2023-10-31

Israel-Palestina och striden om verklighetsbilden

En känd, men missvisande karta

Jag försöker uppdatera mig på Israel Palestina-frågan. Jag kan ha fel. Men jag tror mig ha kommit fram till ungefär följande.

I mitten av 1940-talet fanns en utspridd judisk befolkning i de norra och västra delarna av det som idag är Israel och palestinska områden.

Landområdet var då under brittisk kontroll och tidigare ottomansk. Någon palestinsk stat existerade inte.

Den ökända kartan ovan ger därför en missvisande bild (panel 1).

Det är inte som att hela det gröna området var fyllt av araber. Liksom judarna var araberna utspridda, i huvudsak på vad som idag är Västbanken och Gaza/Sinai. Det gröna området var till största delen tomt och öde.

1947-48 slår världssamfundet i form av FN fast att området skall delas i israeliska och arabiska delar, i stort sett enligt geografin / demografin ovan. (Panel 2.)

Araberna vägrade dock att gå med på en tvåstatslösning, då de inte accepterade Israels rätt att existera. Varpå alla grannländer anföll Israel. Men Israel vann kriget. (Panel 3.)

Att Västbanken är helt grönfärgad beror på att den vid tillfället var ockuperad av Jordanien - inte att den var under någon palestinsk myndighets kontroll. Och Gaza styrdes då av Egypten.

Panel nr 4 ger intrycket av att Palestina i princip trängts undan. - Men den arabiska befolkningen befinner sig fortfarande i grova drag där den befann sig från början. (Plus en del människor som grannländerna dumpade under kriget.)

Att de gröna områdena på Västbanken inte är sammanhängande verkar bero på att detta är gränsen för vad den gravt dysfunktionella palestinska myndigheten där förmår kontrollera.

Således kan man tycka att den väl spridda kartan ovan är missvisande. Den vädjar till oreflekterade känsloreaktioner som inte nödvändigtvis stöds av fakta.

Det är även värt att notera att de palestinska ledarna två gånger tackat nej till en tvåstats-lösning, när en sådan erbjudits under fredsförhandlingar.

2005 drog Israel sig tillbaka från Gaza. 2006 vann Hamas valet där. 2007 avskaffade Hamas demokratin och kastade ut den palestinska myndigheten med våld.

Varken Hamas i Gaza eller Fatah på Västbanken erkänner Israels rätt att existera. Och Hamas omsätter återkommande sin åsikt i konkret handling.

Israel kan säkert kritiseras på olika sätt. Men än så länge tycks situationen återspegla en utveckling där Israel i huvudsak handlat i berättigat självförsvar - givet att omgivningen vill utradera landet från jordens yta.

Sedan kan man fundera på vilket samhälle man vill ha. Varken Hamas eller den palestinska myndigheten tycks värna de egna medborgarnas välstånd eller säkerhet. Inte heller respekterar de demokratin eller rättsstatens principer.

Detta sagt är det som nu sker i regionen en stor djävla tragedi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.