och nya idéer snarare problem än möjligheter. Uppgiften är att försvara partilinjen till sista blodsdroppen - även om den är på kant med verkligheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.