2021-08-19

Mångfald leder till utveckling

 

»Tusen individer som efter eget huvud i handling prövar sina idéer gör betydligt fler erfarenheter - som genom förändrade normer, institutioner och traditioner kan komma hela samhället till del - än en person som ges eller tar sig uppdraget att pröva en idé i tusen individers namn.«

- Hakelius om Hayek

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.