2024-02-19

Achtung, Andersson på tyska!


Så här beskriver Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson - i tysk partipress - det faktum att partiet kritiseras för att sälja lottprenumerationer på kredit till lättlurade pensionärer.

Google »To silence the opposition, the right-wing populists are prepared to gag the financing of Swedish social democracy by exploiting the legislature.«

Original »Um die Opposition zum Schweigen zu bringen, sind die Rechtspopulist*innen bereit, die Finanzierung der schwedischen Sozialdemokratie zu knebeln, indem sie dazu die Legislative instrumentalisieren.«

Hon får det att låta som om regeringen föreslagit att dra in sossarnas partistöd och stänga deras bankkonto.

Detta kommer alltså från ett parti som till stor del finansieras av LO - där 59% av medlemmarna inte ens röstar på partiet.

Skamlösheten.

Några till.

»The Sweden Democrats, for example, openly admit that their goal is a limited May Day parade.«

»Die Schwedendemokraten bekennen zum Beispiel offen, ihr Ziel sei ein eingeschränkter Erster-Mai-Umzug.«

Att några Sverigedemokrater sagt något korkat om 1:a maj innebär inte att rätten att ordna 1:a maj-tåg är hotad. Inte över huvud taget. Men Andersson får det att låta som om det ligger lagstiftning på bordet.

»The development we are observing in Sweden is in line with the actions of authoritarian right-wing regimes around the world. Where opposition and other critical voices are silenced in order to strengthen their own power.«

»Die Entwicklung, die wir in Schweden beobachten, liegt auf einer Linie mit dem Agieren autoritärer rechter Regime in der Welt. Wo Opposition und andere kritische Stimmen zum Schweigen gebracht werden, um die eigene Macht zu stärken.«

Så... oppositionen tystas. Vänligen berätta. Vem har tystats? Hur?

»We live in a time when authoritarian forces are on the rise again. Sweden's example shows how important and necessary it is not to give them power.«

»Wir leben in einer Zeit, in der autoritäre Kräfte wieder auf dem Vormarsch sind. Schwedens Beispiel zeigt, wie wichtig und notwendig es ist, ihnen keine Macht zu geben.«

Jösses.

Tanken att det kan vara de rödgrönas egen allmänfarliga politik som är orsaken till att "högern" har medvind har förmodligen inte föresvävat henne...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Håll en hyfsad ton. Kommentarer bör vara intressanta, fyndiga eller på annat sätt tillföra något - för att slippa igenom nålsögat.