2022-12-07

Formeln för ett fungerande samhälle

Klicka på bilden för en större variant.

Det finns en sweet spot där konservatism, liberalism och libertarianism möts.

Den konservative skulle utrycka det som att samhället mår bäst av långsamt, naturligt framåtskridande som inte forceras fram av politiska experiment. Man tar tillvara på det som fungerar bra och lämnar det som fungerar dåligt på historiens skräphög.

Den frihetligt sinnade skulle betona den spontana ordningen. Miljontals aktörer som genom frivilligt samarbete erbjuder sådant som efterfrågas av folket. 

Framåtskridande upptår när olika alternativ prövas mot varandra. Och när tillfälligheter skapar synergieffekter. Sådant som aldrig kan replikeras av kommittéer och byråkrater.

Eller som F.A. Hayek uttrycker saken...

»Hur förödmjukande det än kan vara för den mänskliga stoltheten, måste vi erkänna att civilisationens framsteg och även dess bevarande är beroende av att det ges maximala möjligheter för tillfälligheter att inträffa.«

Ett samhälle som växer fram ur spontan ordning är ett stabilt samhälle. Där finns olika alternativ att välja mellan, istället för att man är beroende av en offentlig monopolaktör. Alla ägg läggs inte i samma korg.

De bästa lösningarna på samhällets behov har utarbetats genom erfarenhet, genom trial and error.

Därför bör den politiska makten inte vara större än vad som krävs för att upprätthålla samhällelig kärnverksamhet.

Det skall vara folket som genom sina val formar samhället och framtiden. Inte politiker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.