2023-01-29

Det är vad du gör. Inte vem du är.


Jag har aldrig fattat det där med rasism. Ingen människa rår för i vilken kropp eller på vilken plats hon fötts. Eller till vilket kön. Och så vidare.

Vad man däremot kan bedöma människor utifrån, är deras handlingar och de rimligt förutsägbara konsekvenser dessa får.

Martin Luther King Jr. inpräntade det som borde vara uppenbart i vårt kollektiva medvetande. »I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by their character.«

Det är helt enkelt skit samma hur folk ser ut, vilket kön de har, hur de definierar sig själva, var de är födda, vad de gillar för slags sex, tycker, tror eller något annat. Så länge de respekterar sina medmänniskor. Svårare är det inte.

Jordan B. Peterson påpekar följande. »Order is where the people around you act according to well understood social norms, and remain predictable and cooperative.«

Visst, det finns kulturer, religioner och annat som är problematiska. Men att kritisera idéer och handlingar är väl ändå inte rasism?

Att till exempel döda homosexuella, äktenskapsförbrytare och avfällingar från religionen står i direkt kontrast med den öppna, demokratiska rättsstatens mest grundläggande principer - som allas rätt till liv och lika rättigheter. Detta är problematiskt. Liksom att betrakta kvinnor som mannens egendom. (Att inte vänstern rasar över detta är för mig obegripligt.)

Det gäller för övrigt alla övergrepp mot andra. Alla skall vara lika inför lagen.

Visst färgas folk av sina kulturer. Vilket kan leda till friktion mot det övriga samhället. Men jag tror man skall akta sig för att stämpla den oro som uppstår som rasism. Det är kanske snarare är något slags process som uppstår när det dyker upp främmande människor som beter sig annorlunda och som säger att de skall bo hos en.

Så länge de gamla partierna inte fattar att människor förvånansvärt ofta använder reptilhjärnan, så länge kommer de att tappa väljare till SD. Skattebetalande arbetare och människor i allmänhet börjar bli oroliga. Vilket man behöver förhålla sig till. Att inte göra något gör bara saken värre.

Det är som det är. Jaha, så intressant. Då får vi förhålla oss till det. Och det hjälper inte att gapa och gorma.

Jag är oerhört trött på folk som faktiskt kan ha identifierat ett problem - men som uttrycker sig ociviliserat. Förr var det mest vänstern som betedde sig illa. Nu är det även stora delar av högern.

Saker och ting är som sagt som de är. Nu får vi försöka göra det bästa av situationen istället för att ägna oss åt önsketänkande. Att låta sig styras av känslor begränsar vår förmåga att fatta rationella beslut.

En bra början är att sluta klumpa ihop människor i kollektiv. Alla de invandrare som går till jobbet, betalar skatt och respekterar sina medmänniskors frihet, säkerhet och egendom är en tillgång.

De individer som däremot inte respekterar sina medmänniskors rättigheter är problematiska - vilka de än är.

Om vissa grupper är överrepresenterade är det tråkigt. Men om vi vill försvara det öppna, demokratiska samhället och rättsstatens principer måste vi ändå utgå från varje individs faktiska handlingar - inte från hennes yttre attribut.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.